Spänningsprovare – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

En spänningsprovare är ett mätinstrument som du till exempel använder för att se om en lampa är trasig. Med spänningsprovaren kan du ta reda på om det finns spänning i ledningarna eller om lampan gått sönder. Här går vi igenom hur spänningsprovaren fungerar samt listar tre prisvärda modeller.

Funktioner

Verktyget består av en liten neonlampa med två isolerade ledningar. Ledningarna är fästa på lamphusets botten och varje tråd slutar i en metallprovsond. Spänningsprovaren ska alltid användas när strömmen är påslagen för att du ska kunna kontrollera om det finns ström i en tråd. Spänningsprovaren kan även användas när du vill kontrollera om en ledning har tillräckligt med spänning. Det är enkelt att använda en spänningsprovare, du håller bara verktyget i närheten av en ledning eller ett vägguttag. Om spänningsprovaren lyser innebär det att ledningen har spänning. När du ska köpa en spänningsprovare är det bra att kontrollera verktygets funktioner, de kan skilja sig lite mellan olika modeller:

 • Typ. Det finns två typer av spänningsprovare: spänningsprovare med två kontakter och spänningsprovare med en kontakt. Spänningsprovare med två kontakter påminner lite om en skruvmejsel. I mitten av skruvmejseln fäster du lampan (emellan provarens spets och en ledning som sticker ut från provarens ”rygg”). Vid testning ansluts ledningen till en jordreferens samtidigt som spetsen är i kontakt med olika punkter längsmed kretsen. Fördelen med spänningsprovare med två kontakter är att du kan bestämma närvaron eller frånvaron av spänning vid en krets alla punkter. En spänningsprovare med en kontakt kontrollerar endast en sida av kretsen. Spänningsprovaren använder då din kropp som jordreferens och kan på så vis slutföra kretsen.
 • Spänningskrav. Du behöver veta vilken typ av tester du vill utföra med spänningsprovaren eftersom verktyget säljs med olika spänningskrav. Du behöver alltså välja en modell med tillräckligt spänningsområde för det du vill testa. Vill du exempelvis kontrollera en lågspänning men väljer en spänningsprovare för standardspänning (48 V till 1 000 V) kommer den inte upptäcka spänningen.
 • Säkerhet. Eftersom du använder spänningsprovaren för att kontrollera spänning utsätter du dig alltid för en viss risk att få en elektrisk stöt. Kontrollera därför att provaren är klassificerad efter mätkategori (dessa rankas CAT I till CAT IV, varav sistnämnda är mest säker). En spänningsprovare med säkerhetsbetyg CAT III på 1 000 V är helt säker att använda till spänningar upp till 1 000 V.
 • Byggkvalitet. Kontrollera kvaliteten för den spänningsprovare du väljer. Det är bra om chassit är dammfritt och vattentåligt, det ska då vara klassat med IP-klassning IP67. 6 innebär att chassit är helt dammfritt och 7 indikerar att spänningsprovaren kan sänkas ner till en meter under vatten.
 • Spänning med dubbla intervall. En spänningsprovare med dubbla intervall kan mäta både högspänningsväxelström och lågspänningsväxelström. Högspänningsväxelström finns i uttag, elkablar och strömbrytare, medan lågspänningsväxelström finns i dörrklockor och termostater.
 • Känslighet. På en del modeller finns det en ratt som du kan justera för att förhindra falska resultat (till exempel att spänningsprovaren snappar upp närliggande elledningar).

Tre spänningsprovare – tre prisklasser

Fluke T150 – proffskvalitet  

Funktioner:

 • AC/DC-spänning: 6 V – 690 V
 • Frekvens: 0/40 – 400 Hz
 • Säkerhet: IP64, CAT IV 600 V, CAT III 690 V

Egenskaper: En tvåspolig spänningsprovare för indikering av AC/DC-spänning (likspänning och växelspänning) och resistansmätning. Den har en indikering med lysdiodsstapel som visar de nominella spänningsnivåerna. Du kan även se värdena på LCD-enheten. Säkerhetsklassningarna är CAT IV 600 V och CAT III 690 V. För att få en taktil återkoppling har spänningsprovaren vibrationer. Inbyggd ficklampa för att se bättre. Batteriindikator med ett larm som indikerar när batterinivån är låg. Med tvåknappsreglaget kan du dra mer ström från den krets som provas och avsiktligt fjärrutlösa jordfelsbrytare.

Köp här

Elma X One – mellankvalitet

Funktioner:

 • AC/DC-spänning: 7 V – 1 000 V
 • Frekvens: 45 – 65 Hz
 • Säkerhet: CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V

Egenskaper: En elektrisk spänningsprovare med många funktioner. Ger resistensmätning 0 – 50 Ω och genomgångstest. Polsökaren ger ett enpoligt spänningstest som indikerar fasen. Spänningsprovaren har en stor och belyst display med högeffektiva lysdioder. Möjlighet till självtest med en on/off-funktion. Det går att byta testspetsar 2/4 millimeter. Inbyggd ficklampa för bättre sikt i mörka utrymmen. Spänningsprovaren levereras med batterier, testkablar, manual och en bältesväska.

Köp här

Fluke T90 – hobbykvalitet

Funktioner:

 • AC/DC-spänning: 12 V – 690 V
 • Frekvens: 0/40 – 400 Hz
 • Säkerhet: IP54, CAT III 600 V, CAT II 690 V

Egenskaper: En prisvärd och tvåspolig spänningsprovare för tester av AC/DC-spänning mellan intervallen 12 V – 690 V. Spänningsprovaren har en lysdiodindikering där du kan se de nominella spänningsnivåerna. Du kan upptäcka spänning även när provaren har urladdade batterier. Tack vare enfasspänningen kan du få snabb indikation om strömförande ledare. Inbyggt batterilarm talar om när batterinivån är låg.

Köp här

Vanliga frågor och svar

Det är ett verktyg som du använder för att mäta spänningsfrekvensen i olika enheter, exempelvis kablar och strömuttag. Det finns även modeller som används för att mäta hemmets jordfelsbrytare.

Säkerhetsfunktioner för att skydda mot elektriska stötar, användarvänlighet och funktionalitet. Välj en spänningsprovare som har de funktioner du behöver. Det är onödigt att köpa en avancerad modell som är svår att använda.

Du använder den för att testa om det finns ström i uttag och strömbrytare, för att kontrollera strömriktningen i öppna kablar och för att felsöka strömuttag.

Du använder den för att kontrollera om det finns spänning eller inte. För att veta exakt hur mycket spännings om finns i krets behöver du använda en multimeter.