Laga en rinnande toalett

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Rinner det vatten i toaletten hela tiden? Det är inte bara irriterande, det är dessutom kostsamt. Vanligtvis är det dock enkelt att laga, ibland behöver du byta ut vissa delar, i andra fall behöver du endast dra åt ventilen.

Flottörventilen strular

En vanlig anledning till rinnande toaletter är att flottörventilen inte sluter tätt. Inuti cisternen, lådan som är bakom toalettens ryggstöd, finns en flottör som flyter i vattnet. Varje gång som toaletten spolar fylls cisternen på med vatten, vilket gör att flottören flyter uppåt i takt med att vattnet fylls på. När flottören kommit upp till en viss nivå slutar cisternen att vattenfyllas, den vet då att tanken är tillräckligt fylld. Rent praktiskt slutar cisternen att fyllas med vatten eftersom det finns en avstängningsventil som täpper för inloppsröret. Ibland sluter den här ventilen inte tätt, vilket leder till att vattnet fortsätter att rinna. Men eftersom cisternen är full rinner vattnet ut i breddavloppet, vilket är en säkerhetsfunktion som finns för att vattnet inte ska svämma över kanten på cisternen. Vattnet rinner alltså ner i toaletten. Den vanligaste orsaken till att flottörventilen inte fungerar som de ska beror på att gummipackningen i ventilen inte sluter tätt. Det beror ofta på att den är gammal, uttorkad och har spruckit.

Kontrollera flottören genom att lyfta av porslinslocket till cisternen. Pressa ner flottören i vattnet, om det kommer bubblor är den trasig och måste bytas ut. Ibland är det så enkelt som att flottören hamnat lite snett och bara behöver sättas på plats igen.

Trasig bottenpackning

Om vattnet inte rinner ut genom breddavloppet utan i bottenventilen (den finns under flottören) är den vanligaste orsaken till att toaletten rinner att bottenpackningen i bottenventilen är utsliten. Alla gummipackningar blir med åren torra och utslitna och behöver bytas ut.

Du kan enkelt ta reda på om problemet ligger i bottenventilen eller flottören genom att stänga av vattentillförseln till toaletten. Vänta sedan några minuter. Om toaletten fortsätter att rinna ligger problemet med största sannolikhet i bottenventilen, annars hade vattnet runnit ut genom breddavloppet.

Förebygg genom underhåll

Genom regelbundet underhåll av toaletten kan du upptäcka trasiga packningar i tid. Till exempel är det bra att regelbundet avkalka flottören, slangar och ventiler samt ibland smörja in gummipackningar med silikon för att hålla dem smidiga. Regelbundet underhåll innebär att du förlänger livslängden på toalettens olika komponenter.

Vanliga frågor och svar

Det kan bero på att flottörventilen inuti cisternen hakat upp sig eller att den är trasig. Då är det viktigt att byta ut den till en ny. Ibland spolar inte toaletten på grund av ett stopp i avloppet, prova i så fall att snabbt hälla ner en hink med vatten för att se om det släpper.

Ofta är det beror det på att flottören inuti cisternen inte sluter tätt. Ibland kan delar behöva bytas ut.

En rinnande toalett kan läcka upp mot 1 000 liter vatten per dygn.

Relaterade artiklar