Vattenbrist – ett återkommande problem

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Det är lätt att tro att klimatförändringarna inte kommer drabba oss i Sverige. Men de flesta av oss minns nog sommaren 2018, då landet drabbades av skogsbränder och vattenbrist.

Därför blir det vattenbrist

Under långa perioder av torrt väder sjunker vattennivåerna i sjöar och vattendrag. Det här har redan börjat hända i Sverige, redan innan rekordsommaren 2018. På flera håll i landet har det varit mindre nederbörd än normalt sedan 2016. Det har resulterat i låga vattendepåer i vattendrag och grundvattenmagasin. Det påverkar oss i allra högsta grad eftersom dricksvattenförsörjningen minskar.

I Sverige fylls vattendepåerna framförallt på under vinterhalvåret då smältsnö utgör en stor del av vattnet. Men om sommaren haft dåligt med nederbörd kommer det påverka hela året. Under sommaren går det nämligen åt mer vatten i naturen eftersom växtlivet kräver betydligt mer vatten under sommaren än under resten av året. Du kanske minns hur torrt det var sommaren 2018, många träd fick torra och gula löv redan i början av augusti.

Torka leder till särskilt stora problem för dig med enskild vattenförsörjning, det vill säga egen brunn. Det beror på att det vatten vi använder som dricksvatten till stor del kommer från grundvattnet och ungefär hälften kommer från ytvatten. Har du egen brunn är det framförallt grundvattnet som är viktigt för dig.

Håll dig uppdaterad

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, och SGU, Sveriges geologiska undersökning, är bra sidor om du vill hålla dig uppdaterad om det rådande vattenläget i landet. Hos SGU kan du hitta överskådliga kartor över landet med markörer för hur den nuvarande grundvattennivån ser ut. SMHI utfärdar även varningar om vattenbrist. Du kan se om nederbörden i landet är normal eller inte, om lagringen av snö och is är normal eller för låg samt få information om lagring av ytvatten.

Bild: SGU.se

Vanliga frågor och svar

Vattenbrist kan uppstå när det har varit torka under en lång period. Det kan även uppstå vattenbrist om vattenmagasinet inte hinner fyllas på tillräckligt snabbt i förhållande till efterfrågan på vatten.

Just nu råder det ingen vattenbrist i landet, men under 2016, 2017 och 2018 var det vattenbrist under långa perioder till följd av torrperiod. Hos Svenskt Vatten kan du hålla dig uppdaterad om vattenbristen i landet.

Relaterade artiklar