Kompressor – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

En kompressor är ett verktyg som är fyllt med luft. Det används alltid i kombination med något annat verktyg som drivs av tryckluft. Kompressorn används till exempel när du ska fylla däcken med luft, använda högtryckstvätten eller blästra metall.

Olika typer av kompressorer

Det finns många typer av kompressorer och vilken du ska välja beror på till hur du ska använda den. En mindre och enklare variant är ofta tillräcklig för att pumpa bilens däck samt blåsa ur verktyg och maskiner, exempelvis gräsklipparen. Om du däremot ska använda flera typer av tryckluftsverktyg kan det vara bättre att investera i en kraftfullare verkstadskompressor. Du måste välja en som fungerar till dina verktyg, eftersom olika verktyg behöver olika mycket luft. Vanligtvis räcker det med en kompressor som har en effektiv luftmängd på 120 % av vad verktyget kräver. Det finns olika typer av kompressorer:

 • Dentalkompressor. Som namnet antyder används dentalkompressorer ofta av tandläkare. De använder många lufttrycksdrivna verktyg och behöver dessutom helt ren luft. Den här sortens kompressorer är oljefria.
 • Verkstadskompressor. Den här kompressortypen är ofta mer kraftfull och ämnad att användas till flera lufttrycksdrivna verktyg.
 • Bensin- och dieselkompressor. Den här typen av kompressor drivs av bensin eller diesel, och kan därför användas mer flexibelt då du inte behöver vara i närheten av ett eluttag.
 • Skruvkompressor. En praktisk kompressor när du ska arbeta under längre tid eftersom skruvkompressorer bygger upp tryck genom att luften trycks fram genom en skruv. Den här typen av kompressorer löper mindre risk för att överhettas.

En kompressor med liggande tank är den vanligaste varianten. Den går att hitta i flera effekter. För hemmabruk räcker det vanligtvis med en tank på 24 – 50 liter. Behöver du endast använda kompressorn för mindre arbeten, som att fylla ballonger, pumpa däck eller blåsa rent på uteplatsen, räcker det vanligtvis med en mindre bärbar modell. Kom ihåg att små kompressorer tenderar att låta en hel del. En annan variant är den stående kompressorn. Eftersom tanken är stående är kompressorn inte riktigt lika stabil som en liggande men den tar å andra sidan mindre plats.

Hur funkar en kompressor?

Den vanligaste typen av kompressor är verkstadskompressorn som vanligtvis är en kolvkompressor med elmotor. Den fungerar som så att kolven pressas ned samtidigt som luft sugs in i cylindern via en ventil. När kolven sedan åker uppåt igen stängs ventilen och ett lufttryck skapas. Den komprimerade luften leds vidare genom en ventil och ut i ett smalt rör där luften pressas ut. Röret leds ut i en tank som rymmer olika mycket luft (beroende på kompressor). När tanken nått ett visst tryck stängs motorn av och startar automatiskt när trycket minskar.

Kompressorns olika delar

Kompressorn har flera delar:

 • Insugsfilter. När kompressorn suger in luft passerar den ett insugsfilter där större smutspartiklar fastnar. Filtret behöver rengöras regelbundet.
 • Kolv. Kolven, tillsammans med cylindern, utgör själva hjärtat i kompressorn. När kolven åker ned sugs luften in och när kolven åker upp igen komprimeras luften.
 • Rör. Genom röret leds den komprimerade luften ut till tanken.
 • Elmotor. Elmotorn är själva drivkraften till kolven.
 • Fläkt. Fläkten kyler ner elmotorn och cylindern.
 • Kompressortank. Vanligtvis rymmer tanken 10 – 50 liter för hobbykompressorer. Tanken är tillverkad av järn för att tåla det höga lufttrycket.
 • Säkerhetsventil. Säkerhetsventilen skyddar tanken från att explodera av övertrycket.
 • Dräneringsventil. Genom dräneringsventilen kan vatten tappas ur.
 • Slang. Sladden leder tryckluften ut i verktyget som ska användas.
 • Tryckregulator. Tryckregulatorn används för att ställa in rätt lufttryck utifrån det verktyg du använder.
 • Manometer. Det finns oftast två manometrar: en som visar trycket i slangen och en som visar trycket i tanken.
 • Handtag. Förenklar förflyttning av kompressorn, tillsammans med hjulen.
 • Tryckströmbrytare. Tryckströmbrytaren stannar motorn när det önskade trycket är uppnått och startar sedan kompressorn när den behöver mer luft.
 • Kylfläns. Används för att kyla ner friktionen som uppstår när kolven åker upp och ner.

Köp din kompressor hos Proffsmagasinet

Egenskaper och funktioner i kompressor

Kompressorer används med många typer av verktyg, bland annat spikpistoler, slipmaskiner, mutterdragare och blästringsmunstycken. Det finns både rejäla, kraftfulla kompressorer som används till borren på bergsprängaren och mindre och mer kompakta varianter som räcker för hemmabruk. När du ska köpa en kompressor finns det vissa funktioner du bör kontrollera:

 • Snabbkoppling. Det är viktigt att kopplingen till slangen är solid. Det är praktiskt om kompressorn har två snabbkopplingar, då kan du koppla ett verktyg till den ena kopplingen och en luftpistol i den andra. Genom att alltid ha en luftpistol inkopplad går det snabbt att blåsa rent arbetsytan.
 • Stödben. Se till att stödbenen är stabila så att de inte knäcks.
 • Luftfilter. Kontrollera att filtret är av god kvalitet och sitter bakom en plastkåpa för längre hållbarhet.
 • Hjul. Större kompressorer väger en hel del och kan vara svåra att flytta på. Kontrollera därför att kompressorn har stora och kraftiga hjul som underlättar förflyttning.

Vanliga frågor och svar

Det finns olika typer av kompressorer, till exempel värmepumpskompressor och verkstadskompressor. Verkstadskompressorer används för att skapa tryckluft till tryckluftsdrivna verktyg, som spikpistoler, färgsprutor och fogpistoler.

Det räcker med en kompressor på 25 – 50 liter.

Kompressorn har en kolv som åker upp och ner inuti en cylinder. När kolven åker ner sugs luft in genom en ventil. När kolven sedan åker upp igen stängs ventilen och luften komprimeras. Den komprimerade luften pressas sedan ut under högt tryck.

Det beror på vad du ska använda den till. En verkstadskompressor på 25 – 50 liter räcker vanligtvis för hemmabruk.

Det är en maskin som komprimerar luft.

Kompressorn är fylld med luft och används i kombination med ett lufttrycksdrivet verktyg, exempelvis en högtryckstvätt.

Det maximala lufttrycket kan skilja sig en del mellan olika kompressorer, men i regel ligger lufttrycket på 8 – 10 bar.

Relaterade artiklar