Branschregler för våtrum

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Till följd av många fuktskador i våtrum har olika branschregler och branschorganisationer skapats, bland annat Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Här går vi igenom vad reglerna betyder.

Golvbranschens våtrumskontroll – för säkra arbeten i våtrum

GVK utvecklar branschregler för hur arbeten i våtrum ska utföras. GKV är en stiftelse som även utbildar entreprenörer och hantverkare som arbetar med våtrum. Den ger också behörighet åt företag som följer branschreglerna. GVK:s branschregler utgör grunden för säkra och hållbara våtrum. Branschreglerna fungerar även som en garanti eftersom försäkringar vanligtvis endast täcks om arbetet har utförts enligt dem. Genom åren har det utkommit flera regler från GVK och de uppdateras ständigt. Senast 2021 kom uppdateringar.

GVK erbjuder en komplett guide med regler för våtrum 2022 för olika delar av våtrum, bland annat:

 • Tätskikt i våtrum. Här finns regler om vilka tätskikt som är godkända att använda samt beskrivningar och bilder för hur arbetet ska genomföras.
 • Våtzoner. Beskrivning av olika våtzoner och vad de innebär. Våtzon 1 är till exempel väggytor vid dusch samt hela golvytan. Våtzon 2 är alla övriga väggytor, alltså de ytor som inte är lika utsatta för fukt.
 • Golvförutsättningar. Här finns regler om rörgenomföring i golv med tätskikt. Det finns även anvisningar om hur avloppsrör och toalettstol ska vara utformade så att plastmattan (tätskiktet) kan läggas på rätt sätt.
 • Väggförutsättningar. Här finns regler om rörgenomföring i väggar med tätskikt. Det finns även anvisningar gällande hur stort avståndet får vara mellan rör och tätskikt på angränsande väggar.
 • Krav utförande av tätskikt. Här finns information om hur tätskikt ska användas på golv och väggar, hur skarvningen ska se ut samt hur plastmattor kan användas i våtrum.
 • Krav på utförande av infästningar. Här finns information om hur infästningar ska göras för toalettstol, bidéer, tvättställ och blandare. Det finns även anvisningar om i vilka konstruktioner man kan göra infästningar i.
 • Efter utfört arbete. Information om vilka efterföljande kontroller det GVK-behöriga företaget ska utföra. Det finns bland annat förkontroll, egenkontroll, stickprovskontroll och särskild kontroll.

GVK:s nya branschregler 2021

I den uppdaterade upplagan branschregler som GVK gav ut i januari 2021 har förändringar gjorts som rör den tekniska utvecklingen. Dessutom har det blivit tydligare vad som är rekommendationer och vad som är krav. För att branschreglerna ska vara enkla att förstå och följa är de indelade i hur byggnadsprocessen ser ut och i vilken ordning de olika delarna kommer.

Arbetsprocessen för våtrum

Syftet med GVK:s branschregler är att eliminera risken för fuktskador i våtrum. Arbetet börjar redan på ritbordet med en noggrann planering. Arbete i våtrum kan delas upp i följande steg:

 1. Innan arbetet. Innan våtrumsarbetet kan påbörjas måste fastighetens förutsättningar beaktas – gäller det en nyproduktion eller en renovering? Kanske finns det vissa kända fel i fastigheten som behöver tas med i planeringen. Fundera även på om tätskiktet bör säkerhetskontrolleras innan arbetet påbörjas, det sparar ofta en del tid. När du som privatperson anlitar hantverkare för arbete i våtrum bör du kontrollera att de följer branschreglerna. Du kan göra en våtrumsanmälan, vilket är ett bevis på att arbetet utförs i enlighet med GVK:s branschregler.
 2. Under arbetet. Arbete i våtrum ska utföras enligt leverantörens anvisningar. Det ska även finnas en ansvarig person som ser till att samordningen fungerar samt att GVK:s branschregler efterföljs.
 3. Efter arbetet. Efter avslutat arbete ska ett kvalitetsdokument lämnas till beställaren, det är ett krav om företaget som utfört arbetet är GVK-auktoriserat. Förkontroll och egenkontroll ska också lämnas, även om det inte är ett krav. Beställaren får även skötselråd för tätskikten.
 4. Reklamation. Om beställaren skulle vara missnöjd även efter avslutat arbete ska tjänsten i första hand reklameras till företagets om har utfört arbetet. Ibland uppstår konflikt då parterna har olika uppfattning. Då bör en oberoende besiktningsman anlitas för att reda ut vad som skett.
 5. Kontroller. När du anlitar hantverkare från ett GVK-auktoriserat företag för att utföra arbete i våtrum ingår stickprovskontroller. Det innebär inte att det alltid görs en kontroll, men det kan förekomma. Stickprover utförs av GVK:s egna stickprovskontrollanter, tidigare kallades de länskontrollanter. Det är GVK som betalar för stickproverna.
Hitta en expert som kan bygga ditt badrum

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

GVK är den organisation som ger ut regler för tätskikt i våtrum. BKR (Byggkeramikrådet) är den organisation som samlar entreprenörer och leverantörer inom byggkeramik. Sedan 1988 är det de som ger ut branschreglerna för våtrum.

Golvbrunnen får som mest luta två centimeter från centrum till ytterkant.

Branschregler är särskilda regler som gäller olika områden och som har tagits fram av organisationer inom byggkeramik och våtrum. Dessa regler motsvarar Boverkets byggregler.

Det är ett utrymme i bostaden med mycket vatten, exempelvis badrum eller tvättstuga.

Våtzon 1 är delen i våtrummet som är mest utsatt för vatten, som duschen eller väggarna runt badkaret. Hela badrumsgolvet räknas till våtzon 1. Våtzon 2 är väggar som ligger minst en meter utanför våtzon 1.

Nej, den senaste utgåvan är Säkra Våtrum 2021:1 som trädde i kraft i januari 2021.

Relaterade artiklar