Har du koll på din energideklaration?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Bor du i en villa byggd efter 2006? Då har du troligtvis en energideklaration. Ett tips är att titta i den eftersom du kan få både lägre elräkningar och en lägre bolåneränta.

Ny och gammal energideklaration

Energideklarationen är ett dokument som visar hur energieffektivt ett hus är. Sedan 2006 har det blivit ett lagkrav för fastigheter att ha en energideklaration. Deklarationen uppdaterades år 2014. Den nya energideklarationen har en ny skala där bostaden bedöms från A till G. Idag ska all nyproduktion ha energiklass C eller högre. Den tidigare skalan gick från A+++ till D och var svårare att jämföra.

Energideklarationens innehåll

Det är Boverket som registrerar energideklarationer och syftet är att minska energibehovet i byggnader samt ge en överskådlig bild över husets totala energiprestanda. Deklarationen innehåller bland annat information om:

 • Energiklass. Exempelvis C.
 • Energiprestanda. Här står det hur många kWh per kvadratmeter och år som huset förbrukar.
 • Krav av uppförande av ny byggnad. Här anges den lägsta godkända energiklassen (C).
 • Uppvärmningssystem. Här anges vilken typ av uppvärmningssystem huset har (exempelvis direktverkande el).
 • Radonmätning. Här anges om radonmätning har utförts eller inte.
 • Uppvärmd area. Summan av den invändiga arean för varje våningsplan (även vind och källare) som värms upp till mer än 10 grader.
 • Eventuella åtgärdsförslag. Energiexperten som utfört besiktningen kan ibland ge förslag på hur hushållet kan minska energianvändningen.

Gröna bolån – rabatter för lägre energiklass

Om du bor i ett relativt nybyggt hus eller om du utfört renoveringar som kan ha lett till lägre energiklass kan du ha uppnått kraven för att få ett grönt bolån. Grönt bolån innebär att du får avdrag för din bolåneränta. Om du bor i ett hus med energiklass A eller B får du göra 0,10 % avdrag på bolåneräntan. Bor du i ett hus med energiklass C får du göra 0,05 % avdrag på bolåneräntan.

Du kan ta reda på din energiklass genom att söka på din fastighet hos Boverket. Då ser du om det finns en giltig energideklaration för bostaden. Om du har en energiklassning A – C kan det vara värt att fundera på om du ska lägga om lånen och byta till en bank som erbjuder Gröna bolån.

Förbättra energiklassen

Även om du i nuläget inte har en särskilt bra energiklass finns det många saker du kan göra för att förbättra den. En stor del handlar om att minska värmeförlusterna genom isolering och byte av fönster. Till exempel kan du tilläggsisolera vinden eller fasaden och sätta in fönster med lägre u-värde. Det kan även vara värt att byta uppvärmningskälla om du har direktverkande el eller oljepanna. Genom att investera i solceller eller byta till bergvärme kan du energieffektivisera uppvärmningen av huset.

Boverkets krav på energideklaration

Det finns krav på när en byggnad ska energideklareras – det finns även undantag. Byggnader ska energideklareras när:

 • De är nybyggda
 • Golvarean är större än 250 m2 och besöks av allmänheten
 • Byggnader upplåts med nyttjanderätt
 • Byggnader säljs

Exempel på byggnader som inte måste energideklareras:

 • Byggnader som i huvudsak används för religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar
 • Bostadshus som används mindre än 4 månader per år
 • Tillfälliga byggnader (avsedda att användas i högst 2 år)

För dig som inte har någon energideklaration

Du kan inte själv utföra en energideklaration, däremot får du som byggnadsägare anlita en oberoende och certifierad energiexpert som gör den. Energideklarationen är giltig i 10 år, sedan ska den förnyas. Vid en bostadsförsäljning är det säljarens skyldighet att upprätta en energideklaration. Om säljaren inte upprättat den vid försäljningstidpunkten har köparen (som måste bekosta den själv) rätt att kräva att säljaren betalar energideklaration. Köparen har sex månader på sig att upprätta energideklarationen.

Tillsynen av energideklarationen har ökat en del från Boverkets sida och det kan bli dyrt om du saknar den. Om du inte kan uppvisa en energideklaration leder det så småningom till att du behöver betala vite för den uteblivna energideklarationen – från 30 000 kronor.

Kostnad för energideklaration

Om du saknar en energideklaration kan du anlita en energiexpert som utför besiktning, det kostar i regel mellan 5 000 och 7 000 kronor för en vanlig villa.

Vanliga frågor och svar

Ett dokument som visar hur energieffektiv en byggnad är.

Är huset byggt efter 2006 ska det ha en energideklaration.

Nej, men du kan som fastighetsägare anlita en oberoende energiexpert som utför besiktningen.

I regel mellan 5 000 och 7 000 kronor för en normal villa.

Du kan bli dömd att betala vite på 30 000 kronor eller mer.

Vanligtvis mellan 1 och 2 timmar.

Ja, det är säljarens skyldighet att upprätta en energideklaration vid försäljning.

Relaterade artiklar