Hantverkare – behörighet och certifieringar

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

När du ska anlita hantverkare är det viktigt att du kontrollerar vilka behörigheter och certifikat han eller hon har. Det är särskilt viktigt vid arbeten i våtrum eller när det kommer till elektriska installationer. Här går vi igenom vanliga behörighetstyper samt certifieringar.

Allmänt om certifieringar i Sverige

Inom yrkes- och tjänstesektorn finns det många typer av certifieringar och auktoriseringar. En del yrken är reglerade enligt lag, som exempelvis elektriker, medan andra yrken endast regleras av rekommendationer från branschen. Certifieringar används många gånger endast som en kvalitetsstämpel och kan påvisa att hantverkaren i fråga har rätt typ av utbildning och erfarenhet.

Våtrum – GVK eller BKR?

Vid arbeten i våtrum som exempelvis badrumsrenoveringar, är det viktigt att du väljer behöriga hantverkare med våtrumscertifikat. Våtrumscertifikat kan tillhandahållas om hantverkaren är behörig enligt BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum) eller genom auktorisering från GVK (Svenskt Våtrumskontroll). Om du anlitar en hantverkare utan behörighet och om något misstag skulle ske under arbetet (eller efteråt), är det sällan försäkringar täcker skadorna. Det beror på att många försäkringsbolag har som krav att arbetet måste ha utförts på ett fackmässigt sätt, annars täcks inte skadorna av försäkringen. Inom våtrumssektorn finns det i huvudsak tre branschorganisationer som reglerar auktoriseringar och certifikat:

 • Byggkeramikrådets Branschregler. Många hantverkare som arbetar i våtrum väljer själva att bli medlemmar i Byggkeramikrådet (BKR). Är man medlem åtar man sig samtidigt att följa branschreglerna för våtrum (det gäller både särskilda krav på material och arbetsutförande). En fördel med att anlita hantverkare som följer BKR:s regler är att de använder lämpliga material och godkända tätskiktssystem samt utför arbetet på ett fackmässigt sätt. För att få sin behörighet och sitt våtrumscertifikat krävs utbildning inom tätskikt och material.
 • Svensk Våtrumskontroll. Svensk Våtrumskontroll (GVK) är en stiftelse bestående av olika organisationer och företag. Vad de alla har gemensamt är att de arbetar för att minimera vattenskador. GVK, tillsammans med de anslutna organisationerna och företagen, ger ut branschregler för tätskikt i våtrum.
 • Säker Vatteninstallation. Handlar det specifikt om VVS-installationer i våtrum följer rörmokare vanligtvis branschreglerna framtagna av Säker Vatteninstallation (det är ett regelverk framtaget av aktörer inom branschen). Syftet med regelverket är att minimera risken för vattenskador, brännskador och förgiftning. De flesta försäkringsbolag och kommuner kräver att VVS-montörer utför arbetet i enlighet med Säker Vatteninstallations branschregler.

Elektricitet

Eftersom elektriker är ett reglerat yrke innebär det att elektrikern enligt lag måste vara auktoriserad för att utföra elektriska installationer. Inom elektrikeryrket finns det olika typer av auktoriseringar som används vid olika typer av arbeten. Det är Elsäkerhetsverket som utfärdar auktoriseringar. Det finns olika verksamhetstyper som en elektriker kan vara auktoriserad för, bland annat bostäder (lågspänning), allmänna och offentliga utrymmen (lågspänning) samt övriga anläggningar för användning av elektricitet (lågspänning).

Trafik

Om du ska anlita en flyttfirma eller någon annan typ av transportföretag bör du kontrollera att företaget har ett yrkestrafiktillstånd. Det krävs vid yrkesmässig trafik (avser transport av gods). Det är Transportstyrelsen som utfärdar yrkestrafiktillstånd.

Bygg

Inom byggbranschen finns det flertalet olika certifikat, boerende på arbetsområde. Några exempel på certifieringar som används inom byggsektorn:

 • Rivning av asbest. Byggfirmor som ska riva asbest behöver exempelvis en viss typ av certifikat. Det är Arbetsmiljöverket som utfärdar tillstånd för rivning av asbest: Isocert 1 och 2.
 • Brunnsborrning. Gäller det brunnsborrning finns en annan typ av certifikat. Det utfärdas enligt RISE Certifieringsregel för brunnsborrare.
 • Rörinspektion. Företag som utför rörinspektioner (exempelvis avloppsledningar, rörledningar och ventilationskanaler) kan få certifikat av Sveriges Auktoriserade Rörsinspektioner.

Snickare behöver inte vara auktoriserade eller certifierade, däremot kan det vara bra att efterfråga ett yrkesbevis. Det ges till hantverkare som exempelvis slutfört en byggutbildning på gymnasiet, gått som lärling i minst 6 800 timmar eller genom ett utländskt yrkesbevis som blivit validerat av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). Arbetet måste utföras på ett fackmässigt sätt enligt konsumenttjänstlagen.

Måleri

Målare som är auktoriserade enligt Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) har utbildats specifikt för målning i våtrum. Syftet med MVK är att målare ska kunna leverera kvalitativa våtrumslösningar. Om målaren eller målerifirman är auktoriserade enligt MVK kan de även erbjuda en nöjd kund-garanti (den ger privatpersoner två års garanti på arbeten).

Ventilation

Bor du i ett flerbostadshus är ventilationskontroll obligatorisk vart sjätte år. Kontrollen måste utföras av en certifierad kontrollant. Om yrkespersonen är behörig att utföra obligatoriska ventilationskontroller kan han eller hon gå med i Funkis, vilket är en branschorganisation för yrkesverksamma. Medlemmar tar ansvar för det yrkestekniska genomförandet av kontrollen och säkerställer att myndigheternas krav efterföljs.

Kontrollanter

Om du ska bygga nytt, riva eller utföra olika typer av markåtgärder behöver du ha en kontrollansvarig på plats. Det gäller för åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det är Plan- och bygglagen som bestämt att en eller flera kontrollansvariga ska bistå byggherren under arbetet. Certifieringen ska kunna styrkas med ett personligt certifikat.

Hitta kvalitetssäkrade hantverkare

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 87 571 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Kontrollera hantverkaren

Beroende på vilken typ av hantverkare du ska anlita finns det alltså olika typer av auktorisationsbevis, yrkesbevis och certifieringar att efterfråga. Gäller det arbete i våtrum ska du kontrollera om hantverkaren har våtrumscertifikat. Om du anlitar en elektriker ska du se till att han eller hon har Elsäkerhetsverkets behörighet. För rivning av asbest ska du kontrollera att hantverkaren har ett arbetsmiljöansvar. Förutom att det är viktigt att kontrollera hantverkarens behörighet, är det även viktigt att jämföra hantverkare. När du använder vår offerttjänst hjälper vi dig att matchas med pålitliga och erfarna hantverkare. Några tips när du ska hitta hantverkare:

 • Kontrollera behörighet.
 • Kontrollera att hantverkaren har F-skatt.
 • Kontrollera att hantverkaren har de försäkringar som krävs.
 • Kontrollera att hantverkaren inte har några betalningsanmärkningar eller anmälningar. Det är bra att även kontrollera att hantverkaren inte finns med på Råd & Röns Svarta lista. Där listas hantverkare och företag som inte följer Reklamationsnämndens rekommendationer.
 • Kontrollera avtal. När du ska skriva ett avtal med hantverkaren är det viktigt att all information om priser, tidplan, kontaktuppgifter och vad som händer vid eventuella förseningar finns med.

Om du är missnöjd med hantverkaren kan du i vissa fall hålla inne med betalning till hantverkaren. Först bör du dock alltid prata med hantverkaren och se om han eller hon kan lösa problemet. Konsumenttjänstlagen är en säkerhet för dig som beställare, där finns all information om vad du ska göra vid eventuella konflikter.

Vanliga frågor och svar

Beroende på vilken yrkesgrupp hen tillhör kan du kontrollera behörighet på olika ställen. För arbete i våtrum kan du kontrollera behörighet hos GVK eller BKR.

Det finns inga krav på att snickare ska vara behöriga eller inneha certifikat. Däremot är det alltid bra att fråga om ett yrkesbevis. Det innebär att snickaren har en lämplig utbildning och erfarenhet.

Ja, elektriker är ett reglerat yrke, vilket innebär att elektriker enligt lag måste vara auktoriserade för att utföra elektriska installationer.

Relaterade artiklar