Hybridgrund

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Hybridgrund är en ny typ av husgrund, en kombination av betongplatta och krypgrund. Husgrunden är typgodkänd, vilket innebär att produkten stämmer överens med kraven i de svenska byggreglerna.

Så fungerar hybridgrunden

Hybridgrunden är ett mellanting mellan betongplatta och krypgrund. Till hybridgrunden används dock ingen betong. Grunden byggs upp av lätta grundbjälkar som väger cirka 40 kilo styck, dessa isoleras sedan invändigt. Hybridgrunden används framförallt till hus med ett bärande bjälklag. Så här är hybridgrunden uppbyggd:

 • Bärande grundbalkar. I hybridgrunden är det grundbalkarna som skapar själva ramen till grunden.
 • Dränerande cellplast. Inuti grundbalkarna finns en isolerande kärna av styrencellplast samt ett omslutande ytskikt av fiberarmerande betong.
 • Fuktskydd. Ovanpå cellplasten placeras ett fuktskydd som skyddar bjälklaget från fukt som tränger upp nedifrån.

Många fördelar med hybridgrund

Betong har en negativ inverkan på miljön eftersom stora mängder koldioxid frigörs under tillverkningen av cement (som är en stor ingrediens i betong). Även om betong har värmebevarande egenskaper och därmed minskar energiåtgången, finns det anledning till att hitta mer miljöneutrala alternativ. En fördel med hybridgrunden är att det inte krävs särskilt mycket betong. Man använder bara lite betong för att gjuta ihop skarvarna mellan urtag och stödplatta, men endast mellan 10 och 20 millimeter (till skillnad från betongplatta då minst 100 millimeter krävs). Andra fördelar med hybridgrund:

 • Typgodkänd. Hybridgrunden är typgodkänd, vilket innebär att produkten följer kraven inom de svenska byggreglerna.
 • Flexibel isolering. Till hybridgrund går det att välja olika typer av isolering.
 • Enkel konstruktion. Det är enkelt att bygga en hybridgrund, särskilt eftersom inget större gjutningsarbete krävs.
 • Praktisk till nyckelfärdiga hus. Hybridgrund passar bra till attefallshus och andra nyckelfärdiga hus samt modulhus.
 • Minimalt markarbete. Det är endast under balkarna som viss grävning behövs, annars innebär anläggningen av en hybridgrund förhållandevis lite markarbete.
 • Enkel att bygga. Eftersom du inte behöver gjuta några större mängder och balkarna endast väger 40 kilo (två personer kan utan problem lyfta dem på plats) är det relativt enkelt att bygga en hybridgrund.
 • Välisolerad. 300 millimeter isolering gör hybridgrunden välisolerad.
 • Enkelt att installera VVS. Eftersom inget golv gjuts in i betong är det enklare att installera VVS.

Det finns även vissa nackdelar med hybridgrund:

 • Bjälklaget får inte vara för välisolerat. Det beror på att isoleringen ligger i marken och för att bjälklaget ska befinna sig på den varma sidan behövs endast ljudstegsisolering i själva bjälklaget. Om bjälklaget är för isolerat kan de nedersta delarna av bjälklaget bli kallt, vilket kan resultera i kondens.

Passar endast enklare konstruktioner. Hybridgrund klarar inte av hur tunga laster som helst men är ett bra alternativ till attefallshus. För stora flerplanshus eller tyngre garage är det bättre med platta på mark. Hybridgrunden togs fram för fabriksbyggda hus, som modulhus och nyckelfärdiga attefallshus. Dessa hus har ofta ett bärande bjälklag som sedan bär mellan bjälkarna.

Ett miljöneutralare alternativ

Allt fler vill kunna göra bättre val när det gäller miljön. Allt som rör ett husbygge påverkar miljön, som transporter av material och produktion av olika produkter. Det finns dock många möjligheter att välja ett mer miljöneutralt alternativ av husgrund. Hybridgrunden är inte tillverkad av betong, som en platta på grund är. Den har dessutom en mycket hög isoleringsförmåga vilket gör att energianvändningen kan minska.

Ingen krypgrund med hybridgrund

Till skillnad från platta på mark där all rördragning gjuts in i själva plattan är det betydligt enklare att utföra installationer i en hybridgrund. Men enklast är det i en krypgrund då det finns ett riktigt utrymme under huset. I en hybridgrund försvinner kryputrymmet, det är därför viktigt att noggrant planera rördragningarna när du planerar själva byggprocessen. Då kan du ta fram en konstruktion som möjliggör inspektion av rördragningen vid behov. Det skulle till exempel kunna handla om att man bygger till luckor i vissa områden så att det blir lättare att inspektera grunden och rören om det skulle behövas.

Hybridgrund och höjd

Vid ett husbygge behöver man bestämma hur högt taket ska vara, det är något som påverkas av valet av grund. Sockelhöjden är en av två delar som påverkar höjden, likaså hur högt bjälklaget bygger på höjden. En hybridgrund kan enkelt anpassas genom att grunden antingen grävs ner (vilket ger högre takhöjd) eller genom att den står direkt på marken. Det går också att bygga en högre sockel så att grunden kommer upp en bit. Bjälklaget påverkar också höjden då den står ovanpå grunden.

Hitta experter som kan bygga din hybridgrund

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Det är en kombination av krypgrund och platta på mark. Hybridgrunden består av lätta grundbjälkar med invändig isolering.

Hybridgrundens stora fördelar är att den är lätt att montera, den passar bra till modultillverkade hus och den kräver mindre markarbete jämfört med exempelvis platta på mark.

Hybridgrunden bygger mer på höjden utan högre invändig takhöjd. Det beror på att det bärande bjälklaget vilar ovanpå grunden.

Relaterade artiklar