Hyvel – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

En hyvel är ett verktyg som du använder för att hyvla av träspån från trä. Du kan även använda den för att skapa fina mönster eller fördjupningar i trä. Här går vi igenom vilka hyvlar som finns, deras egenskaper samt hur du använder hyveln.

Hyvelns konstruktion

En traditionell hyvel består av en hyvelstock som är själva kroppen samt ett handtag. På hyvelstockens undersida finns en metallsula med en smal och tvärgående öppning där själva hyveljärnet sticker ut. Du ställer in hur mycket hyveljärnet ska sticka ut genom en vridmekanism på hyvelstocken. Ju mer av järnet som sticker ut, desto mer trä kommer hyvlas av. Det finns även elektriska hyvlar.

En elhyvel är praktisk om du ska hyvla mycket eftersom den har ett hyveljärn monterat på en roterande trumma. Det innebär att hyveljärnet slår emot träet genom elektrisk kraft. Med andra ord behöver du inte själv använda handkraft för att hyvla träet eftersom motorn hjälper till med det.

Hyvelns användningsområden

Med en hyvel kan du bland annat skapa fina mönster och detaljer i trä och justera en dörr så att den passar i dörrfodret. Kanske har du märkt att fönstret eller dörren skarvar när du ska stänga eller öppna? Ett eller två drag med hyveln kan räcka för att dörren eller fönstret passar perfekt. Inom byggnadsarbeten kan du bland annat använda hyveln för att göra en träbit smalare endast på något ställe.

Så använder du en hyvel

För att få ett fint resultat när du hyvlar är det viktigt att du spänner fast arbetsstycket, antingen i en hyvelbänk eller i ett skruvstycke. Ibland kan du uppleva att hyveln ”hugger” i träet, det beror nästan alltid på att hyveljärnet sticker ut för långt från hyvelstocken. Se till att hyveljärnet nätt och jämnt sticker ut: Vänd hyveln upp och ned och dra in stålet till dess att du nätt och jämnt kan känna eggen mot fingret. Kontrollera även att stålet är rakt isatt, annars kommer hyvelspånen inte att bli jämna. Andra funktioner som är bra att kontrollera innan du börjar hyvla:

 • Släppningsvinkel. Släppningsvinkeln är den vinkel som eggen kommer att skära i, den bör ligga på 20 – 25 grader.
 • Lutning. Lutningen varierar en hel del mellan olika hyvlar och kan vara allt från 20 till 100 grader.
 • Klaff. Genom klaffen kan du reglera hur hyveln bryter spånen. Ju närmre eggen klaffen är, desto lättare bryts spånen av. Ska du arbeta i lösare virke där fibrerna växer rakt, kan du ha en relativt grov klaffning, cirka 1 – 3 millimeter från eggen. Gäller det hårdare träslag med motsträviga fibrer ska klaffningen vara finare.
 • Spånöppning. Spånöppning ska användas när du hyvlar mjukare träslag. När du hyvlar hårdare trä och då du hyvlar mot fibrernas riktning väljer du en smalare spånöppning.
Elektrisk hyvel

Så hyvlar du på rätt sätt

 1. Konstant tryck. Oavsett vad du hyvlar är det viktigt att alltid ha ett kontinuerligt och jämnt tryck under hela draget. Det är ganska vanligt att man trycker hårt till en början, släpper efter på trycket under mitten av draget och avslutar med att trycka ner hyveln igen. Det ger en konkav eller konvex yta.
 2. Hyvla längs med fibrerna. Bäst resultat får du om du hyvlar längsmed fibrerna. Ibland kärvar hyveln och ”fastnar”, då kan du testa att vända arbetsstycket för att hyvla åt ett annat håll.
 3. Stockning av träspån. Ibland fastnar det mycket spån i spånöppningen. De kan du ta bort genom att peta med en trästicka. Använd aldrig något i metall när du petar i spånöppningen.

Hyvla ändträ

 1. Ställ in stålet. När du ska hyvla i ändträ måste stålet vara riktigt vasst och även inställt för tunnare spån.
 2. Hyvla utifrån och in. Börja från hörnen av ändträet och jobba dig inåt. Om du börjar i mitten och arbetar dig utåt kommer kanterna att splittras. Ett alternativ är att fästa en träbit i kanten av ändträet och hyvla utåt mot kanterna. Tvinna i så fall träbiten ordentligt så att den ligger i våg med ändträet.

Hyvla stora ytor

 1. Använd en rubank. Till stora plankor och ytor som ska hyvlas fungerar det inte med en vanlig hyvel eftersom spåren blir för ojämna. Istället använder du en avlång och stor hyvel, så kallad rubank.
 2. Stå rakt bakom arbetsstycket. När du hyvlar stora ytor är arbetsställningen viktig. Förutom att du ska stå precis bakom arbetsstycket ska du även stå axelbrett isär med benen och ha den främre foten framskjuten. När du hyvlar använder du nämligen kroppsvikten för att få kraft.

Vanliga frågor och svar

Det är ett verktyg med ett eller flera skärstål som du använder för att hyvla bort träspån.

Det är en typ av hyvel som används för att plana ut större ytor.

Det finns manuella och elektriska samt hyvlar i olika storlekar.

Först måste du kontrollera att hyvelns järn sticker ut en liten bit (du ska nätt och jämnt känna stålet med fingertoppen). Sedan använder du ett jämnt och kontinuerligt tryck medan du drar hyveln över arbetsstycket (arbeta längsmed fibrerna om det är möjligt).