Frånluftsvärmepump – bra att veta

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Frånluftsvärme är en typ av uppvärmning som passar särskilt bra i nybyggda och välisolerade hus. I en frånluftsvärmepump omvandlas den utgående varma luften till ny, varm luft och varmvatten. Här går vi igenom hur frånluftsvärme och frånluftsvärmepumpar fungerar.

Frånluftsvärme

Det finns en anledning till att frånluftsvärme fungerar bäst i moderna hus och det beror på att nybyggda hus vanligtvis har samlade ventilationskanaler och är välisolerade. En frånluftsvärmepump tar vara på den varma luften som redan finns i huset. Den hade annars bara ventilerats ut och inte använts. På så vis är frånluftsvärme ett miljöneutralt alternativ till uppvärmning eftersom pumpen återanvänder varmluft som redan finns.

Inuti frånluftsvärmepumpen finns en fläkt som drar till sig den varma inomhusluften. Den leds in i värmepumpen där den möter ett iskallt köldmedium. Reaktionen bildar ånga som leds vidare in till en kompressor i värmepumpen. Inuti kompressorn höjs trycket på köldmediet som nu blivit till gasform. Temperaturen stiger hastigt från noll till hundra grader. Den varma gasen trycks sedan vidare in till kondensorn. Från kondensorn leds värmen sedan ut i husets värmesystem.

För att du ska kunna använda frånluftsvärme krävs en mekanisk ventilation och ett vattenburet värmesystem i huset, som golvvärme eller radiatorer. Den mekaniska ventilationen är viktig för frånluftsvärme eftersom pumpen annars inte kan extrahera luft från huset.

Kostnad och installation

Kostnaden för en frånluftsvärmepump kan ligga på mellan 30 000 och 80 000 kronor, beroende på effekt, modell och tillverkare. Räknar man även med arbetskostnaden för installation hamnar totalkostnaden på cirka 60 000 – 100 000 kronor. Det är bäst att anlita en fackman som utför installationen eftersom ventilationen måste ha en korrekt injustering, vilket kan vara svårt att utföra som lekman. En frånluftsvärmepump kräver en del underhåll, framförallt handlar det om att rengöra pumpens inbyggda luftfilter.

Zave värmepumpar

Hitta en kvalitetspump hos Zave och spara pengar i uppvärmningskostnader.

LÄS MER / KÖP

Frånluftsvärme fördelar

Det finns många fördelar med frånluftsvärme, bland annat:

 • Gammal luft används. Den stora fördelen med frånluftsvärme är att du tar vara på den gamla inomhusluften. Det är både energieffektivt och miljösmart.
 • Bättre ventilation. Eftersom den gamla inomhusluften ständigt filtreras i värmepumpens filter är luften som kommer ut ren och frisk – du behöver inga kompletterande fläktar eftersom cirkulationen är bra.
 • Minskad miljöpåverkan. Eftersom den gamla inomhusluften återanvänds minskar husets koldioxidutsläpp.
 • Lägre kostnader. Frånluftsvärmepumpar, till skillnad från exempelvis bergvärmepumpar, är förhållandevis billiga. Dessutom är installationen enkel och kräver ingen grävning.

Frånluftsvärme nackdelar

Även om frånluftsvärme generellt sett är en effektiv och fördelaktig värmekälla, finns även vissa nackdelar:

 • Begränsad värmekapacitet. Frånluftsvärmepumpar är som mest effektiva när värmebehovet inte är alldeles för stort. Är huset väldigt stort och har ett större värmebehov är berg- eller jordvärme ofta att föredra då de är billigare alternativ i längden.
 • Mer underhåll. Att rengöra filtret i frånluftsvärmepumpen är inte särskilt svårt, men det innebär ändå mer skötsel och underhåll än exempelvis en bergvärmepump.
 • Kräver ett vattenburet system. För att du ska kunna använda en frånluftsvärmepump behöver huset dels ha ett vattenburet system, dels ha mekanisk ventilation.
Hitta en expert som kan installera frånluftsvärmepump

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Den varma inomhusluften sugs in i värmepumpen. Den möter ett iskallt köldmedium inuti värmepumpen. Reaktionen mellan den varma luften och det kalla köldmediet gör att ånga bildas. Ångan leds vidare till värmepumpens kompressor, där trycket höjs. Köldmediet har nu antagit gasform och temperaturen stiger snabbt från 0 till 100 grader. Den heta gasen leds därefter in i en kondensor (inuti värmepumpen). Från kondensorn sprids sedan värmen ut genom husets vattenburna system (golvvärme eller radiatorer).

Den brukar hålla i minst 15 år.

Fördelarna är att frånluftsvärme återanvänder den gamla inomhusluften, vilket både är miljösmart och energismart. Dessutom är frånluftsvärmepumpar billigare än många andra värmepumpar och installationen är enkel. Nackdelarna är att frånluftsvärme kräver ett vattenburet system för att fungera och passar därför bäst i mindre hus med bra isolering.

Det är en värmepump som skapar ny värme genom att återanvända inomhusluften.

Relaterade artiklar