Kommer elen stängas av i vinter?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Pandemiår, krig, extrema priser på drivmedel och så var det ju elen också. Vi har blivit tvungna att anpassa oss till en tuffare verklighet, men aldrig tidigare i modern tid har elen stängts av i Sverige. Det kan dock bli fallet – i vinter.

Återkommande effektbrist

Kriget i Ukraina påverkar oss i hög grad, särskilt när det kommer till stigande priser på drivmedel och el. Bristen på naturgas från Ryssland har en indirekt effekt på Sverige. För att inte systemet ska haverera kan Sverige tvingas stänga av elen för vissa kunder. Det område som är mest utsatt är södra Sverige, alltså elområde SE4 – Malmö.

Det handlar inte om att någon kommer stå utan elektricitet i flera dagar utan elen kommer troligtvis att stängas av några timmar på morgonen, när flest kunder använder elen i vinter. Det blir ungefär som ett strömavbrott, men skillnaden är att man under dessa tillfällen skulle ha extremt höga elpriser. Det kommer inte gå att säga exakt när strömavbrotten sker, efter att ordern kommer har regionnätsföretagen endast 15 minuter på sig att verkställa.

För att undvika för stora problem kommer man ha roterande bortkoppling, ungefär som ett roterande schema så att inte samma grupp drabbas varje gång. Kunderna kommer kunna veta ungefär när avbrottet förväntas eftersom elpriserna dagen innan kommer vara höga.

Elområden i riskzon

Det är framförallt södra Sverige som ligger i den största riskzonen för strömavbrott – SE4. Det innefattar Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Dessutom kommer även delar av Halland, Jönköping och Kalmar vara utsatta eftersom de är beroende av elimport från SE4.

Elområde SE3 – Bland annat Stockholm och Västra Götaland, kan också komma att drabbas.

Vad kan man göra?

Som konsument gäller det att underlätta för kraftsystemet genom att sprida ut sin elanvändning till de timmar då det är mindre tryck. Det blir dessutom billigare för varje enskild konsument (om man har timprisavtal).

3 begrepp att hålla koll på

  • Elbrist. Elbrist uppstår när elproduktionen är lägre än efterfrågan. De senaste 10 åren har Sverige haft ett överskott av energiproduktion vilket gjort att vi kunnat exportera el. Vi har alltså ingen elbrist i Sverige.
  • Effektbrist. Effekten är mängden el som vi använder i Sverige under en viss given tidpunkt, den förändras således mycket beroende på årstid. På vintern behöver vi mer effekt eftersom det är kallare och mörkare utomhus. Effektbrist uppstår när den el som för tillfälligt finns tillgänglig i elsystemet inte räcker till för alla. Det går att jämföra med en propp som går i hushållet för att du haft för många elektriska apparater igång samtidigt.
  • Kapacitetsbrist. Den el som produceras måste kunna skickas vidare på ett säkert sätt. Kapacitetsbrist uppstår när elnäten inte klarar av att leverera den mängd el som behövs. Till exempel behöver överskottselen som produceras i norra Sverige kunna färdas ner till södra Sverige där behovet är stort. Men stamnätet, där elen färdas, är inte tillräckligt effektivt för att leverera all den el som krävs. Det är därför vi behöver importera en del el från Europa under vissa tidpunkter för att täcka behovet i södra Sverige. Är då elpriset högt i Europa påverkas även elpriset i Sverige.

Svenska Kraftnät (SvK) är ansvariga för stamnätet och måste se till att hålla balans i vårt avlånga land. På senare år har effektbristen ökat, vilket beror på att det finns mindre tillgång på planerbar el i södra Sverige, jämfört med norra där det finns mer vattenkraft. Nu när Ryssland strypt tillförseln av gasleveranser till Europa, ökar bristen ännu mer. Trots att det sias om att elen stängs av i vinter, menar SvK att risken fortfarande är liten.

Elverk från Briggs & Stratton

Med det här elverket får du strömförsörjning i upp till 8 timmar. Om elen stängs av är det praktiskt att ha ett elverk eftersom du kan fortsätta använda dator, elradiatorer och annan viktig utrustning.

Pris: 12249 kr LÄS MER / KÖP

Relaterade artiklar