Riktpris (ungefärligt pris)

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~1 minuter

Det är ofta betalningsplanen som skapar problem och tvister mellan beställare och hantverkare, särskilt när det kommer till rörligt pris, det vill säga betalning på löpande räkning. Ofta är det säkrare att välja ett fast och förutbestämt pris, alternativt ett riktpris, även kallat ungefärligt eller uppskattat pris. Här får du lära dig mer om vad det är för något.

Riktpris vid entreprenad

När du tecknar ett avtal med hantverkaren kommer ni överens om vilken typ av betalning som gäller. Om ni bestämt er för ett riktpris innebär det att hantverkaren har uppskattat uppdraget att kosta en viss summa. Med andra ord känner hantverkaren inte till den faktiska och slutgiltiga kostnaden. Hantverkaren kan mycket väl ha gett dig ett ungefärligt pris muntligt, vilket ändå gör priset bindande.

Ett ungefärligt pris gäller och får som mest överstiga med 15 %. Är hantverkaren osäker är det bättre att han eller hon räknar vidare på offerten så att ett mer exakt pris kan lämnas, alternativt att hantverkaren ger ett riktpris med takpris – det vill säga en maxsumma. På så vis kan du känna dig trygg med att kostnaden aldrig överstiger takpriset.

Vanliga frågor och svar

Ja – men priset får inte överstiga mer än 15 % enligt konsumenttjänstlagen.

Det är ett ungefärligt pris.

15 %.

När du som beställare accepterar offerten blir den juridiskt bindande.