Svenska arkitekter – så väljer du rätt

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Om du ska bygga hus eller planera en större renovering kan du dra nytta av en arkitekt. Det finns olika typer av arkitekter i Sverige, bland annat landskaps-, inrednings- eller byggnadsarkitekter. Här går vi igenom vad som är bra att tänka på när du anlitar arkitekt samt hur du väljer rätt för just ditt projekt.

Välj rätt arkitekt

För att du ska hitta rätt arkitekt för ditt byggnads- eller renoveringsprojekt, kan du följa våra steg:

 1. Önskemål. Börja med att skriva en lista på dina önskemål för projektet. Kanske har du redan en vision om hur du vill att det ska se ut? Om inte kanske du har vissa prioriteringar och önskemål, till exempel gällande material eller färger. Allt du kan komma på, både sådant du vill ha och sådant du inte vill ha, skriver du ner. Det underlättar när du ska välja arkitekt.
 2. Behov. När du listat det som är viktigt kan du börja undersöka olika arkitektbyråer. Det finns över tre tusen arkitektkontor i Sverige och alla arkitekter har sin egen individuella stil, även om de naturligtvis anpassar sina lösningar efter dina behov och önskemål. Ett tips när du ska jämföra arkitekter är att begära referensbilder på tidigare projekt. Då får du en bättre känsla för arkitektens stil.
 3. Checklista. När du väl hittat ett arkitektkontor eller en enskild arkitekt du vill anlita är det viktigt att du först kontrollerar arkitekten lite noggrannare. Se till att arkitekten har en konsultansvarsförsäkring, det innebär att arkitekten har tio års ansvar gällande eventuella felbedömningar. Be även arkitekten hjälpa till med bygglov, det är något de vanligtvis gör. Du behöver även bestämma arvodesmodell: fast pris eller rörligt arvode är vanligast.
 4.  Projektet. När projektet ska dras igång kan du be arkitekten om hjälp gällande förfrågningsunderlag och upphandling av entreprenörer.

Olika typer av arkitekter

Beroende på vad du ska göra finns det olika typer av arkitekter som kan hjälpa till.

 • Byggnadsarkitekt. Byggnadsarkitekten ritar främst byggnader av olika slag men kan även arbeta med stadsplanering eller kulturarvsfrågor. Om du ska bygga hus är det en byggnadsarkitekt du ska anlita.
 • Planeringsarkitekt. Planeringsarkitekten planerar för nya stadsdelar och förändrar befintliga områden i städer. Arkitekten tar även fram underlag inför beslutsfattande om hur man på bästa sätt kan använda mark och vatten.
 • Landskapsarkitekt. Landskapsarkitekten utformar utemiljöer som exempelvis parker, torg och skolgårdar. De kan även arbeta med stadsplanering, projektering, naturvård och liknande
 • Inredningsarkitekt. Inredningsarkitekten formger rum genom att använda olika färger, tapeter, golv, möbler och textilier. Arkitekten tar även fram ritningar och modeller samt kostnadsförslag.

Fördelar med att anlita arkitekt

Många drar sig för att anlita arkitekt eftersom man tänker att kostnaden är alldeles för hög. Men faktum är att det inte alls alltid blir dyrare att anlita en arkitekt för att rita ett hus än att välja ett kataloghus. Det finns en rad fördelar med att anlita en arkitekt, särskilt när det kommer till stora och kostsamma renoveringar eller byggandet av ett helt nytt hus. Eftersom du ska trivas med huset eller renoveringen under många år, är det bättre att det blir rätt från början.

När du anlitar en arkitekt blir hela byggnadsprocessen enklare eftersom arkitekten hjälper till att analysera dina behov. På så vis kan arkitekten förutse eventuella konsekvenser redan i ett tidigt skede. Arkitekten ger dessutom förslag på en skräddarsydd lösning som är framtagen efter just dig, din livstid och dina önskemål. Det är inte alltid ett kataloghus erbjuder exakt allt du vill ha, vilket kan tvinga dig till att kompromissa.

En arkitekt står endast för cirka 6 – 10 % av den totala kostnaden för ett husbygge, då ingår:

 • Skisser och idéer. Arkitekten kommer till byggplatsen för att kunna bilda sig en uppfattning om tomtens förutsättningar och solens läge. Ni har möten tillsammans där ni går igenom dina önskemål och förutsättningar.
 • Bygglovsritningar. Arkitekten kan hjälpa dig ta fram bygglovsritningar och ansöka om bygglovet. Du får fram de rätta myndighetsdokumenten som situationsplan, plan, sektion och fasader.
 • Förfrågningsunderlag. Arkitekten tar även fram måttfasta ritningar som man sedan kan räkna ut ett pris ifrån. I förfrågningsunderlaget finns allt från material och behandlingar till produkter med.
 • Byggritningar. Färdiga byggritningar och underlag för el och VVS ingår.

Vanliga frågor och svar

Snittpriset för alla arkitekter ligger på 1 062 kronor i timmen. Är arkitekten en praktikant eller nyligen färdigutbildad är priset ofta lägre. Vissa arkitekter tar givetvis även högre timpris, upp mot 2 500 kronor i timmen.

Om du ska bygga hus är en byggnadsarkitekt bra. Om du vill ha hjälp med husets insida kan en inredningsarkitekt vara bättre lämpad.

Arkitekten har ett annat tänk gällande utformning av bostäder. Han eller hon utgår från dina önskemål och sin egen erfarenhet och kunskap för att ta fram en hållbar lösning för just dig.

Relaterade artiklar