Bandsåg – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Bandsåg är en särskild typ av såg vars sågblad består av ett band av stål med sågtänder. Sågbandet kallas för bandsågsblad och är oftast upplagt på två hjul ovanför varandra. Här går vi igenom vilka funktioner och egenskaper bandsågen har samt hur den fungerar.

Funktioner

Det finns vissa funktioner som är viktigare än andra när du väljer bandsåg, bland annat är det viktigt att kontrollera bandbredden och skärbredden. Här är några av bandsågens egenskaper och funktioner:

 • Bandsågsblad. Bandsågsbladet skiljer sig från andra sågblad eftersom det består av ett band med tänder på ena sidan. Hur bra skärkvaliteten är beror på hur många tänder bladet har per tum. Kvaliteten på bandsågen anges med märkningen TPI. Ju högre TPI-värde, desto högre kvalitet. Men – ju högre kvaliteten är, desto långsammare skär sågen. Lägre TPI-värde anger en bandsåg med snabbare skärning men med grövre och hårdare finish.
 • Motor. De flesta bandsågar är elektriska vars motorer klassas med hästkrafter. Färre hästkrafter än 1,0 HP innebär en mindre kraftfull såg, medan en såg med 1,5 till 2,0 HP innebär en starkare såg som kan skära i olika typer av material.
 • Bandsågsram. Bandsågsramen är själva stommen på sågen och den är vanligtvis tillverkad av gjutet eller svetsat stål eller gjutjärn. Bandsågsramar i gjutjärn är mycket robusta och hållbara. Eftersom bandsågar är starka maskiner och vibrerar mycket vid arbete, är det viktigt att stommen är stabil.
 • Bandsågshjul. Hjulen på bandsågen matar fram sågbladet. De inre hjulen är vanligtvis gjutna i aluminium eller gjutjärn. Ju tyngre hjulen är, desto starkare är de.
 • Spänningsindikator. Alla bandsågar har inte en spänningsindikator, men vissa dyrare modeller har det. Den funktionen gör att du själv kan ställa in spänningen på sågbladet. Ibland krävs nämligen en viss spänning för olika blad. Om bladet spänns för hårt kan det slitas i förtid och i värsta fall gå sönder. Spänns bladet för löst kan bladet böjas och falla av spåret eller inte såga rakt.
 • Vinkelkapacitet. Många bandsågar i bordsmodell har en vinkelfunktion. Det innebär att du kan luta sågen för att göra avfasade snitt. Vanligtvis går det att luta bandsågen åt höger, upp till 45 grader.
 • Arbetsljus. Det är alltid praktiskt om bandsågen har inbyggd belysning. Då ser du ordentligt när du gör mer komplicerade skärningar.
 • Dammuppsamling. Många bandsågar har ett dammsugningssystem vilket gör att sågen suger upp dammet som skapas vid sågning.
 • Hastighet. Inställbar hastighet gör att du kan använda samma bandsåg till olika material. När du skär trä krävs en högre hastighet för att ge en fin finish, men när du skär i metall behöver sågen röra sig lite långsammare.

Sågblad

Ofta behöver du byta sågblad på bandsågen för att kunna använda den till olika typer av material. Tänk på följande innan du väljer sågblad:

 • Sågbladets längd. Hur långt sågbladet ska vara beror på vilken såg det är. Det brukar stå angivet på maskinen eller i bruksanvisningen.
 • Sågbladets bredd. För horisontella sågar brukar sågbladens bredd vara fast, men för vertikala sågar kan bredden ofta varieras. Ett bredare sågblad ökar stabiliteten under arbetet, medan ett tunnare blad gör det enklare att arbeta med kontursågning.
 • Sågbladets tanddelning. Tanddelningen för bandsågar mäts per tum (TPI) och är helt enkelt avståndet mellan bladets tänder. Det finns två varianter av tanddelning: konstant tanddelning (tänderna har samma avstånd runt hela bladet) och variabel tanddelning (tänderna växlar avstånd och tanddelningen anges med minsta och högsta antalet tänder i tandgruppen). Sågblad med variabel tanddelning vibrerar ofta mindre än sågblad med konstant tanddelning.

Användning

Innan du sågar med en bandsåg ska du alltid läsa igenom bruksanvisningen för den maskin du använder. Även om bandsågar är utformade på samma sätt kan det ändå finnas olika typer av inställningar. I regel använder du en bandsåg så här:

 1. Koppla på dammsugaren. Om bandsågen har dammuppsamling ska du först kontrollera att grovdammsugaren är inkopplad ordentligt. Koppla på spånutsuget.
 2. Lägg arbetsstycket längsmed klyvanhållet. De flesta bandsågar med arbetsbord har ett anhåll som du lägger virket mot för att såga rakt. Om du ska såga mjuka former arbetar du med fria händer och utan anhåll.
 3. Starta bandsågen. Se till att virket inte ligger precis intill sågbladet men nära.
 4. Kontrollera bladledaren. Ställ in bladledaren så att den sitter i lagom höjd för det virke du sågar.
 5. För virket framåt. Använd två händer för att föra virket framåt. Kom ihåg att använda en träkloss att trycka med om du måste vara närmre än fem centimeter från sågbladet. Kom ihåg att inte trycka för hårt utan låt bladet arbeta.
 6. Stäng av sågen. Kom ihåg att sågbladet inte stannar omedelbart utan det kan ta några sekunder.

Vanliga frågor och svar

Det är en typ av såg med ett sågblad som går runt och runt.

Du kan bland annat använda bandsågen för att klyva brädor, kontursåga och kapa metall.

Det går att vässa bandsågsblad med hjälp av ett multiverktyg för slipning, men det kan vara lite trixigt. Oftast är det bättre att köpa ett nytt sågblad när det gamla blivit utslitet. Det finns att köpa nya blad från några hundralappar.

Det är en förkortning för Metal Inert Gas, vilket är en skyddsgas som exempelvis argon eller helium.