Riva huset – vad gäller?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Har du precis köpt ett rivningsobjekt? Eller vill du riva en del av huset och sedan bygga ut? Det finns en del saker att tänka på när du ska riva hus, bland annat behöver du göra en rivningsanmälan samt ha ett rivningslov. Här går vi igenom allt du behöver tänka på gällande rivning.

Rivningsanmälan och rivningsplan

Innan du hyr en grävmaskin och börjar riva huset, måste du ansöka om rivningslov. Ett rivningslov är ett tillstånd som ger dig rätten till att riva huset. I korthet kan man säga att rivningslov krävs för alla byggnader som krävde bygglov för att uppföras. Dock kan det se olika ut beroende på om huset står i inom ett detaljplanerat område eller utanför. Utanför områden med detaljplan krävs vanligtvis inte något rivningslov, med förutsättning av att kommunen inte utfört någon utökad lovplikt. Tänk på att även om ett rivningslov inte krävs, kan du ändå vara tvungen att göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Du ansöker om rivningslov hos byggnadsnämnden i kommunen, det finns blanketter att hitta på din kommuns hemsida. Förutom att du ska fylla i och skicka in själva blanketten rivningslov, ska du även bifoga en situationsplan där du markerat byggnaden med ett kryss. Det ska även finnas med en kontrollplan för rivningen.

När du fått rivningslovet beviljat ska du utse en kontrollansvarig (KA) och skicka in en rivningsanmälan med bifogad rivningsplan till kommunen. Men vad är en kontrollansvarig och hur fungerar en rivningsplan? Här förklarar vi vanliga begrepp som du kommer stöta på när du river hus:

  • Kontrollansvarig. Vid byggnads- och rivningsarbeten behöver du utse en kontrollansvarig. Det är en person som ska medverka vid rivningen och säkerställa att rivningen uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige som du utser får inte vara släkt med dig eftersom personen ska ha en självständig ställning.
  • Rivningsplan. Rivningsplanen är ett dokument som du ska skicka in till kommunen i samband med din rivningsanmälan. Rivningsplanen är ett dokument där du fyller i hur du kommer hantera rivningsmaterialet. I rivningsplanen utför du en materialinventering – vilken typ av avfall rivningen kommer att medföra.
  • Rivningsanmälan. I områden där det inte krävs något rivningslov kan du ändå vara tvungen att skicka in en rivningsanmälan till kommunen, idag kallas det endast för anmälan. Dock krävs det inte alltid en rivningsanmälan. Ska du exempelvis riva ner ett skärmtak eller en mindre byggnad som inte kräver bygglov, behöver du heller inte göra någon anmälan.
  • Rivningskontrakt. Ett rivningskontrakt är en typ av hyreskontrakt som används för bostäder utan besittningsskydd. Med andra ord innebär rivningskontraktet att du inte kan bli uppsagd hur som helst. Rivningskontrakt utfärdas för lägenheter som annars stått tomma i väntan på en renovering.

Riva hus vid särskilda situationer

Det finns många anledningar till att man väljer att riva ett hus. Ofta handlar det om att det befintliga huset är i för dåligt skick och att en totalrenovering inte skulle löna sig. Men det kan även bero på att huset är utsatt för hussvamp, mögel eller fuktskador. Att riva hus med hussvamp är inte helt ovanligt. Har hussvampen hunnit äta sig in i alla byggnadsmaterial blir det ofta för omständligt att byta ut det sjuka materialet mot friskt. Det finns dessutom alltid en liten risk att hussvampen eller möglet kommer tillbaka.

Om du äger ett K-märkt hus, alltså ett kulturhistoriskt värdefullt hus, kan rivningslov bli svårt att få. När ett hus är K-märkt innebär det ofta att byggnaden är lagskyddad mot rivning eller större förändringar. Det kan dock finnas undantag, så kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller. Om det K-märkta huset är i riktigt dåligt skick, eller är angripet av exempelvis hussvamp, kan en rivning ändå godkännas, alternativt kan du få rätt till bidrag för att renovera huset.

Bor du utanför detaljplanerat område får du ofta riva utan rivningslov, med förutsättning av att huset inte är kulturskyddat eller att det finns några särskilda bestämmelser gällande rivning. Kom dock ihåg att en rivningsanmälan nästan alltid krävs.

Riva hus kostnader

Om du ska riva huset är du förmodligen intresserad av att veta vad det kostar. Kostnaden för rivning av hus varierar mycket och baseras vanligtvis på tre saker:

  • Husets storlek. Givetvis påverkar husets storlek kostnaden för rivningen. Ju större huset är, desto mer avfall måste forslas bort.
  • Husets placering. Är huset placerat på landet brukar rivningen vara något billigare än om det står i ett tätbefolkat område.
  • Husets avfall. Beroende på vilken typ av avfall rivningen medför kan kostnaden variera. Om huset innehåller asbest eller annat giftigt material ökar vanligtvis kostnaden för rivningen. Det beror på att asbest blir luftburet när det rivs, vilket är farligt för människor att andas in. Det är viktigt att rivningen utförs på ett korrekt sätt, särskilt om huset innehåller hälsofarliga material.

Rivningen – steg för steg

Det innebär ett stort, tungt och tidskrävande arbete att riva ett hus. Det är anledningen till att många vanligtvis anlitar en professionell rivningsfirma. Med det sagt finns det även anledning att riva vissa delar av huset själv – du kan spara in en del pengar. När man river ett hus går det inte till som i serietidningarna där en rivningskula dundrar in i byggnaden som i sin tur raserar till ett pulver. Eftersom man vill producera så lite avfall som möjligt måste man riva huset i en särskild ordning, det är även viktigt för att sorteringen av avfallet ska bli enklare utifrån vilket material det är. Om du ska riva vissa delar av huset själv är det bra att börja med metall. Det handlar exempelvis om alla radiatorer, rör och stuprännor. Efter metallen är det dags att ta ner alla elektriska apparater. Som privatperson får du nämligen lämna in både metall och elartiklar gratis hos återvinningsstationen. Efter det är det dags att riva allt av gips och isolering, alltså alla innerväggar och även ytterväggarna – dock inte stommen. När husets stomme och tak är det enda som finns kvar är det läge att anlita ett rivningsföretag. Anledningen är att den här rivningsdelen kräver större grävmaskiner, vilka kan vara svåra för en lekman att manövrera.

Hantering, sortering och bortforsling av avfallet innebär ofta ett ännu större arbete än själva rivningen.

Jämför och anlita hantverkare för rivningen

Har du inte någon tidigare erfarenhet av att riva hus bör du anlita hantverkare för arbetet. Rivningsfirmor kan dock ta ganska varierade priser. Se därför till att jämföra hantverkare, helst tre olika firmor. Då blir det enklare att bilda dig en uppfattning om priset. När du ska skicka ut offertförfrågan till hantverkare är det viktigt att du noggrant beskriver projektet. Ange exempelvis husets ålder och vilka material det är tillverkat av. Om du även har vetskap om eventuella hälsoskadliga material, bör du även ange det i uppdragsbeskrivningen.

Om du i samband med rivningen planerar att bygga ett nytt hus, kan det vara värt att begära en offert för totalentreprenad. Att välja en och samma entreprenör innebär mindre jobb för dig, samtidigt som du slipper ha helhetsansvaret. Totalentreprenad innebär att du exempelvis väljer ett byggnadsföretag som i sin tur har nära samarbetspartners inom rivningsbranschen och byggbranschen och som kan teckna avtal med relevanta underleverantörer. Det finns vissa saker som är bra att tänka på när du anlitar hantverkare, bland annat bör du läsa recensioner och omdömen samt ta reda på vilka försäkringar företaget har. Det är alltid bra att kontrollera att hantverkaren har F-skatt samt ansvarsförsäkring. Hos allabolag kan du även se om företaget har några betalningsanmärkningar. När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen, vilket bland annat innebär att hantverkaren måste utföra arbetet på ett fackmässigt sätt. Kom ihåg att ett väldetaljerat och skriftligt avtal är viktigt när du anlitar hantverkare.

Kostnaden för rivningsfirmor är ganska varierande, en del företag tar betalt per m2 (ett exempel på kostnad är rivning av en innervägg som kostar 300 kronor/m2), andra företag tar betalt i timmen och åter andra ger ett kostnadsförslag på hela projektet.  

Rivningskulor används inte i Sverige längre eftersom det är svårt att riva på ett kontrollerat sätt.

Kuriosa!

Förr i tiden använde man rivningskulor för rivning av hus. De kunde väga upp mot 2 500 kilo och svingades i upp mot 600 km/h. Idag använder man inte rivningskulor längre eftersom de gör det svårt att utföra rivningen på ett kontrollerat sätt.

Vanliga frågor och svar

Hantverkaren har hela tre år på sig att skicka ut en faktura om du beställt tjänsten som en privatperson. Skickar hantverkaren inte ut fakturan inom tre år förlorar han eller hon rätten att få betalt. Du som beställare har ingen skyldighet att påminna om fakturan.

Det är en form av hyreskontrakt för bostäder som förr eller senare kommer att rivas eller totalrenoveras. Istället för att bostäderna ska stå tomma i väntan på renovering hyrs de ut.

Ja, rivningslov krävs inte alltid. Om huset står utanför detaljplanerat område krävs vanligtvis inte något rivningslov, däremot krävs oftast en rivningsanmälan.

Det varierar väldigt mycket och baseras bland annat på husets storlek samt om det finns hälsoskadliga material. Ett vanligt enbostadshus tar vanligtvis mellan fyra och åtta dagar att riva.

Rivningsplanen är ett dokument som du ska skicka in i samband med att du ansöker om rivningslov. Rivningsplanen innehåller bland annat information om hur du ska hantera avfallet.

Du behöver ett rivningslov (det finns undantag så kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun) samt en rivningsplan och en kontrollansvarig. Om du ska riva delar eller hela husets själv behöver du även hyra en grävmaskin.

Ja, det går men det innebär ofta ett betydligt större och mer krävande jobb än vad många inser. Du behöver även kunna manövrera en grävmaskin.

Finns det inte något rivningsförbud ska kommunen godkänna rivningslov. Samma sak gäller om det kan anses att byggnaden inte bör bevaras, exempelvis på grund av dåligt skick, mögelangrepp eller liknande.

Relaterade artiklar