Kap- och gersåg – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Kap- och gersågen är ett av de mest använda elverktygen för hemmafixaren. Sågen är praktisk när du ska skära till laminatgolv och lister, bygga altan eller när du ska kapa trall i samma längd. Här går vi igenom kap- och gersågens funktioner och egenskaper.

Kap- och gersågens funktioner

Det finns många varianter av kap- och gersågar och för att du ska bli nöjd med köpet är det viktigt att kontrollera funktionerna.

  • Skärhastighet. Ju högre varvtal, desto snabbare går sågen. En högre skärhastighet är att föredra eftersom snittet blir renare. Modeller med låg hastighet klarar inte alltid av att skära eller kapa tjockare material.
  • Motorteknik. Det är viktigt att motorn i sågen är tillräckligt stark för att orka med tjockare material och långvarig användning. Kap- och gersågar har två olika typer av motorer: induktionsmotor och elektrisk motor. Induktionsmotorn baseras på ny teknik och innebär att motorn drivs av elektromagnetisk kraft istället för med borstar. Induktionsmotorer håller i regel längre än traditionella borstade motorer. Vanliga elektriska motorer har borstar som slits ut med tiden och kan bli överhettade om du skär i tjocka och hårda material.
  • Material. Kontrollera vilken kapacitet sågen har i olika material. Det står i specifikationerna hur många millimeter sågen klarar av att såga i exempelvis metall och trä.
  • Lasermarkör. Vissa modeller har en lasermarkör som gör det enkelt att följa en exakt linje när du kapar ett material.
  • Dammpåse. Det är praktiskt om kap- och gersågen har en automatisk spånuppsamlingsfunktion då det bildas en del damm och sågspån vid arbetet. Vid mindre arbeten räcker det om sågen har en dammpåse, men för större arbeten är det bättre med en modell som kan kopplas till grovdammsugaren.
  • Geringskapacitet. Kap- och gersåg används ofta för att skära i sneda vinklar, till exempel när du skär till lister. För att veta om sågen klarar av den vinkeln du vill skära i behöver du kontrollera geringskapaciteten. Kap- och gersågar kan vanligtvis gira i 45 grader åt höger och vänster, men det finns vissa modeller med ännu större gradspann. Det är bra om sågen har lutningskapacitet, då kan du luta sågklingan.
  • Nät- eller batteridrift. Kap- och gersåg som kopplas till eluttaget kan användas hur länge som helst eftersom du har kontinuerlig strömtillförsel. Nackdelen är att du alltid måste arbeta i närheten av ett eluttag. Batteridrivna kap- och gersågar är inte lika vanliga. Fördelen med dem är att du kan arbeta mer flexibelt. Nackdelen är att sågarna är tyngre och batteriet måste laddas efter en tids användning.

Vanliga frågor och svar

Det är en såg som du använder för att kapa lister och brädor samt skära sneda snitt i exempelvis plankor.

Den är praktisk när du ska kapa mycket material, exempelvis trallen till altanbygget. Den är också praktisk när du vill få till exakta snitt i vinkel.

Det beror på hur ofta du ska använda sågen och till vilka arbetsmoment.

Relaterade artiklar