Välj rätt grund till ditt växthus

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Vilken typ av husgrund som passar till växthuset beror på om du vill ha plusgrader året runt eller endast under sommarhalvåret. Ska du kunna ha växter där även på vintern krävs en isolerad grund.

Välj grund utifrån behov

Växthus används idag till allt från odlingsrum till inbjudande lounger med soffor och bord. Vilken grund som passar bäst beror på hur växthuset ska användas. För en året runt-användning är en gjuten betongplatta ett bra val. Med isolering bevarar husgrunden värme samtidigt som den ger en stabil grund att bygga på. Ska växthuset endast användas för odling under sommarhalvåret kan du välja en plintgrund eller till och med ett jordgolv. Då kan du använda själva golvet för odling. Andra parametrar som styr valet av grund:

 • Markarbete. Beroende på växthusets storlek kan olika grunder vara bra. Fördelen med en gjuten platta med isolering är att du kan spara en del pengar i uppvärmningskostnader. Däremot krävs mer markarbete för att förbereda marken inför gjutningen.
 • Temperatur. Gjuten betongplatta med isolerblock ger bra värmebevarande egenskaper. Ett jordgolv kan inte hålla värmen lika bra, däremot får du andra fördelar, som att kunna odla direkt i golvet.
 • Kostnad. Olika grunder kostar olika mycket. En gjuten betongplatta är dyrare än ett jordgolv.

Sockel och golv

Oavsett vilken typ av husgrund du väljer till växthuset är det alltid bra med en hög sockel, gärna 50 centimeter. Sockeln ökar isolerförmågan och det går att köpa sockeln som isolerande balkar som är lättmonterade, om du inte vill gjuta sockel till växthus själv. När den isolerade balken väl är lagd kan du gjuta en betongplatta innanför. Kom ihåg att lägga ut golvvärme om det är något du vill ha samt använda armering. En annan fördel med sockel är att det blir svårare för mördarsniglar att krypa in.

En annan typ av grund för växthus består av balkar som är enkla att flytta runt (de väger lite) och som är en meter långa. Balkarna läggs ut som en sockel och sedan går det att lägga en betongplatta direkt på cellplasten. På det här sättet skapas en grund med en sockel som går ovanför golvet, så kallad förhöjd sockel. Det går alltså att lägga en gjuten platta ovanpå cellplasten, men du kan lika gärna lägga ett enklare golv, till exempel klinkers. Ur ett viktperspektiv behövs egentligen inte en betongplatta eftersom man sällan har alltför tunga saker i ett växthus. Men det beror förstås på, tänker du bygga en öppen spis och ställa stora och tunga krukor i växthuset kan betongplatta vara att föredra.

Grund till växthus utan gjutning

Vill du slippa arbetet med att gjuta en betongplatta till växthuset finns andra alternativ. Om växthuset främst ska användas som odlingsplats och du vill kunna ställa krukor på golvet, kan du lägga ett innergolv med singel och marksten. Om du vill kunna odla tidigt på säsongen när det är risk för frost, behöver du lägga ut en tjälisolering, annars riskerar växterna att frysa ihjäl. Tjälisoleringen läggs utanför grunden och skyddar växthuset från markkyla.

Ett växthus som ska användas under vintern behöver isolering eftersom kylan annars riskerar att ta kål på växterna. Om du vill ha en grund utan gjutning, kanske till med ett jordgolv, måste du lägga in markisolering under växthuset. Det kan du göra genom att lägga ut isolerbalkar och att sedan lägga jordgolvet innanför själva ”ramen”. En fördel med att bygga grund till växthus på det här sättet är att du kan få en önskad höjd på sockeln. För en högre sockel staplas balkarna på varandra och för en lägre sockel grävs sockeln ner.

Arbetsinsats för olika grunder

Innan du bestämmer dig för vilken grund växthuset ska ha bör du tänka igenom hur mycket arbete du själv vill utföra. Det är svårare och mer krävande att gjuta en betongplatta än att exempelvis anlägga ett jordgolv. Förarbetet är lika stort som när du ska bygga ett hus. Eftersom betongen måste gjutas på en helt plan mark måste marken först förberedas. Hur mycket arbete som krävs beror på hur marken ser ut. Är det bergigt kan det behöva spräckas eller sprängas. Är marken lerig är det svårare att bygga något överhuvudtaget.

Ett växthus utan gjuten platta är enklare att förbereda och bygga själv. Du behöver endast förbereda marken där själva balkarna (ramen) ska läggas ut, även om många också förbereder för jordgolvet i själva växthuset samtidigt. När du gjuter en betongplatta och använder 20 centimeters isolering behöver du först förbereda grundläggning för växthuset. Det krävs ett grundläggningsdjup på 40 centimeter, vilket innebär en del grävarbete. Det behövs inte när du anlägger jordgolv.

Växthus utan bjälklag

Idag är det vanligast att växthus byggs utan bjälklag. Istället används en grundbalk för att bära upp växthuset och sedan läggs makadam ut som golv, alternativt en gjuten betongplatta. Växthuset ställs på plats på själva grundbalken med en syll balken. För att skapa stabilitet och för att kunna isolera växthuset krävs att man gräver ner till frostfritt djup. Om du vill ha en murad grund går det att använda lecablock, de både väger lite och samtidigt har isolerande egenskaper.

Belys växthuset!

Även om den mest hektiska odlingssäsongen i växthuset är under våren och sommaren, är det ändå trevligt att kunna nyttja utrymmet hela året. Se till att montera praktisk och stämningshöjande utomhusbelysning i växthuset. Hos Lampgallerian hittar du ett stort utbud av utomhusbelysning. Från infällda spotlights till fasadbelysning, ljusslingor och taklampor.

LÄS MER / KÖP

Olika grunder till växthus

Det finns flera grunder till växthus än betongplatta, bland annat:

 • Trallgrund. För ett litet växthus kan trallar fungera som grund. Trallgrunden är en förhållandevis enkel grund till växthus att bygga. Kom dock ihåg att kontrollera trallens bärighet innan du ställer växthuset på plats. Ett växthus kan väga flera hundra kilo. Trallen släpper in luft underifrån och det kan vara både bra och dåligt, beroende på vad du odlar. För känsligare växter som vill ha en jämn temperatur är trallgrund inte att rekommendera.
 • Plintgrund. Det är vanligt att växthuset ställs på en plintgrund. Du kan köpa färdiga plintar eller gjuta egna. Plintgrunden är stabil eftersom den förankras en bra bit ner i marken. Ovanpå plintgrunden kan du lägga olika typer av golv, till exempel marksten, trall eller grus. Plintgrunden byggs på ett frostfritt djup.
 • Murad grund. Murad grund till växthus kan byggas på två sätt: En betongram gjuts på frostfritt djup som muren sedan byggs på, eller så kan du köpa en färdig sockel i aluminium med ett underrede försett med ”spjut”. Dessa skjuts ner i marken vilket gör sockeln stabil. Innanför sockeln kan du sedan fylla på med betong.
Hitta en expert som kan bygga en grund till ditt växthus

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 83 873 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Om du vill kunna använda växthuset året runt är en gjuten betongplatta ett bra val eftersom den kan isoleras. Om du bara tänker använda växthuset under sommarhalvåret kan välja antingen en isolerad eller oisolerad grund. Plintgrund är ett vanligt alternativ som ger bra stabilitet och som byggs på ett frostfritt djup.

Fördelen med en sockel till växthus är att den ger mer isolering. Dessutom gör den det svårare för mördarsniglar att komma in.

En plintgrund är ett bra sätt att förankra växthuset i marken.

Det bästa läget är varken i direkt solljus eller skugga, helst i närheten till ett träd som skänker viss skugga.

Relaterade artiklar