Träsvarv – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Vackert svarvade bordsben, dekorativa träskålar och basebollträn – med en träsvarv kan du göra det mesta. Träsvarv är ett verktyg som roterar medan själva verktyget hålls stilla. Här går vi igenom träsvarvens funktioner.

Olika typer

Det finns flera typer av träsvarvar och andra svarvverktyg. För att du ska få ut så mycket av svarven som möjligt kan det vara bra med en översikt:

 • Manuell svarv. Manuella svarvar, även kallade supportsvarvar, är svarvar som fungerar med olika material, exempelvis trä eller metall. Du spänner fast materialet i en chuck (en typ av klämma) med tre till sex centrerade backar (en typ av fastspänningsanordning inuti chucken). Verktygets skärfunktion är monterad i svarvens verktygshållare. Verktygshållaren är monterad på själva svarvkroppen – släden. Den rör sig parallellt/horisontellt med materialet du arbetar i.
 • Bänksvarv för metall. Metallsvarven är utformad på ungefär samma sätt som träsvarvar, dock finns det olika varianter sett till funktioner. En del metallsvarvar har automatisk vätskekylning av arbetsstycket (metall blir väldigt varmt vid svarvning).
 • Elektrisk träsvarv. Det finns olika typer av träsvarvar med olika mängd automatisering. Den manuella svarven är den mest klassiska. Först fäster du arbetsstycket i svarven, det kommer sedan att rotera medan du med fri hand använder olika typer av svarvstål för att forma materialet. En elektrisk träsvarv är mer automatiserad. Det finns modeller där du för in arbetsstycket i ett magasin. Maskinen ser själv till att mata fram den längd som den önskade detaljen ska ha. Sedan förs ett valfritt svarvstål (med samma profil som detaljen ska ha) fram och skapar formen utan att du själv måste föra in händerna.
 • Stångsvarv. Stångsvarven hör till den tidigare varianten av svarvar. Den består av en elastisk trädgren (björk eller gran). Trädgrenen är förbunden med en trampa genom ett snöre. När svarven är igång kommer snöret att linda sig runt arbetsstycket. Varje gång du trycker ner foten och trampar igång svarven kommer arbetsstycket att rotera.

Om du är nybörjare kan du börja med en liten svarv för träbearbetning. De är vanligtvis enkla att lära sig och kostar från cirka 5 000 kronor och uppåt.

Tillbehör

Beroende på om du ska utföra svarvning i metall eller svarvning i trä kan du behöva olika typer av tillbehör. Svarvstål är det kanske viktigaste verktyget när du svarvar (förutom själva svarven). Det är det handhållna verktyget som hjälper dig skapa den önskade formen. Beroende på vilken form svarvstålet har kan du exempelvis svarva skålar, fina kanter eller andra dekorativa mönster. Efter att du finskarvat det sista avslutar du med att grovslipa arbetsstycket med ett slippapper.

 • Svarvrör. Svarvröret är ett av de vanligaste svarvstålen och som kan användas till både urgröpning och längdsvandring. Svarvröret har en U-form och finns i flera storlekar.
 • Skrubbstål. Det här svarvstålet är vanligt vid svarvning av fyrkantiga arbetsstycken som du vill göra runda. Ofta slipar man i 45 grader. Skrubbstål är praktiskt när träets ådring ligger parallellt med svarvbädden. Det här svarvstålet är ofta uppskattat av nybörjare då det inte ”hugger” in i arbetsstycket på samma sätt som till exempel svarvröret. Skrubbstål används framförallt vid grovsvarvning.
 • Svarvmejsel. Du använder skarvmejseln till att skapa exakta fasningar i arbetsstycket. De finns i olika profiler och storlekar.
 • Stickstål. Stickstålet använder du genom att först placera stålets fas rör arbetsstycket och inte själva eggen. Allteftersom arbetsstycket roterar vänder du försiktigt upp stickstålet till dess att eggen ligger mot materialet. Då börjar stickstålet skära ut figurer. Den här typen av svarvstål är praktiskt när du vill skapa vackra dekorationer i träet. Det är även praktiskt när du vill svarva ur botten av en skål.
 • U-rör. U-röret är en typ av svarvstål som du håller vinkelrätt mot arbetsstycket under tiden du rör hela verktygsskaftet i en bågformad rörelse.
 • Slippapper. Slippapper i olika kornstorlekar kommer du behöva när du svarvar. Efter att du finsvarvat börjar du sandpappra med ett grövre sandpapper. Sedan fortsätter du med finare och finare kornstorlek till dess att arbetsstycket är slätt och jämnt.

Så här svarvar du

Vill du svarva en egen träskål? Med en vanlig träsvarv, en kvadratisk och tjock träbit och de rätta svarvstålen, kan du utan problem lyckas.

 1. Kapa träet. Måtta ut hur stort arbetsstycket ska vara och såga till det i en så kvadratisk form som möjligt.
 2. Borra ett hål. Borra därefter ett hål i träet (från skålens ovansida och neråt). Det gör du så att du kan fästa trästycket i svarven på motorns gängstång. Kom ihåg att borra i mitten av träet, annars riskerar det att rotera ojämnt när svarven väl startas.
 3. Såga av hörnen. På din kvadratiska träbit sågar du nu av hörnen, till exempel med en bajonettsåg. Fördelen med att ta bort hörnen redan innan du börjar svarvar är att det kommer underlätta arbetet väldigt mycket. När träet är balanserat är det smidigare att jobba med.
 4. Fäst arbetsstycket. Se till att träbiten är ordentligt fastsatt på gängstången.
 5. För fram anhållet. Anhållet ska ligga så nära arbetsstycket som möjligt, men utan att nudda det. Rotera trästycket manuellt ett varv för att kontrollera att det inte slår i anhållet. Anhållet använder du för att svarvstålet ska ha något att luta mot och hållas mer stabilt. Då får du ett jämnare resultat samtidigt som det är säkrare att arbeta.
 6. Ställ in hastighet. Cirka 400 – 500 varv/minut är lagom att börja med. Med ett u-järn börjar du nu att grovsvarva ner de kantiga hörnen. Försök att få fram en någorlunda rund form. När formen börjar bli rund kan du lägga svarvstålets baksida mot arbetsstycket, då kan du enkelt upptäcka om det finns några utstickande och ojämna former på träet.
 7. Öka hastigheten. Ställ in svarven på 1 000 varv/minut och fortsätt forma träet med u-järnet.
 • Forma skålens botten. Kontrollera med jämna mellanrum att botten av skålen är platt, annars måste du skarva den.
 • Öka hastigheten. Återigen är det dags att öka hastigheten, nu till 1 600 varv/minut. Skapa skålens bottenform. Den kommer behöva en liten urgröpning i en rund form. Det beror på att den ska kunna fästas i svarven (när du väl ska börja göra själva djupet i skålen). Svarvens klo håller fast skålens botten genom att utvidga sig inuti urgröpningen du gjort i skålens botten.
 • Sandpappra. När du skapat en skål är det dags att jobba på finishen. Börja slipa med ett grovt sandpapper och fortsätt sedan med finare och finare kornstorlek till dess att skålen känns jämn, slät och len.
 • Efterbehandla. Det finns olika typer av träbehandlingar att välja bland, du kan till exempel måla, lacka, vaxa eller olja träet. Om du ska olja in träet kan du addera olja på en kraftigare trasa, ställa in svarven på 800 varv/minut och försiktigt hålla det oljade tyget mot skålen till dess att oljan sjunker in.  

Vanliga frågor och svar

Det är en maskin som roterar ett arbetsstycke. Samtidigt som arbetsstycket roterar för du ett svarvstål mot det för att du ska kunna gröpa ur, skapa detaljer eller runda en kantig form.

Du spänner fast en träbit med hjälp av svarvens dubbdocka (du för den framåt genom ett vred). Det går även att montera arbetsstycket på motorn genom en gripklo. Motorn får sedan träet att rotera i väldigt hög hastighet. Sedan vilar du ditt viktigaste verktyg – svarvstålet – mot anhållet och börjar svarva.

Det finns träsvarvar från cirka 1 000 kronor och upp till 50 000 kronor eller mer, beroende på storlek och typ.

Relaterade artiklar