Vattenpass – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Med ett vattenpass blir det enklare att montera saker i en rät linje. Men det finns flera typer av vattenpass, hur vet du vilken som är bäst? Här går vi igenom vattenpassets egenskaper och funktioner.

Olika typer av vattenpass

Traditionella vattenpass har en liten vätskefylld behållare med en gasbubbla inuti. När du lutar vattenpasset flyttar sig gasbubblan och du ser tydligt när den ligger rakt. Den här typen av mätdon kallas för libell. Det finns olika typer av vattenpass:

  • Vattenpass med en rörlibell. Den vanligaste typen av vattenpass har en enda rörlibell, det vill säga ett mätdon med en gasbubbla.
  • Vattenpass med flera rörlibeller. Det finns även modeller med två eller flera rörlibeller. Ofta visar två av dessa libeller vågräta riktning och en visar lodräta riktning.
  • Dosvattenpass. Den här varianten har sin vätska innesluten i en så kallad doslibell (till skillnad från en rörlibell). Dosan är en liten behållare med en översida som är välvd med ett litet cirkelmärke. I det här vattenpasset är dosan i vågrätt eller lodrätt läge när bubblan befinner sig i mitten av cirkeln.
  • Slangvattenpass. En mer ovanlig variant av vattenpass är slangvattenpasset. Det består av en slang med stängda ändar. I ändarna finns två kortare rör, de ska hållas intill varandra. Sedan fyller man på med vatten så att man ser vattenytan i bägge rören. Den här typen av vattenpass används framförallt för större mätningar där man behöver kunna mäta stora avstånd.
  • Laservattenpass med libeller. Det här vattenpasset är praktiskt när du vill att saker och ting är i nivå med varandra. Laservattenpasset är ett handfritt verktyg som fungerar genom att en linjelaser projekteras på exempelvis en vägg. Med det här verktyget kan du enkelt mäta ut tavelplacering eller hänga lampor i samma höjd utan att behöva hålla i vattenpasset.
  • Stolpvattenpass. Det här vattenpasset är tänkt att användas runt en stolpe, därav namnet. Stolpvattenpasset har två libeller fästa på ett anslag som är böjd i 90 grader. Anslaget läggs mot stolpen, alternativt mot hörnet av ett skåp, och när bägge libeller ligger i samma nivå är kanten helt lodrät.

Digitala och analoga vattenpass

Det finns både digitala och analoga vattenpass. Analoga vattenpass är de vanligaste. Du läser vinkeln genom att kontrollera gasbubblan. Men vid arbeten som kräver hög precision och där det inte finns utrymme för minsta felmarginal, kan ett digitalt vattenpass vara att föredra. Då slipper du tyda libellen utan kan istället läsa av en digital skärm som visar vinkeln i siffror. Vissa digitala vattenpass visar även lutningen i millimeter per meter, vilket är praktiskt när du exempel håller på att gjuta golvet till badrummet och behöver få en exakt lutning till golvbrunnen. Ett digitalt vattenpass är även lättare att arbeta med om det är mörkt eller i skrymslen där du inte ser ordentligt. Många modeller har LED-belysning i skärmen vilket gör det enkelt att se vinkeln. Fördelen med ett analogt vattenpass är att det är robust och tål att tappas. Ett analogt vattenpass brukar oftast räcka, men gäller det precisionsmätning är ett digitalt vattenpass att föredra.

Vanliga frågor och svar

När du behöver veta vilken vinkel något är eller när du vill kontrollera att något är helt rakt.

Det finns analoga vattenpass från någon hundralapp. Digitala vattenpass kan kosta flera tusen kronor, beroende på egenskaper och funktioner.

Vattenpass med en eller flera rörlibeller, dosvattenpass, slangvattenpass, laservattenpass och stolpvattenpass. Vattenpassen är antingen analoga eller digitala.