Säker el auktorisering – kontrollera din elektriker

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Elektriker är ett reglerat yrke vilket innebär att man måste vara auktoriserad för att få utföra elinstallationer. Elektriker ansöker om auktorisering hos Elsäkerhetsverket och det finns olika typer av auktorisationer. Här får du veta mer om säker el så att du kan kontrollera din elektriker.

Reglerat yrke

Vissa yrken är enligt svensk lag reglerade, det betyder i korthet att det i lagen finns en definition om vad som krävs för att få utföra arbetet. Det handlar vanligtvis om en auktorisering, en examen eller en särskild legitimation. Elektriker måste vara auktoriserade, de ansöker om sin auktorisering hos Elsäkerhetsverket, men för att bli godkända måste de uppnå vissa krav:

  • Praktisk erfarenhet. Hur lång erfarenhet elektrikern behöver beror på vilken typ av auktorisering han eller hon ansöker om. Exempel på praktisk erfarenhet är att elektrikern arbetat med elektrisk starkströmsanläggning (utfört arbeten, ändrat, reparerat eller anslutit/kopplat loss).
  • Utbildning. Utbildningskravet varierar beroende på vilken typ av auktorisering elektrikern ansöker om. Ett exempel är en elutbildning, det kan vara från gymnasienivå (för begränsad auktorisering) till yrkeshögskola, universitet och privata utbildningsföretag.

Obs!

Alla auktoriserade elektriker finns registrerade hos Elsäkerhetsverket – kontrollera din elektriker innan arbetet påbörjas.

Olika auktoriseringar

Sedan 2017 finns det olika typer av auktoriseringar för elektriker:

  • A. Den här auktoriseringen omfattar alla elinstallationsarbeten och är därför en fullständig auktorisering.
  • AL. Den här auktoriseringen omfattar elinstallationer utförda på lågspänningsanläggningar.
  • B. Den här auktoriseringen är begränsad och omfattar elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar som till exempel att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare samt uttag, att fast ansluta elektrisk utrustning med tillhörande don samt anslutning av tillhörande kablar och att koppla loss elektrisk utrustning med tillhörande don och kablar.

Vanliga frågor och svar

Beroende på vilken auktorisering man har ställs olika krav på utbildning och praktisk erfarenhet.

Du kan kontrollera alla auktoriserade elektriker hos Elsäkerhetsverket.