Krypgrund

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Krypgrunden är en modern variant av den gamla torpargrunden. Den har varit förknippad med många fuktproblem. Men dagens krypgrunder är säkra och har mycket bra ventilerande effekt tack vare det utrymmet under huset.

Olika typer av krypgrunder och deras ventilation

Det finns flera sorters krypgrunder: öppen, uteluftventilerad, inneluftventilerad och oventilerad krypgrund. Idag delar man ofta upp krypgrund och plintgrund var för sig, även om plintgrund är en sorts krypgrund.

 • Öppen plintgrund. I en öppen plintgrund hamnar tyngden från huset i marken eftersom det står plintar i husets alla hörn som fördelar vikten på det sättet. Plintar kan även sättas ut på flera ställen om det behövs. Utrymmet mellan plintarna är tomt, vilket gör att luften kan cirkuleras. Den här grunden passar byggnader som endast tillfälligt är uppvärmda, som förråd, fritidshus och även mindre hus som står i kuperad terräng. Eftersom plintgrund ger bra luftcirkulation ställs inga krav på dränering och inte heller på kapillärbrytning (tätskikt som exempelvis gummiduk). Värmeslingor installeras i bottenbjälklaget mellan husets inre utrymme och kryputrymmet.
 • Uteluftventilerad krypgrund. I en uteluftventilerad krypgrund är grunden stängd men har ventilationsöppningar där utomhusluften kan komma in och sedan cirkulera i kryputrymmet. I en uteluftventilerad krypgrund får det inte finnas några hinder i kryputrymmet som stör luftcirkulationen, till exempel bärande murar. Finns det hinder måste varje enskilt utrymme ventileras separat. I en uteluftventilerad krypgrund placeras också värmeisoleringen i bjälklaget som ligger mellan byggnadens inre och kryputrymmet. I moderna krypgrunder använder man inte trä i bjälklagets underkant eftersom det är mer känsligt mot fukt. En uteluftventilerad krypgrund har en mer begränsad ventilation och kräver därför dränering.
 • Inneluftventilerad krypgrund. I en inneluftventilerad krypgrund är utrymmet helt stängt. Istället kommer inomhusluften ner i kryputrymmet och leds sedan vidare ut. Eftersom en inneluftventilerad krypgrund och byggnaden är en och samma enhet går det att installera värmeisoleringen ner till marken istället för till det undre bjälklaget. Klimatet inuti kryputrymmet blir därmed nästan detsamma som i det övriga huset.
 • Oventilerad krypgrund. Idag är oventilerad krypgrund inte särskilt vanlig. Konstruktionen saknar ventilation och påminner mer om golv på mark, med den skillnaden att den kapillärbrytande funktionen har ersatts med kryputrymmet.

Så är krypgrunden uppbyggd

Krypgrunden består av balkar som lyfter upp huset. Det skapas då en ficka mellan hus och mark – själva kryputrymmet. Huset byggs sedan ovanpå krypgrunden på ett bärande bjälklag. Krypgrund är ett vanligt alternativ av husgrund för hus som levereras i moduler med bärande bjälklag, till exempel attefallshus.

Risken för sommarkondens

Krypgrunden har, på grund av sin föregångare torpargrunden, fått ett oförtjänt dåligt rykte. Egentligen fungerar krypgrunder väldigt bra, under förutsättning att de ventileras ordentligt samt har en fungerande dränering och isolering. Den största risken med krypgrund är fukt, då sommarkondens. Problemet uppstår under sommaren, när den kalla luften inuti krypgrunden möter den varma sommarluften. Då kan kondens bildas. I värsta fall kan fukten stanna kvar och orsaka mögelpåväxt.

Sätter man in en avfuktare och regelbundet inspekterar kryputrymmet är det sällan något problem. Krypgrunden har dessutom många fördelar:

 • Radonsäker. Eftersom krypgrunden har en ficka där luften ventileras minskar risken för höga radonnivåer.
 • Bra värmeisolering. Utrymmet mellan hus och mark skapar en isolerande effekt, vilket gör att krypgrunden ger bra värmeisolering.
 • Enklare reparationer. Skulle rör eller eldragningar gå sönder är det betydligt enklare att reparera dem eftersom utrymmet gör det mer lättöverskådligt. Ingjutna rör i platta på mark är till exempel mer besvärligt.
 • Sättningsskador. Skulle huset råka ut för sättningsskador går det att lyfta huset med en domkraft och kila huset i rätt höjd. Blir det däremot sättningsskador på en betongplatta blir reparationen betydligt mer omfattande och dyr eftersom huset inte kan lyftas lika lätt. Om du ska bygga ett hus med krypgrund är det bra att kontrollera att din försäkring täcker sättningsskador.
 • Översvämning. Vid en eventuell översvämning är huset tryggare på en krypgrund eftersom det står en bit ovanför marken. Gäller det en mindre översvämning brukar inga åtgärder krävas. Vid en större översvämning går det att pumpa ut vattnet med en länspump.
Hitta en expert som kan bygga din krypgrund

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Det är en husgrund som skapar en luftficka mellan bjälklaget och markytan. Luftfickan, alltså själva kryputrymmet, skapar en isolerande effekt.

Tack vare det ventilerande utrymmet under huset skapar krypgrunden en radonsäker miljö. Eftersom utrymmet även skapar en isolerande effekt får huset bra värmeisolering. Vid översvämning är ett hus som står på krypgrund också säkrare eftersom det inte står direkt på marken.

Relaterade artiklar