Blåsigt i Sverige – vindkraften levererar nya rekordnivåer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Bara i januari i år levererade den svenska vindkraften mer än vad den gjorde under hela 2010 – så mycket som 4,2 terawattimmar (TWh) el, jämfört med cirka 3,5 TWh under 2010. Men vad beror de nya rekordnivåerna på?

Vindkraften blir mer populär

Av alla energikällor är vindkraften det kraftslag som genererar el till lägst kostnader. Kanske är det därför utbyggnaden av vindkraftverk ökat markant under de senaste åren. Bara under 2021 installerades 476 nya vindkraftverk i Sverige med en total effekt på 2,1 GW (gigawatt). Redan 2024 väntas den svenska årsproduktionen från vindkraft bli 49 TWh, vilket i så fall skulle vara en ökning med ungefär 20 TWh från 2021. Dessutom tros vinterhalvåret 2024/2025 leverera så mycket som 30 TWh, vilket blir ungefär 5 TWh per månad.

– 25 % ökning från januari 2022 till januari 2025 skulle vara en fantastisk ökning och dessutom ett bra bidrag för att möta den ökade efterfrågan på el, säger Tomas Hallberg, ansvarig för tillståndsfrågor på Svensk Vindenergi i en intervju med Vindkraftsnyheter.se.

Det är just under årets kallaste månader som vindkraften levererar som mest, vilket beror på att det blåser mer under årets sex kallaste månader.

– Den är bäst på vintern när elen behövs som mest. Ungefär 60 % av vindkraftsproduktionen sker under vinterhalvåret, säger Tomas Hallberg.

För dig som inte har koll på terawattimmar räcker 4 TWh (som genererades under januari månad) för att tillgodose hela Örebro eller Jönköpings län med elektricitet under ett helt år.

Lillgrund i Sverige

Därför är Sverige optimalt för vindkraft

Den största vindkraftsanläggningen i Sverige finns i havet – i Lillgrund utanför den skånska kusten i Öresund. När Lillgrund vindkraftspark togs i drift, år 2007, var den världens tredje största anläggning. Nu ser det ut som att grannen Danmark kommer kunna stoltsera med världens största park, åtminstone ett litet tag – vindkraftverket i danska Thy. Den imponerande anläggningen sträcker sig närmare 300 meter upp i luften och har en vingbredd på 108 meter. Kina ligger förstås inte långt efter, de håller just nu på med uppbyggnaden av världens största vindkraftverk på 16 megawatt (danska Thy ligger på 15 megawatt). Megawatt anger vindkraftverkets effekt och påverkar hur mycket elektricitet det kan generera.

Vanliga frågor och svar

För konsumenten spelar det ingen roll varifrån energin kommer, det är inte det som påverkar elpriset – varje kWh kostar lika mycket, oavsett energikälla. Själva vindkraftverket kan variera en del i pris, beroende på storlek och fabrikat. De flesta vindkraftverk som byggs i Sverige idag kostar cirka 30 miljoner kronor styck, det tillkommer sedan runt 10 miljoner för anläggningsarbetet (vägar och elnät) per vindkraftverk.

Ja, vindkraften erhåller bland annat investeringsbidrag (det kallas för miljöbonus) samt statliga tillägg för småskalig elproduktion.

Själva energikällan är miljövänlig, däremot är inte tillverkningen och anläggandet av vindkraftsverk det. Tillverkning, uppbyggnad samt nedmontering av ett vindkraftverk orsakar cirka 12 gram koldioxidutsläpp per producerad kWh (utspritt under hela livslängden av vindkraftverket). Ett vindkraftverk används i cirka 20 – 25 år, ju längre tid de kan användas, desto lägre miljöpåverkan. FN har gjort en analys på klimatpåverkan från alla energislag och då visade sig vindkraft har den absolut lägsta påverkan på miljön.

Det är en förnyelsebar energikälla, produktionen skapar inga skadliga koldioxidutsläpp och vindkraftverken är i regel effektiva.

Det går inte att lagra vindkraft och eftersom det inte går att styra över när det kommer blåsa måste man komplettera vindkraftsverken med andra energikällor så att det finns el även när det inte blåser. Bor man i närheten av ett vindkraftverk riskerar man även att störas – de låter en del. Vindkraftverken har även viss negativt påverkan på djurlivet, som fåglar och insekter, dock försöker man i största mån ta hänsyn till det när man väljer placering.

Relaterade artiklar