Bli delägare i ett vindkraftverk

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Vindkraft genererar förnyelsebar energi och står idag för cirka 12 % av den totala elproduktionen i landet. Om du vill använda miljömärkt el och få ett stabilt elpris kan du bli andelsägare i ett vindkraftverk.

Så fungerar vindkraft

Vindkraft är energi producerad av vindens kraft. Ett vindkraftverk fångar in delar av vindens energi genom de stora bladen på vindkraftverket. Bladen är utformade som en propeller som snurrar runt med hjälp av vindens kraft. Vindkraftverk består vanligtvis av tre blad som tillsammans kallas för en rotor. Rotorn sitter i sin tur på en axel kopplad till en generator. Det är generatorn som omvandlar den snurrande rörelsen till energi. Rotorn snurrar ganska långsamt av sig själv, därför utformas vindkraftverk vanligtvis med en växellåda som sitter mellan axel och generator. På så sätt kan ett jämnt varvtal skapas. Modernare vindkraftverk har oftast generatorn kopplad direkt på rotorns axel. Fördelen med det är att strömmen kan genereras även vid låga varvtal och blir på så sätt mer effektiv. Vindkraftverk kan inte fånga upp all energi som vinden genererar, endast cirka 60 %. I Sverige utformas vindkraftverken för att vara som mest effektiva vid ”normal vind”, vilket är runt 12 – 14 meter per sekund. Vid kraftiga stormar stängs vindkraftverken av för att undvika slitage och påfrestningar.

För- och nackdelar med vindkraft

De stora fördelarna med vindkraft är att energin är förnyelsebar (det kommer alltid att blåsa), billig och fri från skadliga utsläpp. Vindkraft är dessutom en förhållandevis billig energikälla med stabila elpriser. Nackdelarna med vindkraft, eller utmaningarna, är att det inte alltid blåser. Idag finns det dock många vindkraftsverk fördelat över hela landet. Är det vindstilla någonstans blåser det förmodligen på annat håll. En annan nackdel med vindkraft är att vindkraftverken ger ifrån sig ganska mycket oljud. Fåglar och fladdermöss riskerar också att flyga in i vindkraftverket, även om det inte är särskilt vanligt. När man bygger nya vindkraftverk kontrollerar man därför att man inte bygger precis där flyttfåglarna har sin rutt.

Så blir du delägare

Det kan innebära en lönsam investering att bli delägare i ett vindkraftkraftverk. Många upplever halverade elräkningar. Vanliga vindkraftkunder köper sin el från befintliga vindkraftverk. Men är du delägare bidrar du även till att det byggs nya vindkraftverk. För att du ska bli delägare behöver du först bli medlem i en förening som äger vindkraftverk. Många av de svenska vindkraftverken ägs och förvaltas av ekonomiska föreningar. Ibland behöver du stå i kö för att du ska få köpa andelar, i så fall gör du en intresseanmälan. Hos andra kan du köpa andelar direkt. Du kan bland annat vända dig till Vindkraftkooperativ, O2, VästanVind och Kvarkevinden – det är några ekonomiska föreningar som äger vindkraftverk.

Kostnaden för andelar i ett vindkraftverk varierar en del. Hos O2 kostar en andel 6 700 kronor – då får andelsägaren rätt att köpa 1 000 kWh per år för endast 20 öre per kWh. Kom ihåg att det tillkommer vissa kostnader för elcertifikat, energiskatt och moms. Motsvarande kostnad för ett bundet elpris ligger på cirka en krona per kWh. Om du vill kunna försörja hemmet med vindkraft under ett helt år behöver du i snitt 20 000 kWh, vilket innebär att du behöver köpa 20 andelar. Kostar din nuvarande el en krona per kWh kan du spara tusentals kronor varje år genom att bli andelsägare i ett vindkraftverk. Skulle du någon gång flytta kan du sälja vidare dina andelar.

Vanliga frågor och svar

12 % av den totala elen i Sverige kommer från vindkraft.

I slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk i Sverige.

Fördelar är bland annat att vindkraft är förnyelsebart och bidrar inte till utsläpp av växthusgaser. Vindkraftverk har sällan någon större påverkan på den biologiska mångfalden. Nackdelar med vindkraftverk är att det inte alltid blåser, då genererar vindkraftverken heller inte någon el. Vindkraftparker för även mycket oljud.

Vindkraftverk ägs ofta av ekonomiska föreningar. För att bli andelsägare blir du först medlem i en sådan förening och kan sedan köpa andelar.

Relaterade artiklar