Kommunalt vatten

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~1 minuter

Inom vissa geografiska områden är det kommunen som ansvarar för vatten och avlopp. Ofta har hushåll kommunalt vatten om de bor i detaljplanerat området eller inne i städerna. Kommunen ansvarar för vattenförsörjning och avlopp och ser till att det sköts på rätt sätt ur ett hälso- och miljöperspektiv. Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp finansieras bland annat genom taxor: hushåll som är anslutna till det kommunala vattennätet betalar en anslutningsavgift och en brukningsavgift.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Ibland måste man ansluta sig till det kommunala avloppsnätet, det gäller om kommunen redan dragit in avloppssystem. Om det inte finns någon utdragen och färdig anslutning där du bor och om du har byggt nytt hus och vill ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet behöver du lämna in en anmälan, det görs när:

  • Fastigheten ska anslutas
  • En om- eller tillbyggnad som påverkar vatten- och avloppsinstallationen görs
  • En dränering av huset görs om
  • Vatten- och avloppsledningar läggs om
  • Vattenmätaren flyttas
  • En ny byggnad tillförs på tomten, exempelvis ett attefallshus

När du ska skicka in en anmälan om att få kommunalt vatten och avlopp ska du även bifoga ritningar över de inre och yttre vatten- och avloppsinstallationerna samt en situationsplan med dragning av ledningar samt brunnar och förbindelsepunkt. Handlingarna måste skickas in och godkännas innan dina vatten- och avloppsledningar kan kopplas in till det allmänna vatten- och avloppsnätet.