Direktverkande el – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Direktverkande el är en typ av uppvärmning som ger värme direkt i bostaden via elektriska radiatorer. Installationskostnaden för direktverkande el är en av de billigaste, men driften är en av de dyraste, särskilt med tanke på den nuvarande eltaxan.

Direktverkande el ansluts direkt till elnätet

Direktverkande el är inte lika vanligt idag som vid oljekrisen under 1970-talet. Då uppkom kärnkraften som ett resultat av oljekrisen. Med idag är direktverkande el sällan det bästa alternativet eftersom nya krav på nedstängning av kärnkraftverk och ett ökat miljötänk finns. Eldriven värme ligger inte i linje med dagens tankar om hushållning av el. Men hur fungerar själva tekniken?

Direktverkande el har en enkel konstruktion, det som krävs för att huset ska värmas upp är en varmvattenberedare samt elradiatorer och/eller golvvärme. Elen kommer från elnätet och dras in till bostaden via en vanlig elkabel. De elektriska elradiatorerna kopplas alltså in i vägguttaget och värms sedan upp. Varmvattenberedaren kopplas till elnätet och värmer sedan upp vattnet som används i vattenkranar och duschar. Det bästa med radiatorer för direktverkande el är att de inte avger några farliga utsläpp, däremot krävs det en bra termostat, gamla varianter ger ofta ojämn värme.

Direktverkande el fungerar med elektrisk golvvärme, även om driften är förhållandevis är dyr. Den höga driftkostnaden är en av de främsta anledningarna till att direktverkande el inte är särskilt populärt. De som använder den här typen av uppvärmning bor ofta i lägenheter eller hus där det är den befintliga uppvärmningskällan. Det kostar nämligen en del att byta från direktverkande el till exempelvis bergvärme, även om investeringen återbetalar sig efter något eller några decennier i form av lägre elförbrukning.

Många byter från direktverkande el till luftvärmepump.

Skillnad mellan direktverkande el och vattenburen värme

När ett hus har ett vattenburet system finns det en vattenburen elpanna som värmer upp vatten som sedan pumpas runt i husets system – vattenradiatorer och golvvärme. Direktverkande el förs in i bostaden direkt via eluttagen och sedan till elradiatorerna. Vattnet värms upp genom en varmvattenberedare. När du har ett vattenburet system kan du själv välja hur du vill få värmen, till exempel genom att elda med ved och pellets, eller genom att hämta värmen ur ett borrhål i berggrunden (så kallad bergvärme).

För- och nackdelar med direktverkande el

Det finns både fördelar och nackdelar med direktverkande el.

Fördelar:

 • Billig och enkel installation
 • Enkelt att styra värmen
 • Det krävs ingen elpanna eller rörsystem
 • Element är ofta billiga och kräver nästan ingen skötsel

Nackdelar:

 • Påverkas mycket av det rådande elpriset
 • Hög driftkostnad jämfört med andra alternativ
Hitta en expert som kan hjälpa dig byta uppvärmning

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst
Elektrisk golvvärme fungerar också tillsammans med direktverkande el.

Byt från direktverkande el

Många byter från direktverkande el till bergvärme eller något annat uppvärmningsform. Många som konverterar från elvärme till ett vattenburet system får en betydligt lägre uppvärmningskostnad samtidigt som värdet på huset ökar. Men hur går det egentligen till?

Det kostar en del och kräver en stor installation att byta från direktverkande elvärme till ett vattenburet system eftersom nya vattenledningar måste dras. Vill du i samband med bytet även installera vattenburen golvvärme behöver det läggas på eller under befintliga golv. Arbetet innebär rent konkret att nya vattenrör ska installeras. Det är betydligt enklare att installera ett vattenburet system i ett nybygge än i ett befintligt hus.

Det är även möjligt att göra en delkonvertering där man behåller de befintliga elradiatorerna under fönstren, då förhindras kallras mer effektivt. Sedan monterar man ett mindre antal fläktonvektorer (vattenburna element med inbyggd fläkt) i husets övriga delar. Förutom under vinterns kallaste månader, räcker de vattenburna elementen med fläkt för att sprida värme genom huset.

Få koll på din elförbrukning med Tibber Pulse P1

Tibber Pulse 1

Om du använder Tibber ska du verkligen se till att köpa Tibber Pulse P1, en praktiskt liten dosa som mäter elförbrukningen i realtid. Du ser all information i Tibbers app. Dosan är dessutom utmärkt om du även laddar elbilen med laddboxen Easee Home samt Zaptec Go, då fungerar dosan som en lastbalanserare.

Pris: 1095 kr LÄS MER / KÖP

Vanliga frågor och svar

Elen kommer via elnätet direkt in till huset som sedan värms upp via elradiatorer, alternativt elektriska golvslingor.

Det har både för- och nackdelar. Det är bra eftersom installationen är enkel och billig, det kräver heller inget underhåll. Nackdelen är att elvärme är dyrt i drift.

Ja, många byter till en luftvärmepump eller ett vattenburet system. Investeringen är förhållandevis stor, men lönar sig för de flesta eftersom elförbrukningen minskar.

Kostnaden varierar en del, men endast installationen av bergvärme (borrning och värmepump) kostar upp mot 120 000 kronor, ibland ännu mer. Ska man konvertera från elvärme till ett vattenburet system måste man dra nya rör, byta ut elradiatorer till vattenradiatorer, för att nämna några saker.

Cirka 500 000 svenska småhus har direktverkande el och ytterligare några hundratusen villor har elvärme med vattenradiatorer.

En typ av lokaluppvärmning bestående av elektriska resistorer som avger värme och som kopplas direkt till elnätet. Installationen av direktverkande el är billig, men driftkostnaden är mycket hög med dagens elpriser.

Fördelen med golvvärme är att den ger jämn uppvärmning. Hur mycket respektive uppvärmningskälla drar beror på den enskilda produkten. Eldriven golvvärme drar cirka 150 – 300 kWh per år och kvadratmeter.

Relaterade artiklar