Regeringen kompenserar för höga elpriser

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Som svar på de extremt höga elpriserna under december 2021 och januari och februari 2022 föreslår regeringen en modell för elpriskompensation. De cirka två miljoner hushåll som drabbats värst i Sverige kommer kunna ta del av de totalt sju miljarder kronor som betalas ut.

Ersättningsmodellen utformad som en trappa

Förslaget är utformat som en trappa – den börjar vid elförbrukning på 700 kWh per månad upp till 2 000 kWh per månad. Ersättningen får konsumenten via elnätsbolaget, antingen i form av en utbetalning eller genom kreditering på fakturan.

Det lägsta steget i trappstegsmodellen får man om man har en förbrukningsnivå på 700 kWh per månad, då får man 300 kronor för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå på 2 000 kWh, då får kunden 2 000 kronor per månad – totalt 6 000 kronor.

– Det är ett viktigt stöd som kommer nå ut till cirka två miljoner svenska hushåll, alltså vart tredje hushåll i Sverige, säger finansminister Mikael Damberg.

Energiminister Khashayar Farmanbar berättar det att det finns två viktiga prioriteringar med förslaget: ett är att stödet ska betalas ut till de som drabbats av mycket höga elräkningar, det andra är dela ut en rejäl kompensation till de som drabbats av elprishöjningen och som använder el till uppvärmning av huset.

Regeringen har utsett Kammarkollegiet som den ansvariga myndigheten, det är alltså dem som kommer att ha kontakt med elnätsbolagen. Elnätsbolagen kommer i sin tur att bestämma hur pengarna förmedlas till hushållen.

Trappstegsmodellen

Elförbrukning per månadKompensationsstöd december 2021 – februari 2022
700 – 899 kWh300 kronor
900 – 999 kWh600 kronor
1 000 – 1 099 kWh900 kronor
1 100 – 1 199 kWh1 200 kronor
1 200 – 1 299 kWh1 500 kronor
1 300 – 1 399 kWh2 100 kronor
1 400 – 1 499 kWh2 700 kronor
1 500 – 1 599 kWh3 300 kronor
1 600 – 1 699 kWh3 900 kronor
1 700 – 1 799 kWh4 500 kronor
1 800 – 1 899 kWh5 100 kronor
1 900 – 1 999 kWh5 700 kronor
Över 2 000 kWh6 000 kronor

Så förmedlas de finansiella medlen

Pengarna kommer, efter riksdagsbeslutet, att finnas tillgängliga för elnätsbolagen att söka. De första pengarna kommer betalas ut till hushåll så fort som elnätsbolagen har möjlighet att administrera kompensationsstödet, med största sannolikhet sker kompensationen som en kreditering på fakturan. Elnätsbolagen får även ersättning från regeringen för de administrativa kostnader som uppkommer i samband med utbetalningarna.

Vanliga frågor och svar

Det beror på flera saker, men en av de stora faktorerna är ett stigande pris på fossila bränslen, i synnerlighet naturgas. Ryssland har strypt leverans av naturgas samtidigt som efterfrågan i Europa har ökat.

December 2021, januari 2022 och februari 2022.

Ungefär två miljoner svenska hushåll kommer kunna ta del av kompensationen, både om man har högre eller lägre elförbrukning (från 700 kWh till 2 000 kWh per månad).

Regeringen håller på att ta fram ett förslag och kommer lämna ett beslut i slutet av februari 2022.

Nej, du behöver inte göra någonting själv, utbetalning sker automatiskt från det elnätsbolag du har. Du får kompensation antingen genom en utbetalning eller en kreditering på fakturan.

Relaterade artiklar