Färgspruta – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Med en färgspruta får du ett finare resultat och målningen går snabbare. Det krävs en särskild teknik, men med lite övning kommer det inte vara några problem.

Funktioner

Till skillnad från när du rollar och applicerar en stor mängd färg samtidigt, sprutar färgsprutan ut färgen som en färgdimma. Färgsprutan atomiserar färgen, det vill säga sönderdelar den tills den blir som ett moln. Beroende på vilket resultat du vill ha finns det olika typer av färgsprutor, bland annat en som gör färgen mer flyktig (partiklarna far åt olika håll). Resultatet brukar bli mycket fint med den varianten. Den andra typen ger en tydligare dimma som är enklare att kontrollera, men finishen blir inte riktigt lika bra som med den andra typen. Jämfört med en vanlig roller eller målarpensel ger bägge typer av färgsprutor bättre resultat.

Delar

Färgsprutan består av flera olika delar och dagens varianter är enkla att plocka isär och rengöra.

  • Behållare. Storleken på behållaren avgör hur länge du kan måla innan du behöver fylla på med mer färg. En större behållare är att föredra om du målar om huset medan det ofta räcker med en mindre behållare när du målar om köksluckorna.
  • Munstycke. Det finns olika typer av munstycken och hur de är utformade påverkar hur färgen kommer ut, exempelvis kan färgen träffa ytan som en cirkel eller som en platt och lodrät stråle.
  • Luftjustering. Den här funktionen gör det möjligt att justera hur fint eller grovt färgen ska fördelas. Ju mer luft, desto finare färgfördelning.
  • På- och av-knapp. Den sitter ofta skyddad från färg och ska vara lättillgänglig.
  • Sprutpistol. Det är viktigt att maskinen är bekväm att hålla i eftersom du annars snabbt kan bli trött i handen, armen och axeln. Vid köp är det bra att kontrollera att själva ”sugröret”, som går ner till färgbehållaren, är vinklat – då går det enkelt att måla innertak.
  • Färginställning. Endast dyrare modeller har den här funktionen och den innebär att du kan finjustera färglagrets tjocklek. Ska du måla olika material som exempelvis väggar och möbler och med olika sorters färg är det bra om du kan bestämma hur tjock färgen ska vara.

Två olika system

Det finns två kända system för färgsprutor: HVLP och Airless. HVLP är en förkortning för high volume low pressure och den atomiserar färgen genom komprimerad luft och ett högt tryck. Det är HVLP som ger en flyktig färg som far åt olika riktningar men som ger ett mycket fint resultat. HVLP passar perfekt när du ska måla om köksluckorna eller väggar inomhus. Airless är ett system som utsätter färgen för högt tryck, vilket gör att färgen sönderfördelas. Det ger en mer kontrollerbar färgdimma som hamnar där du riktar färgsprutan. Om du ska måla om huset är Airless att föredra.

Kostnad

Färgsprutor finns i många varianter och prisklasser. Men ska du utföra ett större arbete, som att måla om alla köksluckor i köket eller till och med måla om hela huset, bör du satsa på en kvalitativ modell. En bra modell inom konsumentnivå ligger på mellan 4 000 och 8 000 kronor. En fördel med de lite dyrare modellerna är att du inte behöver späda ut färgen, vilket du oftast måste göra med billigare modeller. Du kan även hyra en färgspruta, det kostar mellan 300 och 1 000 kronor om dagen.

Förarbete och arbete

Eftersom färgsprutor sprutar ut färgen som en dimma riskerar färgen att hamna överallt, inte bara på den yta du ska måla. Därför krävs ett ordentligt förarbete där du inte bara maskerar utan även täcker in väggar, tak, golv och möbler med täckpapp. Eftersom färgsprutan lägger sig väldigt perfekt på ytan är det viktigt att du varit noggrann med rengöring, slipning och eventuell spackling innan – alla skavanker kommer att synas tydligt.

När du väl ska använda färgsprutan är det viktigt att du arbetar långsamt och metodiskt. Munstycket på sprutan ska vara vinkelrätt mot det du målar. Vicka inte sprutan upp och ner utan håll den stadigt och rör istället kroppen för att komma åt överallt. Börja med att hålla sprutan lite längre ifrån ytan du ska måla och för den långsamt närmare, då blir det enklare att måla på ett kontrollerat sätt. Gör en överlappning när du målar så får du ett jämnare resultat. Ett tips är att testa på några kartonger innan du kör igång med det du ska måla.

Obs!

Det är viktigt att du kontrollerar vilka färger som du kan använda till färgsprutan. Oljor och träskydd brukar vanligtvis kunna användas som de är, medan lackfärger ofta behöver spädas ut.

Vanliga frågor och svar

Det är ett handverktyg som sprutar ut färg som en färgdimma.

De två vanligaste typerna är HVLP och Airless. HVLP är en förkortning för high volume low pressure och den atomiserar färgen genom komprimerad luft och ett högt tryck. Airless är ett system som utsätter färgen för högt tryck, vilket gör att färgen sönderfördelas. Det ger en mer kontrollerbar färgdimma som hamnar där du riktar färgsprutan.

En färgspruta med hög konsumentkvalitet ligger på mellan 4 000 och 8 000 kronor.

Den är praktisk när du ska måla paneltak, dörrar och köksluckor, möbler, staket och ytterpanel. Resultatet blir ofta mycket fint.

Relaterade artiklar