Dränering av husgrunder

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Dränering är viktigt för att ytvattnet ska kunna ledas bort och på så vis motverka stillastående vatten längsmed husgrunden. Vissa husgrunder är mer känsliga mot fukt och behöver ofta dräneras medan andra grunder ibland inte ens behöver dränering. Lär dig mer om dränering av platta på mark och andra husgrunder.

Dränera betongplatta

Om man bygger hus på en gjuten betongplatta sker dräneringsarbetet vid själva anläggningen av grunden. Innan man gjuter betongplattan gräver man nämligen bort jordmassor där plattan kommer att stå. Jordmassorna ersätts i sin tur med grus eller makadam, bra schaktningsmaterial som låter vattnet rinna igenom långsamt. Även lutningen runt huset ska avgöras vid markarbetet. Marken som ligger runt betongplattan ska luta bort från huset, minst tre meter. Under betongplattan läggs sedan en tjock isolering som hjälper till att hålla fukten borta från betongen. Inomhusluften gör att eventuell fukt i betongen torkar ut. Ibland räcker det att förbereda marken under plattan och skapa ett fall samt lägga i makadam eller grus som har en dränerande effekt. Men ibland gräver man även bort jorden runt plattan för att lägga i dräneringsrör. Det är så man oftast dränerar platta på mark.

Dränera krypgrund

Eftersom krypgrunder är extra känsliga för fukt är det viktigt att ett noggrant dräneringsarbete utförs runt omkring grunden. Särskilt känsliga är oisolerade krypgrunder där temperaturen varierar kraftigt eftersom de saknar värmebevarande egenskaper. Har man en välisolerad krypgrund är behovet av dränering inte lika stort, men det är bra att hålla uppsikt över tecken på fukt. Om du får syn på mörka fläckar på grunden kan det vara ett tecken på att fukt trängt upp i den. Viktigt att känna till är att dränering endast hjälper till att leda bort vatten från grunden, den hjälper inte till att sänka fuktigheten. För det krävs fuktspärrar. Själva dräneringsarbetet ser ut på ungefär samma sätt som när man dränerar hus på betongplatta: man gräver bort marken närmast grunden för att sedan kunna lägga ner dräneringsrör.

Hitta en expert som kan dränera din husgrund

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Dränera källargrund

Husgrunder bör i regel alltid dräneras eftersom ständig kontakt med vatten kan orsaka fuktskador. Dränering av en källargrund är särskilt viktig om du planerar att inreda utrymmet. Eftersom källaren står under marknivån är den mer känslig mot sättningar och fuktskador. Dränering av källaren kan bland annat göras genom att ett utvändigt fuktskydd sätts upp under mark. Källarens ytterväggar, själva grunden, förses då med kapillärbrytande isolering av cellplast. Det kapillärbrytande materialet förhindrar att vatten transporteras från den högsta grundvattenytan till grunden. Källaren behöver dräneras om det finns fukt. Här är några tecken på att det finns fukt:

 • Fuktig luft i källaren
 • Fukt som tränger upp genom källargolvet
 • Mögel
 • För höga fuktvärden (värdet bör ligga på cirka 50 – 55 %)
 • Flagnande färg på väggarna

Vanliga frågor och svar

Fuktproblem i källaren är inte helt ovanligt och kan bero på många saker, bland annat att marken lutar in mot huset och leder vattnet mot husgrunden. Det kan även bero på att regnvattnet inte leds bort genom dräneringsrör. Dålig ventilation kan också leda till fukt.

Beroende på hur husets utformning och utanpåliggande konstruktioner ser ut (altaner, rabatter och liknande) kan trädgården påverkas. Man behöver nämligen gräva bort cirka 1 – 1,5 meter runt omkring hela huset. Har man altaner måste dessa rivas upp, likaså behöver buskar och rabatter grävas bort.

Källaren bör ha i stort sett samma inomhusklimat som det övriga huset och det ska inte finnas någon ”källardoft” kvar.

Det gör man för att leda bort vatten från huset så att det inte orsakar fuktskador.

En normalstor villa på 80 – 120 kvadratmeter tar vanligtvis en vecka för ett dräneringsföretag att dränera, med förutsättning av att markens förhållanden ser bra ut.

Är dräneringen utför på ett korrekt sätt håller den vanligtvis i minst 30 år. Om man bygger om eller bygger till bostaden kan dräneringen behöva utökas i samband med bygget.

Relaterade artiklar