Golvbrunn – bra att veta

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Visste du att golvbrunnar som installerades före 1990 ska bytas ut vid renovering? Felmonterade golvbrunnar står för hälften av alla vattenskador i våtrum. Det finns särskilda bestämmelser gällande golvbrunnars lutning. Här går vi igenom vad som gäller för väggnära golvbrunnar samt golvbrunnar i dusch.

Väggnära golvbrunn – problem & åtgärder

Golvbrunnar som sitter nära väggen (200 millimeter eller närmare) kallas för väggnära golvbrunnar. Det innebär att golvbrunnen sitter tätt mot väggen. Om du ska montera en väggnära golvbrunn är det viktigt att du köper en godkänd typ. Det är Sitac som utfärdar godkända golvbrunnar i kombination med ett godkänt tätskikt. Du kan alltså inte köpa endast en golvbrunn, godkännandet avser kombinationen av en godkänd golvbrunn och tätskikt. Hos GVK (Golvbranschens våtrumskontroll) och Säker vatteninstallation kan du se alla godkända kombinationer. Det finns olika alternativ till väggnära golvbrunnar, bland annat triangelformade hörnbrunnar. Till skillnad från en vanlig golvbrunn kan du med en väggnära golvbrunn använda större keramikplattor då du inte behöver begränsa dig till den vanliga golvlutningen för golvbrunnar.

Det finns särskilda krav när du använder väggnära golvbrunnar, bland annat ska tätskiktet samt den väggnära golvbrunnen vara godkända i enlighet med de regler som utarbetats av GVK, Säker vatteninstallation och Byggkeramikrådet. I tabellen nedan kan du se exempel på godkända golvbrunnar och tätskikt:

GolvbrunnTätskiktGodkännandeGiltigt till och med
Purus Line Purus CornerKeraSafe Folie System Kiilto K SystemSitac SC0013-122022-05-03
UnidrainKeraSafe Folie System Kiilto K SystemSitac SC0014-122022-05-03
Blücher Trio Blücher WaterlineKeraSafe Folie System Kiilto K SystemSitac SC0015-122022-05-03
Purus Line Purus CornerCasco WetStop Folie 2Sitac SC0413-102021-06-22
Jafo UnidrainArdex TricomSC1452-112022-10-11

Golvbrunnens lutning

Vanliga golvbrunnar får ha en lutning på max 2 millimeter från centrum till ytterkant. Lutningen ska kontrolleras innan tätskiktet monteras. När du köper en golvbrunn är det viktigt att du kontrollerar att den är godkänd enligt standarden SS-EN 1253. Om du ska montera golvbrunnen själv är det viktigt att du kontrollerar vissa saker:

 • Fast monterad. Om du monterar golvbrunnen i ett träbjälklag ska den fästas med en monteringsplatta, då sitter den ordentligt. Om det är ett betongbjälklag ska den monteras i enlighet med leverantörens anvisningar.
 • Rätt höjd. Det är viktigt att golvbrunnen inte sticker upp högre än golvet. Placeringen ska möjliggöra golvets lutning mot golvbrunnen.
 • Avstånd från vägg. Vanliga golvbrunnar får inte monteras närmare än 200 millimeter från väggen. Ska den sitta närmare krävs ett särskilt godkännande.
 • Ligger i våg. Kontrollera lutningen med ett vattenpass – brunnen får som mest luta 2 millimeter från golvbrunnens centrum till dess ytterkant. Det beror på att tätskiktet ska kunna anslutas helt vattentätt.

Montera golvbrunn

Om du inte har kunskap och erfarenhet av att montera golvbrunnar bör du överlåta montaget till en auktoriserad golvläggare. Det är nämligen svårt att utan tidigare erfarenhet skapa ett lagom fall, eftersom marginalerna är små. När du monterar en golvbrunn ska det ske på ett sätt som möjliggör rengöring. Det ska även finnas ett vattenlås som går att lyfta ur.

Golvbrunnen ska vara fixerad i bjälklaget och med de tillhörande fästanordningarna. Utgå alltid från leverantörens monteringsanvisningar. Under installationstiden ska golvbrunnen täckas med ett skyddslock. Det är viktigt att ta hänsyn till anslutningen av tätskiktet när du monterar golvbrunnen. Den ska anpassas i höjd så att den passar till det färdiga golvet. Tätskiktsanslutningen med golvbrunnen ska vara i nivå med underlaget för tätskiktet.

Krav på fall enligt GVK

Beroende på i vilket utrymme golvbrunnen ska monteras finns det olika krav från GVK:

UtrymmeKrav
DuschVåtrummet måste ha ett fall mot golvbrunnen (medelvärdet är 13 millimeter). Fallet kan vara mellan 7 och 20 millimeter per meter, vilket innebär en lutning på 0,7 – 2 %. Utrymmet mellan golvbrunnen och den intilliggande väggen får vara som mest 40 millimeter per meter.
Övriga utrymmenUtanför duschen, på det vanliga badrumsgolvet, ska det också finnas ett fall (medelvärdet är 6 millimeter per meter) som motsvarar 2 – 10 millimeter per meter eller en lutning på 0,2 – 1 %.

Bra att veta!

Om du ska lägga stora klinkerplattor på badrumsgolvet ska golvets lutning vanligtvis vara mindre. Det beror på att en större golvlutning kan orsaka nivåskillnader (fogsprång) mellan de stora klinkerplattorna.

Köp golvbrunnar hos Beijer Bygg

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Anlita hantverkare för montering av golvbrunn

Om du vill ta hjälp av en VVS-montör är det viktigt att du kontrollerar att han eller hon är auktoriserad enligt branschorganisationen Säker vatteninstallations krav. En auktoriserad hantverkare inom VVS har utbildats inom rörläggning samt följer de krav som organisationen Säker vatteninstallation ställt gällande vilka kranar, rör och kopplingar som får användas. För att du ska kunna hitta rätt hantverkare till badrumsrenoveringen är det alltid bra att jämföra hantverkare. Skicka ut offertförfrågan till cirka tre olika VVS-montörer eller VVS-företag, läs omdömen och jämför sedan anbuden du får tillbaka. Kostnaden för VVS-montör ligger på cirka 450 – 600 kronor i timmen. Kom ihåg att du kan använda ROT-avdraget, vilket ger dig 30 % prisreducering på upp till 50 000 kronor för arbetskostnaden. Om ROT-avdrag ska användas måste det framgå i avtalet du skriver med hantverkaren. Kontrollera därför att VVS-montören har F-skatt, annars kan han eller hon inte erbjuda ROT-avdrag.

Hitta en expert som kan montera golvbrunn

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska golvbrunnen ha en lutning på minst 7 millimeter per meter i duschutrymmen.

Ja, det finns inga krav på ett en VVS-montör måste utföra montaget. Däremot kan det vara svårt att skapa rätt lutning utan tidigare erfarenhet. Hälften av alla vattenskador i våtrum är orsakade av en felmonterad golvbrunn.

Om golvbrunnen installerades innan 1990 ska den bytas ut i samband med renovering.

Du bör rengöra den regelbundet, minst två gånger per år. Är ni många i hushållet kan du behöva rengöra oftare. 

Börja med att lyfta upp silen (vissa måste skruvas av) och lyft sedan upp vattenlåset. Moderna vattenlås ser ungefär ut som en liten hink. Rengör vattenlåset från tvålrester och hårstrån. Sätt tillbaka vattenlåset, se till att det sluter tätt, annars kan dålig lukt komma upp från golvbrunnen. Avsluta med att fylla på vattenlåset med vatten och sätt tillbaka silen.

En VVS-montör tar mellan 450 och 600 kronor i timmen. Kostnaden för byte av en golvbrunn varierar och beror bland annat på vilken typ av golvbrunn det rör sig om (väggnära eller vanlig). Ett ungefärligt pris är 5 000 kronor. VVS-montören ska inte bara montera en golvbrunn utan måste samtidigt bila upp golvet.

Minst 200 millimeter, om du inte ska montera en väggnära golvbrunn, då måste den vara godkänd för det.

Den måste ha ett avstånd på minst 200 millimeter från väggarna – om du inte använder en väggnära golvbrunn.

I stallet är det bra med en avloppsbrunn med stålgaller som är lätt att ösa ur med en skyffel.

Ja, Purus hörnbrunn fungerar exempelvis i hörn, de är trekantsformade.

Nej, det är sällan att rekommendera. Vid en renovering av badrummet ska golvbrunnar bytas ut, om du inte med säkerhet vet att de fungerar som de ska.

Relaterade artiklar