Välj rätt avloppssystem till tätbebyggt område

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

I ett tätbebyggt område är skyddsnivån ofta högre än på glesbygden vilket beror på att hushållen ligger tätare och det är högre risk för att vattnet förorenas. Har man sommarstuga och funderar på avloppsystem finns det flera lösningar som kan passa.

Torrtoalett

Ett alternativ som passar bättre för sommarstugor än året runt -bostäder är torrtoalett. En torrtoalett med kompostering och där övrigt vatten (bad-, disk- och tvättvatten) renas genom infiltration är en praktisk lösning. I torrtoaletten används nämligen inget vatten, därför krävs inga tillstånd för avloppsystemet. En anmälan ska ändå lämnas till miljökontoret innan toaletten kan installeras. I anmälan ska det stå att toalettavfallet (latrin) ska komposteras.

I en torrtoalett samlas både urin och avföring. Man behöver tillsätta strö och ibland behöver allt röras om för att blandas ordentligt. Det är enklast att separera urinen från övrigt avfall, då blir komposteringen mer lätthanterlig och dålig lukt minskar. Ofta används två kompostlådor: en låda för den första komposteringen och en för den andra. Den färdiga komposten kan användas som gödning till trädgården.

Det övriga vattnet i huset, som bad-, disk- och tvättvatten, behöver också tas om hand. Det görs vanligtvis genom infiltration. Eftersom det endast är BDT-vatten som hanteras är kraven på infiltrationen mindre än om även toalettvattnet skulle gå genom anläggningen. Infiltration för BDT-vatten kan vara både mindre och enklare i sitt utförande jämför med en infiltrationsanläggning för en vanlig vattentoalett.

Vakuumtoalett

Ett annat alternativ som kan fungera bra för mer tätbebyggda områden med sommarstugor är vakuumtoalett. I en sådan toalett leds allt toalettvatten (klosettvatten) ner till en sluten tank. Tack vare en särskild vakuumteknik används väldigt lite vatten vid spolning. Vattnet som samlas i tanken kan sedan köras ut till det kommunala reningsverket.

Vakuumtoaletten samlar upp själva klosettvattnet i tanken, men det övriga BDT-vattnet behöver fortfarande ledas ut till en annan anläggning, ofta en infiltrationsanläggning.

Urinsorterande vattentoalett

En urinsorterande vattentoalett är uppdelad i två skålar: en för urin och en för avföring och toalettpapper. En urinsorterande vattentoalett behöver en tillhörande urintank som ställs på tomten. Tanken behöver antingen tömmas av kommunen en gång per år eller hanteras av fastighetsägaren. Väljer fastighetsägaren att själv hantera urinen kan den bland annat användas till gödning i trädgården. Ska urinen användas som gödning behöver den fördelas på en tillräckligt stor yta, annars finns risk att urinen sipprar rakt ner till grundvattnet samt att växterna inte kan ta upp näringsämnena. Vid självhantering av urin ska miljökontoret i kommunen kontaktas.

Minireningsverk

Torrtoalett, vakuumtoalett och urinsorterande toalett är tre alternativ som kan passa för sommarbostäder. För året runt-bostäder är det ofta mer praktiskt och bekvämt med en riktig vattentoalett, då krävs ett annat avloppsystem. Då kan ett minireningsverk vara en bra lösning. Då behandlas samtligt vatten i fastigheten i reningsverket. Ett minireningsverk fungerar på samma sätt som ett vanligt kommunalt reningsverk, fast med mindre kapacitet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att reningsverket fungerar som det ska. Det kan bland annat innebära att pumpar fungerar felfritt samt att det finns tillräckligt mycket kemikalier som renar fosforn. Vill man inte själv ansvara för reningsverket erbjuder de flesta leverantörer serviceavtal och driftavtal.

Kommunalt avlopp

Ovanstående avloppsystem är olika alternativ för tätbebyggda områden där kommunalt avlopp inte finns. Ofta är sommarstugeområden områden utan kommunalt avlopp. Men bor man i ett tätbebyggt område inom detaljplan och där kommunalt avlopp finns måste man ansluta sig till det. Vid osäkerhet är det enklast att kontakta kommunen.

Vanliga frågor och svar

Det beror på flera faktorer, till exempel om det redan finns kommunalt avlopp. Är det endast en sommarstuga kan det vara praktiskt med en vakuum-, torr- eller urinsorterande toalett. Vill du ha en mer permanent lösning, som en vanlig vattentoalett, kan ett minireningsverk vara bra.

En vakuumtoalett använder minimalt med vatten vid spolning och allt avfall från toaletten samlas i en sluten tank. Innehållet i tanken kan sedan köras till det kommunala reningsverket.

En torrtoalett använder inget vatten, istället tillsätter man strö. I en torrtoalett kan avfallet användas som egen gödsling.

Relaterade artiklar