Skruvtving – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

En skruvtving är ett låsbart verktyg som du använder för att trycka ihop två arbetsstycken, exempelvis vid limning. Det finns olika typer av skruvtvingar – här går vi igenom hur de fungerar.

Användning

Skruvtvingens uppgift är att hålla samman två arbetsstycken, exempelvis under tiden som du skruvar. Den kan även användas för att fixera styrskenor. Skruvtvingen pressar ihop två arbetsstycken och håller dem fixerade. Beroende på vilken tving du väljer kan de ha olika kraft. Vissa har ett tryck som motsvarar flera hundra kilo. Utifrån arbetsmoment kan du behöva både mindre och större tvingar. Det är ett vanligt verktyg hos både hemmasnickaren och den professionella hantverkaren. Tre vanliga arbetsområden där skruvtving kan användas:

  • Sågning. När du ska såga två eller flera plankor samtidigt kan du förenkla arbetet genom att spänna samman virket med en skruvtving. Sedan kan du såga alla arbetsstycken samtidigt.
  • Montage. Ibland behöver hantverkaren en tredje hand, exempelvis för att hålla samman två byggnadsdelar som limmats. Skruvtvingen fungerar då som den tredje handen och håller virket på plats medan du exempelvis monterar eller skruvar.
  • Limfixering. Skruvtvingen används ofta till limning. När du limmat samman två arbetsstycken behöver du lägga på ett tryck så att styckena verkligen fastnar i varandra, då är skruvtvingen praktisk.

Skruvtvingens olika delar

Skruvtvingen har en ganska enkel konstruktion med olika delar:

  • Tryckplatta. Det är plattan som läggs mot arbetsstycket och den kan vara olika stor beroende på modell.
  • Tryckbricka. Det är den ”undre” brickan som också läggs mot arbetsstycket. Det är bra om brickan inte är för liten, eftersom den då får bättre grepp och stabilitet.
  • Fast bygel. Det är den övre delen av skruvtvingen som avslutas med tryckplattan. Det är en fördel om den fasta bygeln har en plan ovansida eftersom tvingen då kan ställas mot exempelvis en arbetsbänk.
  • Glidbygel. Det är den undre delen av skruvtvingens klämfunktion och den glider på skenan. Glidbygeln ska oförhindrat kunna glida på skenan, men den ska inte sitta löst eftersom den då riskerar att glida av sig själv när du ställt skruvtvingen i lodrätt läge.
  • Spindel. Spindeln är själva ”skruvanordningen” som gör att du kan justera trycket. Den får gärna vara gängad så att den rör sig en ordentlig bit mellan varje varv.
  • Grepp. Det är bra om greppet är gummerat så att du får ett ordentligt fäste när du snurrar tvingen.
  • Skena. Skenan är den del som avgör hur stort avstånd du kan ha mellan tryckplatta och tryckbricka. Den ska vara robust med glidsäkra kanter.

Det finns olika typer av skruvtvingar: vanlig skruvtving, skruvtving med långa käftar och snabbtving. Den vanliga skruvtvingen spänns upp för hand. Skruvtving med långa käftar används när du behöver sammanfoga större ytor. Skruvtvingar med långa käftar har ofta rejäla tryckkrafter på mellan 200 och 400 kilo. Snabbtvingen är ett lättanvänt tvingverktyg som spänns genom att du trycker på en knapp. Du kan enkelt arbeta med en hand eftersom du inte behöver snurra, till skillnad från en vanlig skruvtving.

Särskilda funktioner

För vanliga hemmaprojekt räcker det ofta med en snabbtving eller en vanlig skruvtving. Men om du vet att du ska sammanfoga ojämna arbetsstycken finns det vissa funktioner som är bra att hålla utkik efter: tryckbricka med kulled, extra kraft och stor fot. Tryckbricka med kulled innebär att tryckbrickan sitter på en kulled och kan därmed lutas i olika vinkel. Den används när du ska sammanfoga material som inte är helt jämna. Extra kraft är en annan funktion som vissa skruvtvingar har. Det innebär att tvingen har ett litet hål allra längst ner på skaftet. I hålet kan du sticka in en skruvmejsel för att öka spänningskraften ytterligare. Stor fot är en annan praktisk funktion som vissa tvingar har. Det är en extra ”platta” som sitter på den fasta bygeln och gör att du kan ställa tvingen på en arbetsbänk eller på golvet.

Vanliga frågor och svar

Du kan hitta skruvtvingar från några tior upp till några hundra kronor.

Vanlig skruvtving, skruvtving med långa käftar och snabbtving.

Det är ett låsbart verktyg som används för att pressa samman två arbetsstycken, exempelvis vid limning.