Domkraft – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

En domkraft är ett verktyg som används för att lyfta tunga föremål. Ofta använder man domkraften för att höja upp bilen när man byter däck. Här går vi igenom domkraftens konstruktion, vilka egenskaper den har samt vilka olika typer av domkrafter som finns.

Olika sorters domkrafter

Man brukar dela in domkrafter i tre kategorier:

  • Mekaniska
  • Hydrauliska
  • Pneumatiska

Mekaniska domkrafter

Den mekaniska domkraften är den vanligaste varianten. Den är kompakt och enkel att få med sig i bilens bagageutrymme. Mekaniska domkrafter kan användas under låga bilar där markfrigången är liten. Nackdelen med mekaniska domkrafter är att de lyfts manuellt, vilket tar lite mer tid än exempelvis en hydraulisk domkraft. När det kommer till mekaniska domkrafter finns det också flera varianter: skruvdomkraft och höglyftande domkraft.

En skruvdomkraft är inte lika vanlig som övriga mekaniska domkrafter men är ändå en bekväm lösning för att lyfta något i en linjär rörelse. Skruvdomkraften består av en 1-stegs snäckväxel, eller skruvhjulsväxel som det också kallas, vilket är en mekanisk växel.

Höglyftande domkraft är en annan typ av mekanisk domkraft. Fördelen med den är att den kan lyfta föremål väldigt högt, till exempel kan den lyfta ett fordon högre än en meter. Har man kört fast i svår terräng med en Jeep, är höglyftande domkraft ett bra hjälpmedel. Nackdelen är att den väger en del, ofta mer än 15 kilo samt att den är skrymmande, ibland längre än en och en halv meter.

Hydrauliska domkrafter

Hydrauliska domkrafter tas sällan med i bilen utan används i garaget eftersom de är större och tyngre. Domkrafter av hydraulisk typ fungerar genom att man pumpar in ett tryck som via hydraulik övergår till själva lyftplattan. Fördelen med hydrauliska domkrafter är att de är enkla att använda och att de ger pålitlig och effektiv drift även av tyngre fordon.

Pneumatiska domkrafter

Pneumatiska domkrafter är lite annorlunda utformade än övriga domkrafter genom att konstruktionen grundas på uppblåsbara gummikammare. Dessa fylls, genom högt tryck, av luft, vilket får gummikammarna att lyfta upp föremålet. För att kunna använda en pneumatisk domkraft krävs därför en luftkompressor. En fördel med den här sortens domkraft är att den står stadigt på de flesta underlag på grund av sin stora bas.

Säkerhet när du använder domkraft

Domkrafter är till för att lyfta tunga föremål, som byggnadsdelar eller fordon. Det innebär en del risker om du inte handskas med domkraften på rätt sätt. Det finns tre säkerhetsåtgärder du alltid bör utföra innan du använder en domkraft:

  1. Använd alltid pallblock. För att domkraften ska stå helt stadigt och jämnt på marken bör du alltid använda ett pallblock eller en träbit.
  2. Positionera domkraften rätt. Domkraften ska ställas under karossen på ett ställe där den inte orsakar skador, som att böja plåten eller repa lacken. Karossen har flera punkter som är förstärkta, där ska domkraften placeras.
  3. Kontrollera domkraftens viktkapacitet. Det är viktigt att domkraften är dimensionerad för det du ska lyfta. Om bilen du ska lyfta upp har en bruttovikt på två ton måste domkraften ha en viktkapacitet på minst ett ton, under förutsättning att du endast ska lyfta upp en sida för att exempelvis byta ett däck. Ska du lyfta upp hela bilens front behöver du ha högre viktkapacitet.

Vanliga frågor och svar

Domkraften är ett verktyg som används för att lyfta tunga föremål, som exempelvis en bil när du ska byta däck. Det finns olika typer av domkrafter som drivs antingen mekaniskt eller genom pneumatik eller hydraulik.

Det beror på modell och typ av domkraft. En hydraulisk domkraft kan vanligtvis lyfta mellan två och fem ton. Men det finns rejälare domkrafter med viktkapacitet på upp mot 200 ton.