Säker vatten – kontrollera din VVS-montör

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

VVS-montörer som är auktoriserade i enlighet med Säker Vatteninstallation (ett regelverk framtaget av branschens aktörer) arbetar säkert för att minimera risken för bränn- och vattenskador, legionellaspridning och förgiftning.

Säker vatten utfärdar auktoriseringar

Säker vatten är den organisation som utbildar, auktoriserar och kontrollerar företag som är verksamma inom VVS-branschen. Ett företag eller en hantverkare som är auktoriserad enligt Säker vatten utför ett fackmässigt arbete. Organisationen grundades 2005 och de gav ut sin första utlaga av regelverket Säker Vatteninstallation året därpå. Branschreglerna ställer krav på både hantverkare som arbetar inom VVS och de produkter som används. Reglerna uppdateras vart femte år.

När du ska anlita exempelvis en rörmokare är det bra att kontrollera att han eller hon innehar en auktorisering från Säker Vatten, det finns idag 2 000 auktoriserade företag och över 22 000 utbildade VVS-montörer. Om hantverkaren är auktoriserad innebär det en större trygghet för dig eftersom du kan känna dig trygg med att arbetet utförs på ett säkert och fackmässigt sätt. Vilket är desto viktigare när det kommer till just vatten- och avloppsrelaterade installationer.

Obs!

Du kan kontrollera om VVS-installatören är auktoriserad hos Säker Vatten.

Kvalitetsintyg

En fördel med att anlita auktoriserade företag och hantverkare är att du får ett kvalitetsbevis efter utfört arbete. Skulle någonting gå fel med installationen i efterhand är det bra att ha ett dokumenterat kvalitetsbevis att uppvisa för försäkringsbolaget. Då kan du enkelt bevisa att arbetet skulle utföras på ett fackmässigt sätt, vilket ofta är ett krav för att försäkringen ska gälla.

Visste du!

Varje år sker vattenrelaterade olyckor i svenska hem för en kostnad på cirka 10 miljarder kronor. Det är drygt 27 miljoner kronor i kostnader varje dag. Många av de här olyckorna hade kunnat undvikas om arbetena utförts i enlighet med Säker Vattens regelverk.

Branschreglerna – grunden för säkra vatteninstallationer

Säker Vattens branschregler säkerställer att vatteninstallationer uppfyller de krav som Boverkets byggregler (BBR) och konsumenttjänstlagen ställer på fackmässighet. Om VVS-montören inte är auktoriserad är risken stor att försäkringsbolag inte ersätter eventuella vattenskador som uppstått till följd av installationen. Vart femte år släpps nya och uppdaterade regler som innehåller lite nya krav, här kan du se lite exempel på när olika regler släpptes:

 • 2005: Den första upplagan innehöll föreskrifter gällande hälsosamma och långsiktiga installationer, regler kring installationer för att skydda mot vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och återströmning.
 • 2006: En uppdatering av reglerna kring tätningsmanschetter (de ska levereras av tätskiktsleverantören) samt att spolcistern till WC-stolar ska monteras i ett dränerbart utrymme.
 • 2008: Regler gällande golvbrunnar avsedda för väggnära montage i kombination med tätskiktssystem.
 • 2012: Regler gällande våtrumsinnerväggar.
 • 2021: Den senaste utgåvan av branschreglerna Säker Vatteninstallation gavs ut.

Krav för att bli auktoriserad

För att ett VVS-företag ska kunna bli auktoriserade av Säker Vatten krävs flera saker, bland annat:

 • Företaget följer Säker Vatteninstallations branschregler samt Säker Vattens uppförandekod.
 • Företaget innehar ansvarsförsäkring. Den måste vara giltig och täcka minst tio miljoner kronor.
 • Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket.
 • Företaget ska ha F-skatt och moms (det ska vara registrerat i Sverige).
 • Företaget måste ha minst en heltidsanställd VVS-montör som har yrkesutbildning, alternativt och utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag.
 • Företaget måste ha minst en anställd med utbildning inom Byggregler och normer för VVS-företag och utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag.
 • Alla ska ha branschlegitimation. Det gäller för VVS-montörer, arbetsledare, lärlingar och andra i företaget som arbetar med VVS-installationer.

Vanliga frågor och svar

Nej det är inget lagkrav däremot måste VVS-företag följa BBR:s funktionskrav för VVS-installationer.

De ska följa Säker Vatteninstallations branschregler, ha ansvarsförsäkring, vara registrerat hos Bolagsverket, ha F-skatt och moms, inneha yrkesutbildning samt utbildning i Säker vatteninstallation för VVS-företag och ha branschlegitimation.

Det är ett regelverk som är framtaget av VVS-branschens aktörer tillsammans med försäkringsbolag. Målet med reglerna är att minska risken för bränn- och vattenskador, legionellaspridning och förgiftning.

Att minska risken för legionellaspridning, vattenskador, brännskador och förgiftning.