Luft-vattenvärmepump – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

En luft-vattenvärmepump hämtar solenergi som finns lagrad i utomhusluften och omvandlar den till varmt vatten och värme i bostaden.

Värmepumpens funktioner

En luft-vattenvärmepump består av tre delar – en del som sitter utomhus, en del som sitter inomhus och en tank. Utedelen sitter vanligtvis på fasaden och dess uppgift är att genom en fläkt suga in utomhusluften och sedan transportera energin som finns i luften till inomhusdelen. Inomhusdelen kan placeras i exempelvis en groventré, källare eller ett förråd.

Det första steget i processen börjar i utomhusdelen. Här sugs luft in och möter det så kallade köldmediet, en energibärare som transporterar värme från en kallare plats till en varmare. Köldmediet är en färglös gas som har en kokpunkt långt under noll grader (ofta så lågt som 40 minusgrader). I utedelens kompressor ökar trycket och temperaturen på köldmediet når cirka 50 plusgrader (Celcius). Den nu varma gasen transporteras in till inomhusdelen via kopparrör tills gasen når värmeväxlaren.

När gasen väl kommer in till inomhusdelen och möter värmeväxlaren börjar den värma upp vatten. Samtidigt som det sker kyls köldmediet återigen ned och går från gas- till vätskeform. Vätskan leds till vattentanken. Nu börjar det varma vattnet cirkulera i husets vattenburna värmesystem, det värmer även upp hushållsvattnet. Köldmediet är alltså i vätskeform och leds nu tillbaka till utomhusdelen där trycket sjunker vilket gör att vätskan blir kall. När ny luft återigen sugs in i utomhusdelen och möter köldmediet, återfår det sin ursprungliga gasform – sedan börjar allt om på nytt.

Ett ekonomiskt och miljömässigt försvarbart alternativ

Om du funderar på en luft-vattenvärmepump vill du förmodligen veta vad värmepumpen kostar, hur installationen går till och inte minst, vad elen faktiskt kostar. Eftersom utomhusluften finns i överskott och inte kostar någonting, är själva värmekällan ett miljösmart alternativ. Värmepumpen kostar mellan 90 000 – 130 000 kronor, då är även installationskostnaden inräknad. Priset kan vara lägre eller högre beroende på värmepumpens storlek. Endast installationskostnaden hamnar vanligtvis på mellan 25 000 och 30 000 kronor, du kan utnyttja ROT-avdraget så får du 30 % kostnadsreducering på upp till 50 000 kronor.

Vad tjänar du på den investeringen då? För varje 1 kW el som värmepumpen förbrukar, genererar den cirka 4,74 kW – med andra ord betalar du för en kW men får 3,74 kW helt gratis. Med tiden har de flesta fått sin investering återbetalad i form av lägre uppvärmningsutgifter. Hur lång återbetalningstiden är beror på bostadens individuella energibehov samt vilken den tidigare uppvärmningskällan var. Många ser en återbetalning redan inom fem år.

Bra att veta

Trots de många fördelarna med luft-vattenvärmepump finns det även några nackdelar. När utomhusluften är riktigt kall, som den kan vara på vintern, finns det inte tillräckligt med energi i den som kan omvandlas till värme till bostaden. Om bostaden har ett stort värmebehov är det bra att satsa på en kompletterande uppvärmningskälla, antingen en eltillsats eller exempelvis genom att elda med pellets under årets kallare månader. Det finns dock luft-vattenvärmepumpar med inbyggd elpatron som automatiskt startar om temperaturen går ner under cirka 15 – 20 minusgrader. Förvisso ökar uppvärmningskostnaderna under kallare dagar, men ofta är det inte något större problem eftersom värmepumpen tar fram mycket värmeenergi utan kostnad större delen av året. Något annat som är viktigt när du väl ska köpa en luft-vattenvärmepump är att kontrollera vilken effekt du behöver. Effektbehovet är det antal kW som krävs för att bostaden ska hålla exempelvis 20 grader som lägsta inomhustemperatur. Du kan ofta få bra hjälp hos försäljaren.

När du väl börjar jämföra olika luft-vattenvärmepumpar är det bra att kontrollera värmefaktorn. Värmefaktorn visar värmepumpens verkningsgrad – hur effektiv den är. Kom dock ihåg att värmefaktorn endast visar ett resultat utifrån särskilda förutsättningar, exempelvis en bestämd utetemperatur eller en viss temperatur på radiatorerna. Fråga hos försäljaren hur stor värmefaktorn är, både under särskilda förhållanden och för hela året.

En värmepump kan styras på två sätt: antingen slår den på och av eller så styrs den genom varvtal. Om värmepumpen har på/av-reglering innebär det att den går på full effekt eller är helt avstängd, det finns inga mellanlägen. Är värmepumpen istället varvtalsstyrd innebär det att effekten anpassas successivt utifrån behovet av värme och varmvatten. Ofta är varvtalsstyrda värmepumpar mer effektiva.

Något annat som är bra att kontrollera är värmepumpens ljudnivå. Utomhusdelen har en fläkt som låter en del. Därför bör du undvika att placera den precis utanför sovrummet eller hemmakontoret. Fråga också leverantören om ljudnivån, den anges i dB (decibel). För varje 10 dB upplever människan att ljudnivån dubblas. Sedan 2015 finns det ett krav på maximal bullernivå för värmepumpar (70 dB) om effekten ligger på 6 – 12 kW.

Vanliga frågor och svar

Det är en värmepump som omvandlar energin i utomhusluften till varmvatten och värme i bostaden.

Eftersom värmepumpen använder sig av utomhusluft är energin förnyelsebar och gratis.

Inget är bättre än det andra, det beror på bostadens förutsättningar. I stora hus är bergvärme ofta mer effektivt, dock är installationen dyrare eftersom man behöver borra ett djupt hål på upp till 200 meter rakt ner i berggrunden.

Mellan 15 och 20 år.

Det beror på hur stor bostaden är, hur stort värmebehovet är och värmepumpens kapacitet. Elförbrukningen brukar ligga mellan 3 840 kWh/år och 11 280 kWh/år.

Relaterade artiklar