Anlita hantverkare – en guide till ett lyckat byggnadsprojekt

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Ett byggnadsprojekt är många gånger omfattande och kräver mycket planering. För att du ska bli nöjd med resultatet och för att projektet ska flyta på så smidigt som möjligt, är det viktigt att dels planera innan du kommer igång, dels lägga tid på att jämföra och hitta hantverkare.

Innan projektet börjar

Många byggnadsprojekt kräver vissa tillstånd, exempelvis bygglov. Det kan ta några veckor att få olika tillstånd, därför är det viktigt att börja med planeringen i god tid.

 • Planering. Fundera över vad syftet med bygget eller renoveringen är. Anteckna allt du planerar och funderar över, exempelvis vilket resultat du hoppas på. Skriv även punktlistor på alla olika delar som projektet innehåller. Det gör det enklare att bilda dig en helhetsuppfattning där du genast ser vad som är mest prioriterat att börja med. Räkna även ut en budget för projektet (se till att även ta med marginal för oförutsedda utgifter, exempelvis om något skulle bli försenat).
 • Bygganmälan. Börja i ett tidigt skede med att ansöka om bygganmälan eller bygglov.
 • Skisser och ritningar. Behöver du en konstruktionsritning eller någon annan typ av skisser och ritningar? Det behövs vanligtvis när du ansöker om bygglov. Men ritningar kan även vara bra att ha, till exempel för att du enklare ska kunna beskriva din vision för hantverkaren.

Jämför och kontrollera hantverkare

Nu när du lagt upp en noggrann planering för hela projektet är det dags att börja leta rätt på hantverkare. Vissa yrkesgrupper är särskilt efterfrågade vilket kan innebära långa väntetider. När du ska hitta en bra hantverkare är det ofta bra att gå efter personliga rekommendationer, till exempel tips från vänner eller familj. Du kanske har en kollega som nyligen renoverat något och som kan rekommendera en hantverkare? Fråga samtidigt vad som var bra med hantverkaren och vad som var dåligt.  För att hantverkaren ska kunna ge dig en offert behöver du förklara vad du behöver hjälp med. Var så tydligt som möjlig, då blir det enklare för hantverkaren att jobba mot samma vision.

 • Definiera syfte. Det första du ska göra när du jämför hantverkare är att leta rätt på cirka tre aktörer. Det kan vara hantverkare som en vän rekommenderat eller hantverkare du hittat själv på nätet. Skicka ut offertförfrågan och var tydlig när du definierar syftet med den.
 • Begär offerter. Skicka ut offertförfrågan till tre olika hantverkare med exakt samma beskrivning och bilagor. Då kommer det bli enklare att jämföra anbuden när du väl får dem. Kontrollera inte bara priset, även tidsåtgång och vad offerten omfattar är såklart viktigt att kontrollera.
 • Kontrollera företaget. När du valt ut en hantverkare som verkar bra är det viktigt att kontrollera några väsentliga saker:
 • Kontrollera behörighet. Beroende på vilken typ av hantverkare du behöver kan de behöva olika typer av certifieringar och behörighetstyper. Kontrollera även att företaget har F-skatt, att de har ansvarsförsäkring samt om företaget ens är aktivt (det kan du kontrollera hos Bolagsverket). Företaget måste även vara momsregistrerat, annars kan det inte erbjuda ROT-avdrag.
 • Kontrollera eventuella skulder. Hos Kronofogden kan du ta reda på om hantverkaren har några skulder. Skulder är ofta en röd flagga som indikerar att företaget har ekonomiska problem. Dock kan det ibland hända att det finns en helt naturlig förklaring till en skuld.
 • Begär referenser. Självklart kommer hantverkaren prata gott om sig själv, men vad säger tidigare kunder? Sök referenser på nätet från opartiska källor och begär även referenser från hantverkaren.
 • Kontrollera Svarta listan. Ta en extra titt på Råd & Röns ”Svarta lista” – där listas företag som inte följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut vid tvister.
 • Skriv avtal. Ser allt bra ut? Då är det dags att skriva avtal med hantverkaren. Du bör alltid eftersträva ett skriftligt avtal. För även om ett muntligt avtal är juridiskt bindande är det mycket svårt att bevisa vem som sagt vad. Använd gärna färdiga avtalsmallar för att du inte ska råka missa något viktigt. Några saker som ska finnas med i avtalet är bland annat: syftet med avtalet, en noggrann beskrivning av vad som ska göras, det ska stå vem som ansvarar för vad, vad som händer vid eventuell fördröjning av betalning eller om projektet försenas. I avtalet bör det även stå hur länge avtalet är giltigt samt vad som gäller när det kommer till exceptionella förhållanden (Force Majeure). Givetvis ska uppgifter om dig och hantverkaren finnas med samt datum och era underskrifter.

Under projektet

Vid vissa typer av projekt, särskilt större byggnadsprojekt, är det vanligt att förutsättningarna förändras under arbetets gång. Det kan exempelvis handla om att en takläggare ska lägga nya takpannor men i samma stund som han eller hon börjar plocka ner de gamla takpannorna upptäcker hantverkaren att underlagspappen är trasig. Då behöver det lagas, vilket blir ett tilläggsarbete som kostar extra (hur mycket ska ni komma överens om i avtalet).

 • Tilläggsarbeten. Hantverkaren är skyldig att underrätta dig om eventuella skador som upptäcks under arbetets gång. Han eller hon ska även samråda med dig innan ett eventuellt tilläggsarbete tar vid. Om hantverkaren utför tilläggsarbeten utan att först samråda med dig har hantverkaren ingen rätt att ta betalt för tilläggsarbetet. Det finns dock vissa undantag: värdet av tilläggsarbetet är obetydlig, det finns tydliga skäl att anta att du vill ha tilläggsarbetet utfört eller om det gäller en nödsituation, exempelvis akut risk för brand eller översvämning.
 • Förseningar. Om hantverkaren inte skulle slutföra arbetet inom avsatt tid är du skyldig att meddela hantverkaren om att han eller hon är försenad (då vet hantverkaren att han eller hon är i dröjsmål). Berätta även för hantverkaren vad du vill ska hända – vill du att projektet ska vara klart inom en viss tid? Kräv i så fall det från hantverkare. Du kan även häva avtalet. Om förseningen inneburit kostnader för dig har du även rätt till ersättning. Om det uppstår problem med hantverkaren kan du få tips på vad du ska göra här.

Efter avslutat projekt

Det finns ibland skäl till att kontrollera vissa saker även när projektet är slutfört, bland annat:

 • Besiktning. En besiktning är ofta bra att utföra, då kan du se om arbetet faktiskt är fackmässigt utfört, vilket är särskilt viktigt om det gäller arbete i våtrum eller elektriska installationer. Det är bra att komma överens om besiktningen på förhand, då kan du och hantverkaren komma överens om vem som ska stå för kostnaden samt vem som ska utse besiktningsman (besiktningsmannen ska vara opartisk).
 • Garanti. Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt till reklamation i tre år efter avslutat projekt. Det är dock frivilligt för hantverkaren att lämna garanti på arbetet. Kontrollera vad som gäller för garanti redan när du förhandlar med hantverkaren (innan avtal skrivs).
 • Kvitton. Det är bra att alltid spara alla kvitton som gäller projektet. Skulle en tvist uppstå mellan dig och hantverkaren är det bra att du har sparat bevis om alla utlägg. Kvitton bör du spara i minst tre år.
 • ROT-avdrag. Med ROT-avdraget får du ett kostnadsavdrag på 30 % på upp till 50 000 kronor (gäller för arbetskostnaden). Kom ihåg att hantverkaren inte har någon skyldighet att erbjuda ROT-avdrag, se därför till att information om eventuella avdrag finns med i avtalet.

Vanliga frågor och svar

Personliga rekommendationer är alltid bra, fråga därför vänner, familj eller kollegor om någon nyligen anlitat hantverkare och om de kan rekommendera ett företag. Annars kan du söka på internet och välja ut ett par olika hantverkare som du sedan jämför för att du ska kunna hitta den bästa.

Kontrollera företagets pålitlighet genom att kontrollera att företaget har F-skatt, är momsregistrerat, har ansvarsförsäkring samt att de inte har några skulder. Kom ihåg att begära referenser för att du enklare ska kunna bilda dig en uppfattning om vad tidigare kunder tyckte om hantverkaren.

Börja i god tid. För många byggnadsprojekt krävs bygglov eller bygganmälan, sådant kan ta några veckor att få klart. Sätt sedan en budget med marginal för eventuella tilläggsarbeten. Därefter är det bra att börja leta efter hantverkare, i vissa orter är det lång väntetid för vissa yrkesgrupper.

Relaterade artiklar