Värmekamera – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

En värmekamera kan användas till mycket, bland annat är den praktisk vid arbeten med el, inom byggarbeten och för att övervaka områden med förhöjd brandrisk. Värmekameran kan även användas som övervakning mot intrång i mörker. Här går vi igenom värmekamerans funktioner och listar tre prisvärda värmekameror.

Värmekamerans funktioner

Det finns olika typer värmekameror med olika funktioner. För att du ska bli nöjd med köpet är det viktigt att värmekameran har de funktioner du behöver. Några funktioner som är bra att kontrollera innan köpet:

 • Termisk känslighet. Det är ett mått på hur små temperaturskillnader kameran kan uppfatta. Ju lägre värde i termisk känslighet, desto känsligare är kameran och kan uppfatta fler temperaturer. Det ger även skarpare bilder.
 • Upplösning. I likhet med en vanlig kamera mäts upplösningen i en värmekamera genom pixlar. Eftersom varje pixel är en mätpunkt innebär fler pixlar bättre bild.
 • Mätområde. Den här funktionen är praktisk när du ska mäta objekt med höga temperaturer. Då väljer du ett temperaturområde du vill mäta.

Värmekameran mäter den infraröda strålningen från ett föremål. Det innebär att kameran alltid visar samma typ av bild, vare sig det är mitt på dagen i solljus eller mitt i natten. 

Olika typer av värmekameror

Utbudet av värmekameror är stort och det finns bland annat drönare, värmekameror som monteras på mobiltelefonen, värmekameror till jakt, värmekameror till byggnadsarbeten och värmekameror till industri och högspänning.

 • Drönare. Värmekamera i drönarform kan anslutas till mobiltelefonen och kan till exempel användas för att mäta värmen i hus, tak, skogsbränder och åkermarker.
 • Jakt. Värmekameror till jakt är enkelt utformade och visar tydligt var varma, respektive kalla, områden finns. Här är det inte nödvändigt att mäta temperaturer med siffror eftersom man bara vill kunna se om det finns ett djur i närheten.
 • Bygg. Inom byggnadsarbeten kan en värmekamera användas för att mäta värmen i både större och mindre föremål. Kameran brukar kunna ge detaljerade bilder.
 • Industri och högspänning. Den dyraste typen av värmekameror är den som används inom högspänning och industri. Den här typen av kamera har kan mäta större områden (1 – 20 meter) och även mycket små föremål, som exempelvis skarvar inuti högspänningskablar.

Mät korrekt

För att kunna göra exakta mätningar med värmekameran finns det vissa parametrar som spelar stor roll: emissivitet, skenbar reflekterad temperatur och distance to spot (DTS).

Emissiviteten visar hur effektivt ett föremål avger infraröd strålning. Värdet ligger på 0 – 1 (0 går inte att mäta och 1 är en perfekt svartkropp: ett objekt som absorberar all elektromagnetisk strålning och som inte reflekterar någonting). Vanligtvis har de föremål man mäter inte perfekt emissivitet utan ett värde som understiger 1. Temperaturen man mäter på dessa föremål är resultatet av emitterad, transmitterad och reflekterad strålning. Vilka värden för transmittans, emissivitet och reflekterad strålning ett föremål har avgör vilka egenskaper föremålet har. Till exempel har icke-metaller ett emissivitetsvärde nära 0,9. Det innebär att 90 % av den uppmätta strålningen kommer från föremål man kontrollerar.

Vissa material reflekterar värmestrålningen på samma sätt som en spegel reflekterar solljus. Det kan leda till misstolkningar av värmebilden då reflektionen av användarens egen kroppsvärme, eller exempelvis en närliggande glödlampa, visar felaktiga temperaturer. Det är därför viktigt att man väljer en bra kameravinkel så att man undviker att reflektera värmestrålningen.

Distance to Spot (DTS) är avståndet mellan kamera och föremål. Det är viktigt att ange avståndet så att MSX:en (bild i bild) fungerar. I korthet handlar det om att den radiometriska bilden i kameran får en kontur där den riktiga bilden syns. Det gör det betydligt enklare att analysera och avläsa resultatet. Med enbart en värmebild kan det ofta se rörigt ut och det kan vara svårt att särskilja olika objekt från varandra.

Tre värmekameror – tre prisklasser

Flir One Pro – 4 080 kronor

Ett praktiskt tillbehör till mobilen. Den här värmekameran kopplas fast i mobilens strömuttag och kan visa infraröda bilder i realtid på mobilens skärm. Värmekameran används via Flir One-appen. Efter att värmekameran är hopkopplad med mobilen startar du appen och kan då se infraröda bilder i realtid. Kameran är praktisk för att upptäcka energiläckor i hemmet.

 • MSX-bilder: Ja
 • Wi-Fi: Ja
 • Bluetooth: Ja

Köp här

Laserliner ThermoVisualizer Plus – 6 462 kronor

En kompakt värmekamera som mäter temperaturförlopp. Kamerans infraröda sensor mäter snabbt och enkelt värmen i olika föremål. Kameran har ett justerbart emissionsvärdesområde på 0,01 – 1,0 för mer exakta mätningar av olika material.

 • MSX-bilder: Nej
 • Wi-Fi: Nej
 • Bluetooth: Nej

Köp här

Bosch GTC 400 C

En mångsidig värmekamera med mätintervall mellan minus 10 grader och upp till 400 grader. Kameran har en infraröd sensor med hela 19 200 mätpunkter för mer detaljerade och skarpa värmebilder. En praktisk modell som kan mäta temperaturskillnader, upptäcka eventuell överhettning eller felsöka elsystem. Kameran är även praktisk när du vill undersöka orsaken till luftdrag, hitta värmerör inuti väggarna eller för att se om elementen är luftade.

 • MSX-bilder: Nej
 • Wi-Fi: Ja
 • Bluetooth: Ja

Köp här

Vanliga frågor och svar

Det är en kamera som mäter infraröd strålning och kan visa temperaturskillnader på en värmebild.

Det finns olika modeller där vissa är avsedda för jakt, andra för industri och åter andra för byggnadsarbeten. Med en värmekamera kan du exempelvis undersöka varifrån draget kommer, om du har en energiläcka någonstans och liknande.

Alla föremål utstrålar infraröd strålning, en så kallad värmebild. En värmekamera kan upptäcka och även mäta temperaturen i föremålet. Kameran omvandlar den infraröda datan till en elektronisk bild som visar yttertemperaturen.