Hitta en besiktningsman

Dags för husförsäljning? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på husbesiktning. Du får även veta vad som ingår i en besiktning, vad en statusbesiktning av hus är samt vad en husbesiktning kostar och hur du själv kan förbereda dig inför besiktningen.

Få offerter från besiktningsman

Vad kostar en husbesiktning?

Vad en husbesiktning kostar varierar en del beroende på var i landet du bor. Husbesiktningar i storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg är ofta något dyrare än besiktningar i mindre städer. Men det är framförallt följande faktorer som påverkar priset för en besiktning av hus vid försäljning:

 • Läge. Var huset ligger.
 • Innehåll. Vad besiktningen innehåller.
 • Storlek. Hur stort huset är.

Vanligtvis hamnar priset för husbesiktning på mellan 7 000 och 15 000 kronor. Du kan tyvärr inte använda ROT-avdraget för besiktningar eftersom det inte räknas som rotarbete. När du börjar fundera på besiktning kommer du träffa på begrepp som statusbesiktning och överlåtelsebesiktning. De innebär i stort samma sak – det är en genomgång av husets skick. En överlåtelsebesiktning utförs vid försäljning (en överlåtelse). En statusbesiktning innebär också en omsorgsfull besiktning och översikt av skicket, men behöver inte enbart utföras inför en försäljning. En statusbesiktning kan man exempelvis låta utföra för att kontrollera skicket på endast vissa byggnadsdelar, till exempel taket, eller källaren.

Vill du ta reda på priset för din husbesiktning? Skicka in en offertförfrågan via vår offerttjänst så matchar vi dig med lokala besiktningsmän som lämnar offert på uppdraget. Det är helt gratis.

Hitta din lokala besiktningsman

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 82 948 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta besiktningsman
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du utför en husbesiktning

Om du ska köpa ett hus har du som köpare undersökningsplikt. Det innebär att om det skulle vara något fel i bostaden ska du själv ha upptäckt det under visningen. Köparens undersökningsplikt väger tyngre än säljarens upplysningsplikt. Du ska alltså undersöka bostaden innan du köper den för att upptäcka eventuella fel och brister. Föreligger det dolda fel är det dock säljarens ansvar att åtgärda dem, även om de upptäcks efter försäljningen. Köparen har rätt att klaga på dolda fel i upp till tio år efter försäljningen – dock ska klagan lämnas inom rimlig tid från det att felet upptäcktes.

Det finns inget krav på att säljaren ska utföra en överlåtelsebesiktning, däremot väljer många säljare att göra det eftersom det skapar ett bättre utgångsläge för försäljningen eftersom husets skick och status redovisas. Det blir även enklare för mäklaren att göra en rättvis värdering.

Checklista inför husbesiktning

Det finns många saker att tänka på vid en husbesiktning – både för dig som ska köpa och sälja hus.

För dig som ska köpa hus är det viktigt att säkerställa att fastighetsägaren finns på plats eller åtminstone är tillgänglig på besiktningsdagen för att svara på frågor. Sammanställ även en checklista med punkter som du vill att säljaren besvarar i god tid inför besiktningen. Sammanställ även ett detaljerat frågeformulär med allt du vill veta gällande husets skick. När du väl får tillbaka besiktningsutlåtandet behöver du noggrant läsa igenom det. Saknas något som du och besiktaren pratat om? Be i så fall om komplettering. Om du inte förstår något ber du om förtydliganden. Spara sedan utlåtandet i minst 10 år.

För dig som ska sälja huset och vill få en besiktning gjord behöver du också förbereda vissa saker. Se bland annat till att det finns en stege på plats och att det går att ta sig upp på tak och vind på ett säkert sätt. Det behöver finnas inspektionsluckor till vind och krypgrund samt andra avskärmade områden så att besiktningsmannen kan ta sig in. Kontrollera att du har nycklar till alla låsta utrymmen, rengör golvbrunnar och ta bort badkarsfronten om möjligt.

På själva besiktningsdagen ska du inte vädra ur bostaden eller använda någon stark doft, besiktningsmannen använder även sitt luktsinne för att lokalisera eventuella fel i bostaden. Om det är snö på besiktningsdagen är det bra att skotta bort snön runt huset så att besiktningsmannen ser allt. Annars kommer han eller hon endast att skriva ej åtkomlig i protokollet, vilket inte ser bra ut. Förbered även alla dokument som ritningar, våtrumsintyg och radonprotokoll.

När du får tillbaka besiktningsutlåtandet läser du igenom det och be om förtydligande eller kompletterande om något saknas. Du bör sakna utlåtandet i minst två år, det är så lång tid du har på dig att reklamera besiktningen. Om du ska sälja bostaden sparar du dokumentet i tio år.

Statusbesiktningar

Om du är nyfiken på husets skick eller om du exempelvis funderar på att utföra en renovering men vill veta skicket på byggnadsdelarna först, kan du utföra en statusbesiktning. Vanliga statusbesiktningar är bland annat:

 • Takbesiktning. Om du funderar på att lägga nytt tak men är osäker på skicket, kan du utföra en takbesiktning. Eftersom en takrenovering är kostsam är det praktiskt att betala några tusen kronor för en besiktning. Kanske är skicket bättre än du trott.
 • Badrumsbesiktning. Ska du utföra renoveringar i badrummet eller sälja huset är det viktigt att du besiktar badrummet eftersom det är ett rum vars konstruktion måste vara intakt. Finns det små skador kan de leda till stora problem med fukt.
 • Fönsterbesiktning. Osäker på fönstrens skick? Utför du en fönsterbesiktning får du reda på underhållsbehovet och kan ta bättre beslut om när du bör utföra en renovering.
 • Fasadbesiktning. Med en fasadbesiktning får du bättre koll på fasadens skick och kan därmed ta beslut kring underhåll och renoveringar.
 • Avloppsbesiktning. Efter en avloppsbesiktning kan du få reda på vilka underhållsbehov systemet kommer ha i framtiden.

Tips när du anlitar besiktningsman

När du utför en besiktning av huset börjar besiktningsmannen med att läsa om fastigheten, till exempel tittar han eller hon på husets ritningar, bygglov och andra dokumentationer. Om du ska sälja huset kommer besiktningsmannen även fråga dig om alla renoveringar, eventuella skador som uppkommit tidigare och andra saker som kommer vara viktiga för köparen att känna till. Efter den teoretiska genomgången kommer besiktningsmannen utföra en okulär kontroll, vilket innebär att besiktningsmannen tittar, känner och luktar på synliga ytor (grund, källare, tak, fönster, badrum och kök) samt djupare kontroll, till exempel genom håltagning. När besiktningen är klar får du ett skriftligt besiktningsutlåtande.

När du ska anlita en besiktningsman är det viktigt att du kontrollerar att personen är godkänd och har byggteknisk kompetens. Hos Svenska byggingenjörers riksförbund (SBR) kan du hitta godkända besiktningsmän.

Obs!

I regel sker besiktningen av huset innan försäljningen. Men om det inte är möjligt är det viktigt att det finns med en klausul i köpekontraktet som godkänner en framtida besiktning, den fungerar då lite som ett ”öppet köp”.

Kostnad för husbesiktning

Kostnaden för en husbesiktning varierar en del beroende på typ av fastighet, storlek och i vilket skick den är i. I regel ligger priset på mellan 7 000 och 15 000 kronor, men det beror förstås på hur stort huset är. Det tar vanligtvis mellan 3 och 4 timmar för besiktningsmannen att gå igenom ett genomsnittshus.

Om du vill veta ett mer exakt pris för besiktning av ditt hus rekommenderar vi att du skickar in en offertförfrågan i vår offerttjänst. Då matchar vi dig med lokala experter som kan lämna offert på just din fastighet.

Vanliga frågor och svar

I snitt mellan 7 000 och 15 000 kronor.

Om du ska sälja huset är det viktigt att du ser till att ha alla relevanta dokument samlade (bygglov, våtrumsintyg, tidigare radonprotokoll och liknande). Använd inga dofter i huset dagen som besiktningen ska utföras eftersom besiktningsmannen då kanske inte upptäcker eventuella fuktskador.

Nej, som säljare finns inga krav på det, däremot har man som köpare undersökningsplikt, vilket innebär att du måste undersöka fastigheten för att upptäcka eventuella fel och brister.

Vanligtvis i 2 år.

För ett standardhus tar besiktningen cirka 3 – 4 timmar.

Bland annat undersöks fasaden, taket, väggarna, vinden och grundkonstruktionen. Besiktningsmannen använder känsel, syn och luktsinne för att upptäcka eventuella fel och brister.

Det är köparen som har undersökningsplikt och således även den som står för besiktningen.