Borrhammare – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

En borrhammare är ett kraftfullt elverktyg som du använder för att borra i hårdare material, exempelvis betong eller tegel. Den skiljer sig lite från en vanlig slagborrmaskin då slagen i en borrhammare åstadkoms av ett hammarverk som slår på bakänden av borret. Här går vi igenom borrhammarens funktioner.

Borrhammarens delar och funktioner

För att du ska bli nöjd med din borrhammare är det viktigt att du känner till verktygets olika delar och funktioner. Dyrare och mer avancerade modeller har vanligtvis fler funktioner än de billigare och enklare modellerna.

 • Chuck. Det är själva borrfästet, det är viktigt att chucken är enkel att använda så att du snabbt kan byta borr eller mejsel.
 • Funktionsväljare. Den här funktionen används när du ska växla mellan vanlig borrfunktion och hammarfunktion. Mer avancerade modeller kan användas till både mejsling och rivning av tegel och betong.
 • Riktningsknapp. Kontrollera att riktningsknappen sitter lättåtkomligt så att du snabbt och smidigt kan byta.
 • Av- och på-knapp. Knappen bör sitta lättåtkomligt samt vara enkel att reglera.
 • Huvudhandtag. Kontrollera att handtaget är tillräckligt stort så att du verkligen får ett ordentligt grepp även när du använder arbetshandskar.
 • Batteri. Många modeller drivs av batterier, kontrollera i så fall att batteriet är enkelt att byta samt att borrhammaren har en batteriindikator som talar om när det är dags att byta batteri.
 • Stödhandtag. Det är bra om verktyget har ett stödhandtag. Vissa borrarbeten är tuffare och kräver att du lägger tyngd på verktyget. Då är det bekvämt att hålla i ett stödhandtag.
 • Motorhastighet. Den reglerar hur snabbt motorn roterar, vanligtvis anges motorhastigheten i antal varv per minut. Ofta ger högre motorhastighet bättre prestanda.
 • Strömtyp. Det finns både nätanslutna och batteridrivna borrhammare. Fördelen med nätanslutna modeller är att du kan arbeta kontinuerligt och länge eftersom du har ständig eltillförsel. Nackdelen är att du begränsas till ett visst område (du måste arbeta i närheten av ett eluttag). Batteridrivna maskiner är praktiska när du ska arbeta utomhus och inte har närhet till eluttag. Samtidigt slipper du sladden. Nackdelen med batterier är att maskinen blir tyngre (du blir snabbare trött i handen) och de måste laddas upp.
 • Omvänd borriktning. De flesta modeller har den här funktionen och det innebär att du genom ett knapptryck kan ändra borrens riktning. Det kan vara praktiskt om du exempelvis fastnat i en tegelvägg och inte kommer loss. Då kan du testa att vända riktningen.
 • En- eller tvåhastighet. För hemmafixare räcker det vanligtvis med en enhastighetsborrhammare. Den ger ett enhetligt varvtal och vridmoment. Om du däremot vill kunna utföra fler arbeten i olika material kan det vara bättre att välja en tvåhastighetsborrhammare. Den första hastigheten används då vid borrning av tyngre och hårdare material, som betong och tegel. Den andra hastigheten används för mer porösa material, som gips och trä.

Vanliga arbeten med borrhammare

 • Borrning. Ett av borrhammarens huvudsakliga arbetsområden är borrning i hårdare material, som tegel, betong eller sten.
 • Håltagning. Med rätt fäste kan du använda borrhammaren till håltagning i hårda material, till exempel för att göra ventilationshål.
 • Rivning. Sätter du fast en mejsel och använder hammarfunktionen kan hammarborren även användas till rivningsarbeten av kakel och betong.

Vanliga frågor och svar

Det är ett handhållet verktyg som du använder för att borra hål eller bila i hårda material som exempelvis betong, tegel och sten.

En vanlig borrmaskin har en borr som roterar och den skapar på så sätt ett hål. En borrhammare har både en roterande och en slående borr. Den roterar och slår samtidigt vilket gör att borren penetrerar hårdare ytor och material.

Vanliga arbetsområden är borrning och bilning.

Relaterade artiklar