Fast pris – en förutbestämd kostnad

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

När du ska anlita hantverkare kommer du antingen betala ett fast eller rörligt pris, alternativt en löpande räkning. Fast pris innebär att du redan på förhand vet vad du ska betala. Men även med det betalningsalternativet kan det uppstå missförstånd och konflikter – här får du veta hur du löser problem som kan uppstå.

Fördelen med fast pris

Anledningen till att många väljer ett fast pris är att du som beställare alltid vet vad slutkostnaden blir. Det gör det enklare att hålla sig till budgeten eller planera i förväg. Även för hantverkaren innebär fast pris en trygghet eftersom han/hon vet exakt hur mycket pengar som uppdraget ger. Det är vanligtvis hantverkaren som bestämmer hur betalningsplanen ska se ut, alltså om beställaren ska betala ett fast pris eller rörligt pris.

Det är därför viktigt att du som beställare vet hur prissättningen fungerar innan du accepterar en offert.

Betala inte i förskott

Oavsett vilken betalningsplan du och hantverkaren kommer överens om bör du inte betala något i förskott. Betala endast när arbetet är slutfört, alternativt när olika delmoment är slutförda (om det gäller ett större projekt). Om det skulle uppstå några fel i arbetet kan du nämligen hålla inne med betalningen till dess att hantverkaren åtgärdat felen. Du har även rätt, enligt konsumenttjänstlagen, att hålla inne betalningen om arbetet är försenat. Kom dock ihåg att du endast har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet eller de besvär som uppkommit i samband med försening (läs mer om det längre ner).

Obs!

Vad som ingår i ett fast pris varierar. Det är därför väldigt viktigt att det står tydligt specificerat i offerten. Om allt ingår – från transport och arbete till material, ska det tydligt framkomma i offerten.

Nackdelar med fast pris

Trots att det är ett tryggt betalsätt då bägge parter vet vad priset är, kan det uppstå konflikter rörande betalningen. När du kommer överens med en hantverkare om ett fast pris accepterar du kostnaden för en viss typ av arbete. Det är möjligt att hantverkaren ändå kan uppskatta tidsåtgången. Ett exempel är att hantverkaren ska utföra en mindre renovering hos dig och har uppskattat att det kommer ta cirka tre dagar. Men efter två dagar är hantverkaren redan färdig. Då kanske du tänker att du betalat en dag extra trots att hantverkaren inte arbetade den tredje dagen. Vad händer då?

Det bästa brukar vara att prata med hantverkaren och fråga. Det är möjligt att hantverkaren lagt på den dagen eftersom han eller hon rest till och från arbetet. Det kan även bero på att hantverkaren räknade med att en underleverantör, exempelvis rörmokaren, skulle behöva en extradag för att komma och utföra sin del av arbetet. I slutändan kanske rörmokaren hade möjlighet att komma samma dag, och därför gick arbetet snabbare. Oavsett tidsåtgång har du och hantverkaren redan kommit överens om ett pris för det arbete som skulle utföras. Det är därför ganska svårt att argumentera för något annat. Om det ändå känns fel kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är en myndighet som avgör ärenden där det uppstått tvister mellan beställare och hantverkare.

En annan tvist som kan uppstå är att hantverkaren är försenad med arbetet. Då gör du så här:

  1. Kontakta hantverkaren skriftligt. Du kan skriva till hantverkaren via mejl, det är säkrast eftersom du då har konversationen svart på vitt. I mejlet ska du reklamera – alltså klaga på att arbetet är försenat.
  2. Kräv att hantverkaren slutför arbetet. I första hand har du rätt att kräva att hantverkaren gör klart arbetet. Det är oftast bra att ge hantverkaren tilläggstid, det vill säga ett nytt slutdatum. Tilläggstiden måste vara så pass lång att hantverkaren har en chans att hinna klart. När du kräver att hantverkaren ska slutföra arbetet är det bra att göra det skriftligt via mejl. I samma mejl kan du även skriva att du kommer att häva avtalet om arbetet inte blir färdigt inom den nya tidsramen.
  3. Häv avtalet. Det är inte lika lätt att häva ett avtal, men om förseningen inneburit medförda kostnader eller stora problem i vardagen (till exempel om hantverkaren renoverar ditt enda badrum eller köket) kan det gå att häva avtalet. Om avtalet hävs kan hantverkaren inte kräva betalning för den del av arbetet som inte är utförd, du kan då kontraktera andra hantverkare som slutför arbetet.
  4. Håll inne med betalning. När arbetet är försenat har du även rätt hålla inne betalningen tills arbetet är klart.
  5. Ersättning för kostnader. Om förseningen inneburit extra kostnader för dig har du rätt att kräva ersättning från hantverkaren, det kallas för skadestånd. De extra kostnaderna måste ha en direkt koppling till förseningen och du ska kunna bevisa exakt vilka kostnader som uppstått i samband med den.

Vanliga frågor och svar

Priset blir ibland högre än om du valt löpande räkning eftersom hantverkaren ofta lägger på lite extra för tilläggskostnader som kan uppkomma. Det finns även en liten risk att hantverkaren tar genvägar och skyndar sig för att bli klar tidigare – eftersom betalningen ändå blir densamma. Men är du noggrann när du jämför hantverkare, läser omdömen och ser till att få rekommendationer, är den risken inte så stor.

Ett uppskattat pris, även kallat ungefärligt pris, innebär att hantverkaren bedömer att projektet kommer att kosta en viss summa. Uppskattat pris får endast överstiga med 15 % och måste vara skäligt.

Det innebär att det inte på förhand finns något bestämt pris, istället avtalar beställare och hantverkare om ett timpris. Hantverkaren fakturerar sedan beställaren de antal timmar som han eller hon arbetar.

Det innebär att du och hantverkaren/byggfirman kommer överens om ett pris för projektet. Det får inte överstigas.

Du och hantverkaren vet redan på förväg exakt vad projektet kommer att kosta – inga överraskningar alltså.