Luft-luftvärmepump – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

En luft-luftvärmepump omvandlar utomhusluften till varmluft inomhus. Till skillnad från exempelvis en luft-vattenvärmepump som omvandlar utomhusluften till varmvatten, producerar luft-luftvärmepumpen endast varmluft.

Skillnad på olika typer av luftvärmepumpar

Det finns tre typer av luftvärmepumpar: luft-vatten-, luft-luft- och frånluftsvärmepump. De har alla en sak gemensamt: de använder sig av värmeenergin som finns lagrad i utomhusluften för att skapa värme.

 • Luft-vattenvärmepump: En luft-vattenvärmepump omvandlar utomhusluften till varmvatten som kan användas i det vattenburna systemet för att sprida värme i bostaden. Den här värmepumpen genererar även varmvatten i hushållskranarna. Vissa modeller kan även generera kyla.
 • Luft-luftvärmepump: Luft-luftvärmepump omvandlar också utomhusluften till värme, men endast till att värma upp inomhusluften, den producerar inte varmvatten. Den kan dock användas för att generera kyla.
 • Frånluftvärmepump: Istället för att omvandla utomhusluft till värme använder frånluftvärmepumpen ventilationsluften som transporteras ut från huset. Istället för att ”kasta” bort frånluften kan värmepumpen använda energin i den använda luften för att skapa varmluft och varmvatten.
Hitta en expert som kan installera luftvärmepump

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Luft-luftvärmepump funktioner

En luft-luftvärmepump består av två delar: en utomhusdel och en inomhusdel. Inuti utomhusdelen finns det ett köldmedium, en energibärare som används för att transportera värme från en kallare plats till en varmare. Köldmediet fångar upp värmeenergin i utomhusluften, som är i gasform, och transporteras in till en kompressor där temperaturen höjs. Luften har nu blivit uppvärmd och sprids ut i husets värmesystem via en kondensor. Värmepumpens inomhusdel utför värmespridningen via kondensorn och expansionsventiler.

 1. Luft dras in i utomhusdelen. Genom en fläkt sugs utomhusluften in till värmepumpen som leder den vidare till en värmeväxlare.
 2. Värmen möter köldmediet. Eftersom kokpunkten för köldmedium är mycket låg kommer värmen som möter köldmediet omvandla den till ånga.
 3. Ångan leds vidare till kompressorn. Inuti kompressorn ökar temperaturen ytterligare vilket omvandlar den ursprungliga ångan till en högre densitetsånga.
 4. Den heta ångan förs till inomhusdelen. Via ett rörsystem leds den heta ångan från kompressorn in till värmepumpens inomhusdel.
 5. Ångan blåses ut genom fläktar. Inuti bostaden sprids nu den heta ångan ut i bostaden genom fläktar – på så sätt värms bostaden upp.
 6. Värmen kyls ner. Efter att ångan blåsts ut i bostaden kyls den återigen ned och omvandlas till vätska (köldmediets ursprungliga form).
 7. Köldmediet färdas genom en expansionsventil. På sin återresa passerar köldmediet en expansionsventil som tvingar mediet att avge mer värme och blandas med luft, det skapar en blandning av vätska och ånga.
 8. Köldmediet förs tillbaka till utomhusdelen. Nu börjar processen om.
Det går utmärkt att sprida värme från luftvärmepumpar men visste du att luft-luftvärmepumpen även kan generera kyla?

Luft-luftvärmepumpen är den billigaste typen av värmepump och ett bra alternativ för dig som inte har ett vattenburet system. Kanske har du heller inte möjlighet att borra efter bergvärme eller lägga ut kollektorslangar och använda jordvärme. En fördel med luft-luftvärmepumpar är att installationen är relativt enkel samt förhållandevis billig.

Rätt dimension

När du ska köpa en värmepump är det viktigt att den dimensioneras utifrån bostadens storlek och energibehov. Kontrollera även takhöjden, planlösningen (luft-luft fungerar bäst i hus med öppen planlösning eftersom luften då kan cirkulera friare), isolering och fönsterglas. Om du går från direktverkande el till en luft-luftvärmepump kan du göra energibesparingar på upp till 55 %.

Köp luftvärmepumpar hos Zave

Prisvärda, effektiva och med universell anpassning till alla hem. Zaves luftvärmepumpar är enkla att installera och ger dig stora besparingar i form av lägre uppvärmningskostnader.

LÄS MER / KÖP

För- och nackdelar

Det finns många fördelar med den här typen av värmepumpar, bland annat är installationen förhållandevis enkel. Värmepumpen är en av de billigaste typerna på marknaden och den kan generera både värme och kyla. Dessutom hjälper den till att rena inomhusluften, vilket gynnar inomhusklimatet. Om du byter från direktverkande el kan du göra stora besparingar. Eftersom utomhusluften är gratis och förnyelsebar är luft-luftvärmepump även en miljösmart energikälla.

Nackdelarna med den här typen av värmepump är att den inte kan generera varmvatten, endast varmluft. Fläktarna i utomhusdelen kan även låta en del, vilket kan vara störande – både för dig och grannarna. Om vintern är mycket kall fungerar värmepumpen dåligt (de flesta modeller arbetar utan problem ned till 15 minusgrader), vilket gör att man ofta behöver komplettera luftvärmepump med fjärrvärme eller någon annan värmekälla, till exempel pelletseldning.

Vid låga temperaturer

Dagens luft-luftvärmepumpar fungerar i regel bra även i låga temperaturer, men det varierar en del beroende på kapacitet och tillverkare av luft-luftvärmepumpen. Vissa värmepumpar är konstruerade för att stänga av sig själva när det blir för kallt, andra modeller fortsätter att fungera. Det är viktigt att känna till att en luft-luftvärmepump framförallt ska användas som ett komplement till en annan primär uppvärmningskälla, exempelvis elektriska element. Det finns några saker du själv kan göra för att värmepumpen ska fortsätta generera värme även under årets kallaste dagar:

 • Ställ om termostaten. Om du sänker temperaturen inomhus genom att ändra termostaten för husets primära uppvärmningskälla, kommer stödvärmen i huset, exempelvis elektriska radiatorer, att starta automatiskt för att hjälpa värmepumpen när det är mycket kallt utomhus.
 • Elda. Om du vill undvika att förbruka direktverkande el, som är förhållandevis dyrt, kan du hjälpa värmepumpen under kalla dagar genom att stödelda, till exempel i braskaminen.
 • Överbelasta inte värmepumpen. Det kan vara lockande att tvinga värmepumpen att jobba även när det är kallare än 15 minusgrader, men det kommer innebära en stor belastning på värmepumpens system, vilket kan förstöra olika komponenter eller förkorta livslängden. Använd värmepumpen varsamt och använd andra stöduppvärmningsalternativ när det är riktigt kallt.
 • Underhåll och skötsel. Se till att värmepumpen är i ett så gott skick som möjligt, då ger du den de bästa förutsättningarna att fungera även när det är kallt ute. Filtret som sitter i inomhusdelen behöver exempelvis rengöras ganska ofta, ungefär varannan vecka. Du bör även kontrollera utomhusdelen så att den inte frostar igen eller täcks av snö.

Vanliga frågor och svar

Det är en värmepump som omvandlar värmeenergin från utomhusluften till varmluft i bostaden.

Cirka 15 000 – 25 000 kronor, inklusive montering och driftsättning.

De flesta moderna värmepumpar klarar av temperaturer ned till 15 minusgrader.

I korthet fungerar den så här: luft dras in i utomhusdelen och kommer till en värmeväxlare. Väl där möter nu luften köldmediet och omvandlas till ånga. Ångan leds vidare till kompressorn där temperaturen ökar ännu mer vilket omvandlar ångan till högre densitetsånga. Den heta ångan leds från kompressorn till värmepumpens inomhusdel. Därefter blåses den varma luften (ångan) ut genom fläktar som värmer upp bostaden.

Vanligtvis ner till 20 minusgrader, det finns till och med varianter som ska klara av ner till 35 minusgrader.

Från cirka 6 000 kronor. Sedan tillkommer installationskostnaden som kostar mellan 4 000 och 7 000 kronor.

Vare sig den inre eller yttre delen av luftvärmepumpen bör byggas in eller täckas eftersom det motverkar cirkulationen.

Relaterade artiklar