Krypgrundsbesiktning – upptäck mögel och fukt i tid

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Krypgrunden är en av de mer riskfyllda konstruktionerna i hus, jämfört med exempelvis platta på mark. Risken för fukt och mögel är betydligt större i hus med krypgrunder. Ibland är det svårt att upptäcka problemen innan det är för sent. Men det finns en bra lösning – krypgrundsbesiktning.

Krypgrund och torpargrund – vanliga problem

Det finns en anledning till att både krypgrund och torpargrund oftare får problem med fukt. Det är nämligen en uteluftsventilerad grund. Den varma sommarluften kyls ner när den tar sig in i krypgrunden, vilket i sin tur gör att den relativa fuktigheten ökar. Under sensommaren bildas det ofta så mycket kondens att det blir droppbildning under bjälklaget. Det är alltså framförallt under den senare delen av sommaren som problemen uppstår.

Kondensen kan orsaka stora problem eftersom husets konstruktion blir fuktig. Till exempel kan följande problem uppstå:

  • Mögel. Mikrobiologisk påväxt på byggnadens material (det är vanligt på bjälklagets undersida).
  • Röta. Röta som i värsta fall leder till försvagningar i konstruktionen.
  • Rost. Rostangrepp på metalldelar.

Om husgrunden utsätts för mögel och fukt kan det så småningom leda till en försämrad inomhusmiljö eftersom luftföroreningarna tar sig upp genom golvbjälklaget. Det kan leda till:

  • Besvärande lukt inomhus.
  • Dålig luftkvalitet inomhus.

Krypgrundsbesiktning – så fungerar det

Om du misstänker problem med fukt i krypgrunden är det värt att göra en krypgrundsbesiktning. Anticimex är ett företag som utför krypgrundsbesiktningar och ger förslag på åtgärder. Eftersom fukt är det stora problemet i både kryp- och torpargrunder är det viktigt att hålla luftfuktigheten på en så låg nivå som möjligt. Men det är inte riktigt så enkelt som att installera en avfuktare i krypgrunden.

Vid en krypgrundsbesiktning kontrolleras krypgrunden noggrant, bland annat undersöks bjälklag och grundmurar. Dessutom kontrollerar besiktningsmannen om det finns fukttillförsel. Via stickprov kan man kontrollera fuktvärden i olika material, som i husgrunden och i bjälklaget. När besiktningen är klar får bostadsägaren ett protokoll med åtgärder.

Pris för krypgrundsbesiktning varierar beroende på vilket företag du väljer. Anticimex krypgrundsbesiktning kostar exempelvis 995 kronor. Det är bra att utföra besiktning relativt regelbundet eftersom läget snabbt kan förändras. Kostnad för en fuktmätning av Anticimex är förhållandevis billig med tanke på att du kan upptäcka mögel- och fuktproblem i tid.

Åtgärder vid fuktproblem i krypgrund

Den vanligaste lösningen på problem med fukt i krypgrund är att installera en avfuktare. Den får ordning på luftfuktigheten och gör luften torrare. Förutom en luftavfuktare kan man även plasta krypgrunden. För en normalstor krypgrund kostar det ungefär mellan 10 000 och 20 000 kronor att plasta krypgrund. Kostnad för att installera avfuktare i krypgrunden kan också variera en del. Även om det finns billigare avfuktare för några tusenlappar, behövs oftast något mer ordentligt i krypgrunden. En sådan avfuktare, inklusive installation (kabeldragning och kontrollpanel) plus plastning av krypgrunden kostar cirka 45 000 kronor (för normalstor krypgrund på 100 – 120 m2).

Vanliga frågor och svar

Det beror på hur stor och effektiv avfuktaren är. Avfuktaren får inte vara för liten. De modeller som är lämpliga att använda i krypgrunden kostar cirka 15 – 20 000 kronor, exklusive installation.

Du kan utföra en krypgrundsbesiktning för cirka 1 000 kronor, då får du direkt reda på vilka problem som finns samt vilka åtgärder du kan vidta.

Det vanligaste är att sätta in en avfuktare. Men man kan även behöva byta ut byggnadsmaterial om det blivit utsatt för mögel och röta. Ibland plastar man in krypgrunden så att markfukt inte ska ta sig upp.

Är krypgrunden utsatt för mögel använder man ofta klor för att sanera.

Räkna med mellan 1 500 och 2 500 kronor per meter.

Man kan klorera utrymmet för att bli av med mögel och även använda luftavfuktare för att sänka luftfuktigheten, om den är för hög.

Ja, det går bra.

Det beror på hur stora problemen är. Kostnad för att plasta in krypgrunden och installera en avfuktare ligger på cirka 45 000 kronor för en normalstor krypgrund (100 – 120 m2).

Relaterade artiklar