Så använder du spikpistol

spikpistol

En spikpistol är praktisk när du behöver spika mycket, exempelvis vid husbyggen och renoveringsarbeten. Verktyget skjuter in bandad spik i trä eller andra material. Trycket kommer från antingen tryckluft, batterier, gas eller kolsyra, beroende på vilken sorts spikpistol du använder. För dyckertspik och klammer används oftast tryckluftsdrivna spikpistoler. Gäller det grövre bultar och fästdon brukar spikpistoler drivna av drivpatroner användas. Om du behöver mycket spik och inte vill byta spikband så ofta kan du hitta bra maskiner med trummagasin. Då används spik bandad på rullar med upp till 350 spikar. Annars brukar spikarna vara bandade på rullar om cirka 40 trådspik.

Olika typer av spikpistoler

Nästan alla typer av spikpistoler är handhållna, det som skiljer dem åt är ammunitionen och tryckfunktionen. Vilken maskin du ska välja handlar till största del om vilken spik du behöver. Detta brukar styra vilken sorts fästelement som används och sin tur vilken spikpistol som klarar av jobbet. En av de vanligaste modellerna av spikpistoler är den tryckluftsdrivna varianten. Fördelen med den är att många typer av spik kan användas. Dessutom går maskinen snabbt att ladda. Det vanligaste skälet till att investera i en spikmaskin är för att öka effektiviteten. Man vill kunna sätta in spik snabbare än när man spikar manuellt. Bekvämligheten är såklart en annan aspekt.

Det finns även varianter med tryckluftsslang samt slanglösa spikpistoler. Fördelen med pistoler med slang är att du inte behöver ladda dem. Nackdelen är att du alltid blir begränsad rent utrymmesmässigt och att själva arbetet kan kännas mindre flexibelt eftersom du inte kan röra dig längre bort än vad slangen räcker. Behöver du kunna komma åt svårare områden och jobba längre ifrån uttag kan en gas- eller batteridriven spikpistol vara att föredra.

Spikpistolens delar

Även om spikpistoler kan skilja sig lite grann beroende på vilken typ du använder brukar de flesta modeller se ungefär likadana ut. Några komponenter är särskilt viktiga att ha koll på:

  • Nos
  • Magasin
  • Kompressionstank
  • Avtryckare
  • Lägesväljare
  • Arbetslampa
  • Bälteskrok

Nosen på spikpistolen måste ligga tryckt mot arbetsstycket innan du kan trycka ut spiken. Oftast är nosen gummiklädd för att minimera risken för tryckmärken.

Magasinet är det område på pistolen där du fyller på med spik. Det är en fördel om magasinet går att öppna uppifrån eftersom det blir enklare att ta bort spikar som fastnat, vilket kan hända.

Kompressionstanken är den tank där själva trycket till pistolen byggs upp. Tanken kan vara en gas- eller batteritank.

Avtryckaren är själva knappen som du trycker in när du är redo att sätta fast spiken. Kom ihåg att nosen alltid ska ligga mot arbetsstycket innan du avfyrar spiken.

Lägesväljare är en skjutbar knapp som du använder för att ställa in hur många spikar pistolen ska skjuta iväg. Väljer du enkelskott skjuter pistolen endast ut en spik i taget. Väljer du precisionsarbete skjuter pistolen flera spikar efter varandra.

Arbetslampa är en lampa som lyser upp arbetsstycket. Det kan vara bra att kontrollera att ljuset träffar precis där spiken ska gå in, ibland kan man behöva ställa in lampan så att den är rätt riktad.

Bälteskrok används för att snabbt och enkelt kunna hänga pistolen i bältet. Det är praktiskt när det inte finns någon arbetsbänk i närheten.

Risker med spikpistoler

Precis som med andra handhållna verktyg finns det risker med att använda spikpistoler. De vanligaste olyckorna som sker med spikpistoler är oavsiktliga skott och dubbelskott. Olyckorna orsakas vanligtvis på grund av att avtryckaren hålls in under förflyttning eller att man råkar trycka två gånger av misstag. En annan olycka som kan inträffa är att spiken slinter på grund av ett hårt underlag eller för att spiken träffat en kvist. När du ska använda spikpistol är det viktigt att dels använda skyddsutrustning (skyddsglasögon som skyddar mot byggdamm), dels ta bort fingret från avtryckaren vid förflyttning. Det gäller att arbeta lugnt och metodiskt så att du inte snubblar på sladdar eller inte lägger pistolen ordentligt mot arbetsstycket.

En del som använder bultpistoler har även varit med om rekylskador i axel och armbåge, helt enkelt för att man missbedömt kraften som pistolen ger vid skott. Innan du använder en spikpistol är det viktigt att läsa instruktionsdokumenten som medföljer.

Vanliga frågor och svar om spikpistoler

Det är ett verktyg (ofta handhållet) som med hjälp av gas, tryckluft eller batterier skjuter iväg en spik. Du använder verktyget för att effektivisera spikningen och för att slippa slå in varenda spik manuellt.

Det finns många varianter, både billigare och dyrare. En spikpistol i en dyrare prisklass kan kosta från cirka 3 500 kronor, en i medelprisklassen ligger någonstans från 2 500 – 3 000 kronor och en billigare variant kan du köpa från cirka 1 000 kronor.

Det beror på vilken variant av spikpistol du väljer. De flesta spikpistoler laddas med spikrullar om cirka 40 spikar. Det finns även större magasin som kan fyllas med upp till 350 spikar.

Det beror på vilken sorts arbete du ska utföra. Det finns särskilda modeller som är anpassade för skugglister och mer svåråtkomliga områden. Andra spikpistoler är bättre när du behöver använda grova bultar eller längre spikar. Det är oftast arbetsområdet som styr valet av pistol.

Köp din spikpistol här

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard
byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard
buildor
60 000+ produkter online
Till hemsidan
Visa Mastercard