Limpistol – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

En limpistol är ett verktyg som fylls med smältlimstavar. Verktyget är handhållet och gör det enkelt att limma med precision. Har du ofta DIY-projekt för dig? Då är limpistolen ett användbart verktyg. Vi går igenom olika modeller och vad du bör kontrollera när du köper en limpistol.

Limpistolens funktioner

Limpistolen ser ungefär ut som en pistol och är oftast eldriven, det vill säga den har en sladd som kopplas till eluttaget. Den främre delen av pistolen själva är spetsen, den blir mycket varm när limpistolen är inkopplad. Den bakre delen av limpistolen har ett hål där du för in limpatronerna. Limpatronerna är cylinderformade och matas in i den bakre delen av pistolen. När pistolen är varm trycker du på knappen – ”avtryckaren” – då matas limmet ut genom spetsen.

Olika modeller

Det finns både eldrivna och batteridrivna limpistoler. Eldrivna modeller är praktiska när du ska limma mycket och behöver ha en jämn temperatur. Batteridrivna modeller är fördelaktiga om behöver arbeta på ett mer svåråtkomligt ställe dit sladden inte räcker. När du ska välja limpistol finns det flera saker du bör kontrollera:

 • Temperaturkontroll. Det är en bra funktion eftersom du kan ställa in temperaturen. Ju högre temperatur, desto snabbare flöde. Ibland kanske du vill kunna limma med precision och långsammare, då ställer du enkelt in en lägre temperatur.
 • Effekt. Limpistolens effekt påverkar hur varm pistolen blir. Ju högre effekt, desto varmare blir limpistolen och desto snabbare värms den upp. Lågtempererade limpistoler har ofta en effekt på 10 – 20 watt, högtempererade limpistoler har effekt på mellan 20 och 100 watt.
 • Storlek. Det finns både små och stora limpistoler. Mindre modeller används med smalare och kortare limstänger, cirka 7 millimeter i diameter. Större limpistoler kan användas med limstänger med 11 millimeter i diameter. Ska du använda mycket lim åt gången är en större modell att föredra.
 • Sladd eller inte. För ett par år sedan fanns endast eldrivna limpistoler, men idag finns även batteridrivna modeller. Kanske har en singelplatta lossnat i växthuset? Då kan en batteridriven modell vara mer flexibel eftersom du inte behöver vara nära ett eluttag.
 • Stativ. De flesta modeller är utrustade med ett litet stativ. Det är viktigt för att du enkelt ska kunna ställa ifrån dig limpistolen utan risk för brand. Ju längre avstånd mellan munstycke och yta, desto bättre (ur brandsynpunkt).
 • Spetsstorlek. Vissa modeller har tillval i form av munstycken i olika storlek. Storleken avgör hur tjock sträng med lim som matas ut från pistolen.
 • Säkerhet. En del limpistoler har en LED-indikator som visar temperaturen. Det är bra för att kunna säkerställa att pistolen inte överhettas.
 • Uppvärmningstid. Kontrollera hur snabbt pistolen blir varm. Limpistoler av sämre kvalitet tar lång tid att värma upp limmet, vilket kan bli irriterande om du ofta arbetar med den.

Säkerhet

Limpistoler blir väldigt varma och det är lätt att bränna sig. För att undvika skador bör du vidta vissa försiktighetsåtgärder:

 • Handskar. Händerna är mest utsatta när du arbetar med en limpistol, använd därför ordentliga handskar. Skulle lim droppa på händerna är du skyddad.
 • Arbetsyta. Se till att ytan där du ska limma är ren och att det inte ligger lättantändligt material som papper och liknande (om du inte ska limma det).
 • Skydd. När du inte använder pistolen bör du sätta på ett skydd över spetsen, det finns både tråd- och metallskydd.
 • Ventilation. Varma ångor från limmet är skadligt att andas in under lång tid, se därför till att du har ett fönster öppet eller en fläkt igång för att ventilera luften.
 • Byte av munstycke. När du ska byta munstycke ska pistolen vara avstängd och ha svalnat.
 • Stäng av. Kom ihåg att alltid stänga av och dra ut sladden när du inte använder limpistolen.

Vanliga frågor och svar

Till olika slags hemmaprojekt när du vill limma ihop saker.

Det finns eldrivna och batteridrivna limpistoler och högtempererade och lågtempererade limpistoler.

Du matar in en limpatron i bakänden av pistolen, låter den värmas upp och trycker sedan in knappen för att smältlimmet ska tryckas ut genom spetsen.

Det beror på modell, men det kan bli över 200 grader varmt.