Duger din brandsläckare?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

En brandvarnare och en brandsläckare kan rädda liv vid en brand. Även om det inte finns lagkrav på brandsläckare i privata hem, är det något som alla bör ha. Många har dock för små brandsläckare som inte räcker för att släcka en eldsvåda. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar en pulversläckare på 6 kilo för privata bostäder.

Olika typer av brandsläckare

Det finns olika brandsläckare för olika typer av bränder.

  • Klass ABC. Den vanligaste typen för hemmabruk, det är en pulversläckare som är lätt att använda och som släcker alla typer av bränder. Brandsläckaren har bra räckvidd (5 – 7 meter).
  • Klass A. Används till släckning av brand i fibermaterial, som trä och tyg.
  • Klass B. Används till släckning av brand i vätskor, exempelvis bensin eller olja.
  • Klass C. Används till släckning av gasbränder, som gasol.
  • Klass D. Används till släckning av metall, som aluminium.
  • Klass F. Används till släckning av fetter, exempelvis fritös eller stekbord.

Förutom klassificeringar finns det även olika typer av brandsläckare sett till innehåll och släckningsmetod. Vissa brandsläckare släcker till exempel med pulver, andra med skum. För hemmabruk använder man i regel pulversläckare, den är effektivare än skumsläckare. Skumsläckare är godkända för att släcka brand i elektrisk utrustning (upp till 1 000 volt). Det är enklare att sanera efter en skumsläckare än en pulversläckare. Brandsläckare med vatten finns också, det är en nyare variant som innehåller vatten med tillsatser. Den används sällan av privatpersoner men är förhållandevis vanlig i offentliga miljöer.

En annan variant är brandsläckare med koldioxid, den innehåller koldioxid i sin vätskefas. Den typen av brandsläckare fungerar för släckning av bränder i vätskor som olja. Den är vanlig i restaurangkök.

Håll koll på datummärkning på brandsläckaren

En brandsläckare kan bli för gammal och det rekommenderas att den byts ut efter tio år. Om det gäller en tryckladdad brandsläckare kan du istället titta på mätaren som visar trycket. Visar mätaren grönt är den okej att använda. Det är inte rekommenderat att fylla på brandsläckare, istället bör du lämna in den använda släckaren till återvinning och köpa en ny.

Det är lagkrav på brandsläckare och annan säkerhetsutrustning mot brand i offentliga miljöer, det finns beskrivet i bland annat arbetsmiljölagen.

Kostnad för brandsläckare

En godkänd brandsläckare på 6 kilo kostar från cirka 500 kronor. De vanliga modellerna är röda eftersom de syns bra och är enkla att hitta. Men i hemmamiljö väljer många designade brandsläckare i andra färger. Det fungerar i regel också bra eftersom man oftast vet var brandsläckaren står. Designade modeller kostar ofta lite mer och är ibland också för små. Vissa tillverkare säljer brandsläckare på 2 kilo och en sådan är för liten för att kunna släcka en eldsvåda. Men många väljer mindre modeller och köper istället fler brandsläckare. En brandsläckare från Biltema kostar från cirka 500 kronor (ABC-släckare på 6 kilo).

Sanering av pulversläckare

Efter att man använt en pulversläckare måste området saneras och pulvret tas bort. Det sker enklast genom dammsugning och därefter våttorkning.

Vanliga frågor och svar

Minst sex kilo är rekommenderat.

För hemmabruk rekommenderas en ABC-släckare på minst 6 kilo.

Inte i privata bostäder, men i offentliga miljöer och på arbetsplatser är det lagkrav på brandsläckare och utrustning mot brand.

Den ska lämnas till återvinning.

En brandsläckare på minst 6 kilo rekommenderas. Bor du i ett flervåningshus bör det finnas en brandsläckare på varje våningsplan.

Ja, den har ett utgångsdatum. Det rekommenderas att man byter brandsläckaren efter tio år.

Relaterade artiklar