Vad kostar en husgrund?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Husgrunden utgör en stor del av totalkostnaden vid ett husbygge. Hur mycket husgrunden kostar beror på flera olika faktorer. Dels handlar det om vilken konstruktion och vilket material grunden ska byggas i, dels hur markens förhållanden ser ut och hur stort markarbete som krävs.

Typ av husgrund

Det går att bygga en husgrund på många sätt, även om en gjuten betongplatta är det vanligaste i Sverige. Andra typer av husgrunder är krypgrund, källargrund och plintgrund. Vilket alternativ som är mest lämpligt beror på markens förutsättningar och vilken typ av hus det är. Det färdiga husets tyngd påverkar vilken grund som är mest lämplig eftersom det ställer olika krav på bärigheten. Hur underlaget ser ut, alltså själva marken, är också avgörande. Andra parametrar som styr kostnaden är:

 • Hur omfattande arbetet är. Ju mer omfattade arbetet är, desto längre tid tar det och ju fler timmar måste hantverkarna arbeta. Det kostar mer pengar i slutändan.
 • Val av entreprenör. Alla entreprenörer sätter sina egna priser. Vanligtvis tar hantverkare betalt per timme. Det är bra att alltid begära minst tre offerter från olika företag/hantverkare för att bilda dig en uppfattning av prisläget.
 • Val av entreprenad. Ju mer du gör själv, desto mer kan du sänka kostnaden. Om du väljer totalentreprenad och då får hjälp med allt kommer kostnaden bli högre. Däremot kan det vara skönt att veta att husgrunden kommer att anläggas på rätt sätt.

Jordtypen påverkar valet av husgrund

Morän är en vanlig jordtyp i Sverige som består av sten, grus och mindre partiklar. Gruslagret är flera meter tjockt och ligger på en solid berggrund. Morän är ett stabilt och bra underlag för husbyggen och det går att anlägga olika typer av husgrunder på den typen av mark.

Är marken dyig, sandig eller består av silt är det svårare att bygga hus. Det beror på att marken riskerar att sjunka eller glida. Huset kan lättare råka ut för sättningar när marken börjar röra sig på grund av husets tyngd. I vissa fall kan en plintad grund fungera eftersom plintar då gjuts i berggrunden och gör så att grunden står stabilt. Men även en gjuten betongplatta är stabil.

Vanligtvis väljer utförs en geoteknisk undersökning innan man bestämmer sig för en grund. Först då får man veta hur markförhållandena ser ut, hur jorden påverkas vid tryck och vilken husgrund som passar bäst. Det går alltså inte bara att välja det lägsta priset för husgrund. Den geotekniska undersökningen är en stor del av totalkostnaden när man bygger husgrund, tillsammans med markarbete och dränering.

Läs mer om markförhållanden här

Kostnad för markabetet

Det är inte bara husgrunden som kostar pengar, även markarbetet kostar en del. Det är svårt att på förhand veta hur mycket det kommer att kosta eftersom det beror på hur marken ser ut. Det finns flera delar av markarbetet som påverkar kostnaden:

 • Djupet av husgrunden. Ju djupare man behöver schakta desto dyrare blir det.
 • Berg som måste sprängas/spräckas. En gjuten betongplatta kan inte anläggas direkt på ett berg. Upptäcker man en berggrund under gräsmattan behöver man alltså spränga, vilket medför högre kostnader. Är det endast större stenblock som behöver tas bort kan man istället spräcka stenen, vilket inte är riktigt lika kostsamt som sprängning.
 • Tjälsäkring. Om det finns risk för tjälhävning av tomgrunden behöver man tjälsäkra marken, vilket innebär att man isolerar marken på det område där huset ska stå.
 • Geoteknisk undersökning. Om man inte bygger hus inom detaljplanerat område bör man utföra en geoteknisk undersökning eftersom man helt enkelt inte kan veta hur jordtypen ser ut utan att undersöka den.

Tänk långsiktigt

Även om det går att sänka kostnaden för husgrunden genom att välja det billigaste alternativet eller ett billigare isolermaterial, är det sällan smart enbart gå efter den lägsta kostnaden. Det är viktigare att tänka långsiktigt. Ett isolermaterial som är dyrare men med bättre isolereffekt kan spara dig pengar i form av minskade uppvärmningskostnader. Samma sak gäller materialet för husgrunden. Ett dyrare material kanske har längre livstid än det billigaste alternativet.

Hitta en expert som kan bygga din husgrund

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Kostnaden för markarbete ligger på cirka 3 000 – 5 000 kronor per m2.

Priset varierar beroende på markens förhållande. Men ett ungefärligt pris per kvadratmeter för att gjuta en platta ligger på cirka 1 500 kronor och uppåt. Då ingår schaktning ner till 1,5 meters djup och under förutsättning av sprängning inte behöver göras.

Priset varierar beroende på om det är en gjuten betongplatta, en krypgrund eller en källargrund. Något som påverkar kostnaden är markens förutsättningar. Morän jordtyp som varken behöver sprängas eller spräckas är i regel billigare att bygga husgrund på än en lerig, dyig eller jord som innehåller silt som behöver stadgas upp och förberedas mer.

Priset varierar beroende på hantverkare, men ett ungefärligt timpris är mellan 600 och 900 kronor i timmen. Hur många timmar schaktningsarbetet tar varierar beroende på marktyp och hur omfattande dräneringen är. Det bästa sättet att bilda dig en prisuppfattning är genom att begära offert från ett par olika aktörer.

Relaterade artiklar