Frässtål – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Frässtål är den del av handöverfräsen som fräser ur spår i arbetsstycket. Här går vi igenom hur frässtål fungerar och vad det är för något.

Olika typer

Det finns olika typer av frässtål och vilket du väljer avgör vilken form på spåret du får. Det finns i regel två typer av frässtål:

 • Frässtål med kullager. Den här typen av frässtål används för att skapa kanter. Det finns både avrundningsfräsar och vinklade fasfräsar med kullager. Du använder avrundningsfräsar för att skapa rundade kanter på bord och hyllor, medan du använder fasfräsar för att fräsa ur vinklade kanter. Frässtål med kullager finns i många olika profiler. Kullagrets ring snurrar fritt och arbetar sig inte in i arbetsstycket utan stoppar frässtålet.
 • Frässtål utan kullager. När du vill skapa infällda gångjärn, finger- och laxstjärtfogar eller göra snygga spår i skärbrädor, är det ett frässtål utan kullager du ska använda. På den här varianten plöjer sig skären på det roterande huvudet ner i arbetsstycket och runt i olika riktningar. Det går att styra rörelsen genom att använda en kopierring eller en fräsjigg.

Frässtål utan kullager

Frässtål utan kullager kräver styrning när du arbetar. Notfräsen är det vanligaste frässtålet utan kullager och med den kan du göra lodräta fräsningar. Notfräsen används ofta till att göra hål med skarpa kanter och förbereda för infällda beslag. När du köper notfräsar brukar det ingå ett par stycken olika dimensioner – från 3 till 25 millimeter i diameter. Andra vanliga frässtål utan kullager:

 • V-notfräs. En annan typ av frässtål utan kullager och du använder den för att göra spår med spetsig botten. Frässtålet är praktiskt när du ska göra skyltar och reliefer.
 • Hålkälsfräs. Om du vill runda spår, exempelvis avrinningsspår i skärbrädor, är hålkälsfräsen ett bra alternativ. Frässtålet är runt och arbetar sig ner i arbetsstycket.
 • Sinkfräs. Du kan använda en sinkfräs för att göra spår med bredare botten och smalare topp. Om du vill göra laxstjärtsfogar används sinkfräsen. Den kan inte sänkas ner i arbetsstycket som andra frässtål utan måste föras in från sidan.

Frässtål med kullager

Alla frässtål som har kullager kallas för kantfräsar, vilket också beskriver hur stålet används – det fräser längsmed en kant. När du använder kantfräsar behöver du endast ställa in djupet, sedan löper frässtålet per automatik längst arbetsstycket. Vanliga frässtål med kullager:

 • Fasfräs. Med det här frässtålet skapar du kanter i 45 grader. Genom att justera djupinställningarna kan du antingen skapa en synlig fas eller en dold fas.
 • Avrundningsfräs. När du vill skapa rundade kanter på bord och hyllor använder du en avrundningsfräs. Du behöver välja rätt storlek på avrundningsfräsen för att få rätt storlek på rundningen. Säljs i fräsradie 3,2 till 16 millimeter.
 • Kvartstavsfräs. Det här frässtålet används på samma sätt som avrundningsfräsen, alltså när du vill forma hörnen på bord eller hyllor, men den har en annan profil. Istället för att göra hörnen runda lämnar kvartstavsfräsen en vågrät fals i profilens botten. Ett praktiskt redskap när du exempelvis vill skapa dekorativa lister, spröjs och karmar.
 • Profilfräs. När du vill skapa dekorativa former på lister och socklar kan du använda en profilfräs. Det här frässtålet finns i många olika profiler där varje profil skapar en egen form.
 • Hålkälsfräs med kullager. Det här frässtålet ger motsatt resultat från avrundningsfräsen, alltså inåtgående bågar. Frässtålet är praktiskt när du vill göra hålkälslister i köksbänkens bakkant eller uttagningar för dolda handtag i lådor och skåp.
 • Hålkälsfräs med kanter. Fungerar på samma sätt som hålkälsfräs med kullager, men istället för att göra en mjuk och inåtgående båge, gör hålkälsfräsen med kanter en inåtgående båge med en liten rät vinkel på vardera sida. När du vill skapa en klassisk allmogeprofil, till exempel till spröjs, socklar och dekorativa lister, är det här ett bra frässtål.
 • Falsfräs. Du använder falsfräsen för att göra en rätvinklig fals med bredden 15 millimeter. Du styr själv hur djup falsen ska vara genom att ställa in fräsfoten. Falsfräsen är praktisk när du vill skapa falsar för glas i fönsterbågar eller i tavelramar.
 • Skivnotfräs. För att skapa exakta fogar kan du använda en skivnotfräs. Det här frässtålet fräser ur ett tunt spår i arbetsstyckets kant. Du kan låsa fräsdjupet för att skapa exakta spår som går lika långt in.

För att få ut så mycket som möjligt av din handöverfräs är det viktigt att ha flera typer av frässtål, både med och utan kullager.

Vanliga frågor och svar

Det är ett tillbehör till handöverfräs och själva ”kniven” som gör utfräsningarna.

Det finns frässtål med och utan kullager och i en rad olika profiler.

Avrundningsfräsen används för rundade kanter.