FTX-ventilation – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

FTX-ventilation är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtergivning. Med den här typen av mekanisk ventilation får du kontroll över mängden friskluft som tillförs till bostaden.

Ventilation med värmeåtergivning

I ett enkelt ventilationssystem försvinner den varma inomhusluften ut genom ventiler, men i ett FTX-system kan du ta vara på värmen. I korthet är FTX-ventilation ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtergivning. Den här typen av ventilation består av ett kanalsystem inuti väggarna eller på vinden. Kanalerna leder bort använd luft och tillför frisk luft. Den varma använda luften skickas till ett värmeåtervinningsaggregat istället för att ledas ut genom ventiler. Värmeåtervinningsaggregatet använder energin i frånluften (den använda inomhusluften) för att värma upp den kalla och nya utomhusluften. På så vis sparar du energi och får samtidigt en renare inomhusmiljö.

Tilluftsventilerna placeras oftast i vardagsrum och sovrum medan frånluftsventilerna monteras i kök, badrum och tvättstuga, där luften förorenas snabbare. Det är i regel något svalare i vardagsrum och sovrum där frisk utomhusluft leds in och varmare i kök och badrum där den varma luften tas om hand för att sedan återvinnas, vilket gör att temperaturskillnaderna minskar. Det minskar risken för kallras.

Vad betyder FTX?

FTX är en förkortning för frånluft, tilluft och värmeväxling.

Stor värmeåtervinning – minskade energikostnader

Ett FTX-system kan återvinna mellan 50 och 80 % av den värme som du normalt sett behöver tillföra den friska utomhusluften (tilluft). Det kan ge en besparing på upp till 7 000 kWh per år för en normalstor villa. Exakt hur mycket du kan spara beror förstås på vilket ventilationssystem du byter från.

FTX-system placeras nästan alltid på vindsvåningen av en bostad, även om kanalerna går genom väggarna. På vinden sker luftutbytet av till- och frånluft. Eftersom systemet tar in tilluften utifrån och ovanifrån minskar även risken för att halterna av radon eller mögelsporer från husgrunden ska komma in i huset. All luft passerar dessutom ett reningsfilter som gör luften fri från partiklar.

Styrt undertryck

FTX ventilationssystem är passiva eftersom de endast växlar värmen från frånluften till tilluften. Det tas dessutom in lika mycket luft som leds ut, vilket skapar en balans. Det är dock möjligt att styra trycket och många väljer, trots den naturliga balansen i systemet, att skapa ett undertryck. Det sänker nämligen fukthalten i huset, vilket underlättar när man tänder brasan samt gör att köksfläkten fungerar ännu bättre.

FTX-system nackdelar

Även om FTX-ventilation har många fördelar finns det även vissa nackdelar, den största är att systemet låter och bullrar en del. Nyare modeller är betydligt mer tystgående än äldre varianter. Det finns sätt att åtgärda mycket oväsen. Bullret kan nämligen bero på att vissa av systemets komponenter är felmonterade eller sitter löst. En annan vanlig orsak är att man valt ett underdimensionerat FTX-system till bostadens storlek. Då tvingas man öka hastigheten på luftflödet, vilket leder till ett tryckfall och högre oljud – som att köra på en motorväg med för låg växel. Om du ska installera ett FTX-system i ett hus som saknar kanaler, är det bäst att försöka utföra rördragningen så att den blir så obehindrad som möjligt. Man ska därför undvika för många böjar i kanalerna eftersom det förhindrar luften från att strömma obehindrat

Krävande installation

Det är möjligt att installera ett nytt FTX-system i ett hus som saknar mekanisk ventilation, även om det är något enklare att konvertera från FX till FTX. Enligt Boverkets byggregler finns specifika krav på bland annat luftflöde, fuktsäkerhet och luftkvalitet och för att uppfylla kraven kräver bostäder idag vanligtvis ett mekaniskt ventilationssystem, som FX eller FTX.

FX-ventilation cirkulerar luften med hjälp av fläktar. FX-systemet tar också hand om värmen i frånluften, det sker i ett återvinningsaggregat som sitter ihop med en värmepump. FTX-systemet blåser både in och ut till- och frånluft och man slipper vara beroende av en värmepump eftersom systemet är fristående.

Hitta en expert som kan installera FTX-system

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

  • Mötesplats med 88 146 experter
  • Digitala avtal
  • Rikstäckande
  • Gratis offertförfrågan
  • Dokumenthantering av projektet
  • Kvalitetskontroll
  • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vilket system är bäst?

Det är mycket vanligare med FX-system i svenska bostäder, men på senare år har FTX blivit alltmer populärt. En anledning till att FX-system är vanligare beror på att installationen är enklare och billigare. En FTX-installation kräver höga krav på installatörens kunskap. Samtidigt får man ett system som är balanserat, lättstyrt och energieffektivt. Om huset är välisolerat och tätt är FTX-system ett bra alternativ, vilket också är en anledning till att FTX-system blivit en ny standard när man bygger nya lågenergi- och passivhus.

Vanliga frågor och svar

Ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtergivning.

FTX-ventilation är ett mekaniskt ventilationssystem som leder bort frånluft och leder in tilluft genom ett kanalsystem. Den varma och använda frånluften går igenom ett värmeåtervinningsaggregat istället för att ledas ut genom ventiler. Värmeåtervinningsaggregatet använder energin i frånluften för att värma upp den kalla och nya luften. På så vis sparar du energi och får samtidigt en renare inomhusmiljö.

Frånluft, tilluft och värmeväxling.

Ett FTX-system kräver en svårare installation men ger samtidigt ett lättstyrt, balanserat och energieffektivt system. FX-system är också ett mekaniskt ventilationssystem som är enklare att installera men som inte är lika effektivt som FTX.

Det är energibesparande eftersom du återanvänder den uppvärmda frånluften.

Systemet kan ibland föra oväsen.

Ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Med FTX-system får du full kontroll över mängden frisk luft som kommer in i bostaden.

Relaterade artiklar