Våtrumscertifikat – behörighet och auktorisering

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

När du anlitar en hantverkare till en badrumsrenovering eller för arbete i våtrumszoner, är det viktigt att han eller hon har ett våtrumscertifikat. Det är ett slags kvalitetsbevis på att hantverkaren arbetar utifrån branschreglerna. Många försäkringsbolag kräver att hantverkaren har våtrumscertifikat för att försäkringen ska gälla. Men vad är det för något och hur kan du kontrollera våtrumscertifikatets äkthet?

BBV och GVK utfärdar våtrumscertifikat

I Sverige finns det två branschförbund som reglerar arbete i våtrum enligt Boverkets byggregler: BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum) och GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll). Företag och hantverkare kan tillhandahålla våtrumscertifikat på två sätt: antingen genom att bli behörig enligt BBV eller genom att bli auktoriserade enligt GVK.

GVK-auktoriserade företag

GVK, en förkortning för Golvbranschens våtrumskontroll, är en stiftelse som består av flera organisationer och företag som arbetar med att förhindra vattenskador i våtutrymmen. Ett GVK-auktoriserat företag arbetar i enlighet med GVK:s branschregler. Arbetsledaren i ett GVK-auktoriserat företag måste ha genomgått GVK:s utbildning med godkänt resultat. För att tillhandahålla ett våtrumscertifikat måste montörer ha behörighet av att montera plastmattor (ytskikt och tätskikt) och tätskikt under kakel. De ska även ha en grundutbildning, antingen ett yrkesbevis eller motsvarande yrkeserfarenhet.

Företag kan bli GVK-auktoriserade om de till betydande del arbetar med våtrum, innehar F-skatt samt är momsregistrerat. När GVK-auktoriserade företag utför arbeten i våtrum ska de alltid rapportera det genom en våtrumsanmälan, det gör det nämligen möjligt för GVK att utföra stickprovskontroller. Det första året som ett företag är anslutet till GVK måste de ha gjort minst tio våtrumsanmälningar. Krav för att företag ska kunna bli GKV-auktoriserade:

  • Arbeta utifrån GKV:s regler. Företag måste följa GKV:s byggregler samt allmänna villkor.
  • Utbildningskrav. Arbetsledare måste ha genomgått GKV:s utbildning och montörerna måste vara behöriga för uppdraget. Montörer måste ha gått en grundutbildning och kunna bevisas det i form av ett yrkesbevis eller motsvarande yrkeserfarenhet.
  • Kontroller. GKV-auktoriserade företag måste utföra kontroller av arbeten i enlighet med de krav som GVK ställer.
  • Anmäla våtrumsarbeten. Alla våtrumsarbeten som GVK-auktoriserade företag utför måste anmälas så att GVK kan utföra slumpmässiga kontroller.
  • Omedelbart åtgärda anmärkningar. Om GKV-kontrollanter skulle påvisa en anmärkning på ett arbete måste företaget omedelbart åtgärda felet.

BBV-behöriga företag

BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, utfärdar våtrumsbehörighet till företag som arbetar inom våtrum. Om ett företag är behörigt enligt BBV har de rätt att lämna ett kvalitetsdokument (ett så kallat våtrumsintyg) till kunden, vilket visar att arbetet är utfört på ett fackmässigt sätt med lämpliga material och konstruktioner. För att kunna få ett våtrumscertifikat måste företaget genomgått vissa kurser. När företag väl är behöriga utsätts de för stickprovskontroller för att BBV ska kunna säkerställa rätt kvalitet. Krav för att företag ska kunna bli behöriga enligt BBV:

  • Utbildning och kurser. Det finns tre olika kurser (1. teori: tätskikts- och materialkurs, 2. behörighetskurs: entreprenadjuridik för företag och 3. praktik: praktisk tillämpning av godkända konstruktioner) och vilken kurs man ska ha slutfört beror på vilken yrkesroll man har. Plattsättare måste läsa kurserna 1 och 3, medan arbetsledaren måste gå kurs 1och 2. Är man egenföretagare måste man gå alla kurserna.
  • Företagets ekonomi. Företaget måste ha god ekonomi.
  • Repetition av kurser. Samtliga kurser måste repeteras vart femte år, det gäller för både plattsättare, egenföretagare och arbetsledare.
  • Plattsättning. Det företag som vill bli behörigt enligt BBV måste även ha plattsättning som en etablerad och fortlöpande verksamhet samt ha egna plattsättare som anställda (varav en av dessa måste ha ett yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet)

Viktigt med våtrumscertifikat

När du ska anlita en hantverkare för arbete i våtrum är det viktigt att du kontrollerar att han eller hon har ett våtrumscertifikat. Det påvisar seriositet och pålitlighet. Du kan känna dig tryggare med att hantverkaren verkligen har den kompetens som krävs. Skulle du exempelvis anlita en hantverkare som saknar våtrumcertifikat och en skada senare upptäckts, är det inte säkert att din försäkring täcker skadorna. De flesta försäkringsbolag kräver nämligen att arbetet ska vara fackmässigt utfört.

För att kontrollera om hantverkaren har våtrumscertifikat kan du antingen hos BBV eller GVK. Inne på deras hemsidor finns det en sökruta där du kan fylla i företagets organisationsnummer eller företagsnamn. Om de är behöriga och innehar våtrumscertifikat står det tydligt.

Vanliga frågor och svar

Våtrumsintyg är ett slags kvalitetsbevis som en behörig hantverkare kan lämna till kunden efter utfört arbete. Det visar att arbetet är fackmässigt utfört och följer branschreglerna.

Efter att hantverkaren är färdig med uppdraget är det vanligt att han eller hon lämnar ett våtrumsintyg som bevisar att arbetet utfördes i enlighet med branschreglerna och att det är fackmässigt gjort.

Det är inte lag på det, men du bör alltid anlita en hantverkare med våtrumscertifikat om han eller hon ska utföra arbeten i våtrum. Det betyder att hantverkaren har rätt utbildning, följer branschreglerna och arbetar med rätt typ av material och konstruktioner. Dessutom täcker sällan försäkringar eventuella skador om hantverkaren som utförde installationen inte hade våtrumscertifikat.