TIG-svets – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

TIG-svets är ett svetsverktyg som används för en särskild typ av svetsning. Vad som kännetecknar tigsvetsning är att man använder en beständig elektrod i volframlegering (volfram är ett metalliskt grundämne). Här går vi igenom hur TIG-svetsen fungerar.

Funktioner

TIG står för Tungsten Inert Gas, där tungsten är den engelska benämningen på volfram, själva elektrodens material. Inert syftar på skyddsgasen som används, den är inert – alltså inaktiv och påverkar inte själva svetsprocessen. Istället används gasen endast för att skydda smältningen och elektroden från luftens påverkan. TIG-svetsar används vanligtvis för svetsning i rostfritt stål och andra höglegerade stålmaterial. De kan även användas för svetsning i aluminium, kopparlegeringar och andra metaller än järn. När du köper en TIG svets är det bra att kontrollera verktygets olika funktioner:

 • Pulsström. När man TIG-svetsar växlar svetsströmmen mellan två nivåer: grundström och pulsström. Pulsströmmen ställs in per automatik och används för att ljusbågens egenskaper ska förbättras.
 • Ljusbågens spänning. Vid TIG-svetsning används en ljusbåge (svetsmetoden kallas även för bågsvetsning). Det är ljusbågen som åstadkommer smältningen eftersom den genererar värme. Hur mycket värme den generar beror på vilken spänning ljusbågen har.
 • Trådmatningshastighet. Den här funktionen påverkar hur snabbt tråden matas fram i TIG-svetsen. Är hastigheten för snabb riskerar stänk att skjutas ut i olika riktningar. Är hastigheten däremot för långsam kan det resultera i ett ojämnt svetsresultat.
 • Elektrod. Vid TIG-svetsning förbrukas inte elektroden, istället förbrukas ett tillsatsmaterial. Vid TIG-svetsning används volframelektroden. Den är lämplig för växelström då den ger en mycket stabil ljusbåge. 
 • Gaskåpa. Gaskåpor är vanliga tillbehör till TIG-svetsar. Gaskåpan sitter långt fram på svetsen, den håller ihop spännhylsan och gaslinsen. Gaskåpan används för att rikta gasströmmen mot svetsen. Det finns flera storlekar att välja bland.
 • Skyddsgas. Argan är den mest använda gasen vid TIG-svetsning. Gasen är mycket ren och passar för de flesta material, särskilt för svetsning av titan.
 • Strömstyrka. Kontrollera vilken strömstyrka du kan ställa in på svetsen. Ju tjockare material du ska svetsa, desto högre strömstyrka krävs.
 • AC/DC. Det är bra att välja en TIG-svets med AC/DC eftersom du då kan svetsa både med växel- och likström. Växelström passar bäst när du ska svetsa i mjukare metaller (exempelvis magnesium eller aluminium), medan likström passar för hårdare metaller (stål och koppar).
 • Värmekontroll. Alla TIG-svetsar har inte värmekontroll, men det kan vara värt att investera i en modell som har det. Om TIG-svetsen har en värmekontroll innebär det att du kan växla mellan olika strömstyrkor och på så vis stabilisera ljusbågen på ett enkelt sätt.
 • Arbetscykel. Arbetscykeln är den tid du kan svetsa aktivt på ett intervall om 10 minuter. Om arbetscykeln är 60 procent innebär det att du kan svetsa i sex minuter innan svetsen behöver vila.

Så använder du en TIG-svets

TIG-svetsning är en svårare metod än MIG-svetsning och används vanligtvis av professionella svetsare. För att TIG-svetsa gör du så här:

 1. Rengör. Det är viktigt att metallens yta är rengjord innan du börjar svetsa, då får du ett finare resultat. Använd en stålborste för att rengöra.
 2. Välj rätt färg. Det finns olika färger av volframelektroder. Om du ska utföra TIG-svetsning i aluminium ska du använda en grön volframelektrod. Ska du svetsa i stål ska du välja en röd.
 3. Starta försiktigt. När du startar ljusbågen är det viktigt att du undviker att spetsen vidrör svetspölen. Om spetsen nuddar pölen kommer den förorenas och du måste börja om.
 4. Använd skyddsutrustning. Svetsning kan skapa stänk, vilket kan få förödande konsekvenser om du exempelvis skulle få stänk i ögonen. Använd därför alltid en svetshjälm med visir och handskar.

TIG-svetsens fördelar

Det finns många fördelar med att använda en TIG-svets, jämfört med andra svetsverktyg, bland annat:

 • Fungerar i många metaller. Till exempel koppar, magnesium, kolstål, nickel och aluminium.
 • Fungerar bra även i tunnare metaller. Den är dock inte lika effektiv för svetsning av tjockare metaller.
 • Det går att använda olika typer av fyllmedel. Vid TIG-svetsning används i regel inte fyllmedel eftersom elektroden inte förbrukas (vid MIG-svetsning är elektroden själva fyllmedlet). Vid vissa typer av svetsarbeten behöver man därför tillföra externt fyllmedel, särskilt vid svetsning av tjockare metaller.

Köp din TIG-svets hos Proffsmagasinet

Vanliga frågor och svar

TIG-svets är ett svetsverktyg som använder sig av TIG-svetsmetoden. Det innebär att man svetsar med en mycket koncentrerad ljusbåge. TIG-svetsning ger hög svetskvalitet med jämn metallyta.

Den största skillnaden är att MIG-svetsning använder en elektrod som blir så pass varm att den smälter. Vid TIG-svetsning används en elektrod av ett annat material (volfram) som inte smälter.

TIG står för engelskans Tungsten Inert Gas vilket syftar till att skyddsgasen som används inte är aktiv och deltar således inte i svetsprocessen utan är till för att skydda smältan och elektroden från syret.

En svetsmetod där man svetsar med en koncentrerad ljusbåge. Svetsresultatet håller hög kvalitet.

Relaterade artiklar