Migsvets – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

MIG-svets är en typ av svets som används vid gasmetallbågssvetsning, så kallad MIG-svetsning. Här går vi igenom hur MIG-svetsen fungerar, vilken gas till migsvets du behöver och hur svetsmetoden fungerar.

MIG-svetsning

MIG-svetsning är en svetsmetod där MIG står för Metal Inert Gas. Svetsmetoden skiljer sig från andra svetsmetoder eftersom man använder en gas som är inert (en gas som endast skyddar). Gasen har alltså inte någon aktiv del i processen. Vid MIG-svetsning använder man vanligtvis argon eller ibland helium, vilka är två gaser som skyddar svetsningen från att kontamineras. MIG-svetsen fungerar på så vis att man kontinuerligt matar fram en massiv trådelektrod från svetsen till arbetsstycket. Då bildas en ljusbåge mellan elektroden och basmetallen. Det är på så sätt MIG-svetsen värmer upp och smälter metallen.

Funktioner

Det finns ett stort utbud MIG-svetsar att välja bland och för att du ska bli nöjd med köpet är det viktigt att du kontrollerar vissa funktioner:

 • Strömstyrka. Den här punkten är viktig att kontrollera eftersom strömstyrkan påverkar hur mycket värme svetsen kan producera. För att kunna svetsa i tunnare metaller räcker det vanligtvis med en MIG-svets på 30 ampere. Men behöver du även kunna svetsa tjockare metallstycken bör du välja en modell på minst 140 ampere. Många modeller har justerbar strömstyrka vilket möjliggör svetsning i olika materialtjocklekar.
 • Arbetscykel. Med arbetscykel menas hur stor procent av en 10-minutersperiod du kan använda svetsen innan den överhettas. Svetsar har den här säkerhetsfunktionen för att skydda användaren. Utan den finns det risk att man glömmer bort hur länge man svetsar och verktyget kan då bli överhettat. Om arbetscykeln är 40 % innebär det att du kan svetsa i fyra minuter innan verktyget behöver vila resterande sex minuter.
 • Trådmatningshastighet. Det finns stora fördelar med att välja en MIG-svets med justerbar trådmatningshastighet. Trådmatningshastigheten påverkar hur snabbt tråden matas fram ur svetsen. För snabb hastighet kan resultera i stänk i olika riktningar. Men för låg hastighet är inte heller bra eftersom det ger ett ojämnt svetsresultat.
 • Svetsa utan gas eller med? Det finns MIG svetsar med och utan gas. MIG-svets med skyddsgas är vanligast och då används i regel argon eller helium. Anledningen till att gas används vid MIG-svetsning är att gasen skyddar tråden mot syre, som annars förstör och kontaminerar tråden. Använder du inte skyddsgas behöver du istället välja en särskild typ av tråd: flusstråd. Flusstråden skyddar sig själv och behöver således ingen skyddsgas.

Användning – svetsa med MIG på rätt sätt

Innan du startar MIG-svetsen är det viktigt att du läser igenom den medföljande manualen. Även om MIG-svetsar vanligtvis fungerar på ungefär på samma sätt, kan det ändå finnas vissa skillnader. Så här arbetar du på ett säkert med MIG-svetsen:

 1. Kontrollera hastigheten. Svetshastigheten ska vara inställd för det material och arbete du utför. Prova på en testbit för att se att trådmatningen är tillräckligt snabb.
 2. Placera svetsen. Svetspistolen ska hållas cirka en centimeter från svetspölen.
 3. Kontrollera gasen. Om du märker att det kommer fram för lite gas kan du prova att trycka ner avtryckaren lite hårdare. Annars kan det hända att du behöver fylla på mer gas.
 4. Stå bekvämt och stabilt. Se till att du har en ergonomisk arbetsställning och kom ihåg att ta pauser. Vanligtvis svetsar man inte mer än några minuter åt gången.

Fördelar och nackdelar med MIG-svets

MIG-svetsen är ett enklare svetsverktyg att börja med än exempelvis TIG-svetsen. Eftersom MIG-svetsar har en automatisk frammatning av tråd kan du fokusera på själva svetsarbetet. Det bildas dessutom mindre rök när du svetsar med MIG-svets än med en TIG-svets. Andra fördelar:

 • Lättanvänd
 • Jämn svetstakt
 • Liten rökutveckling
 • Rent resultat utan slagg
 • Mindre svetsstänk

Det finns vissa begränsningar och nackdelar med MIG-svetsen:

 • Allt ingår inte. Vanligtvis ingår inte hela svetssystemet när du köper en MIG-svets, vilket innebär att du behöver lägga mer pengar på alla tillbehör och delar som krävs för att utföra olika typer av svetsarbeten.
 • Bör inte användas utomhus. Eftersom MIG-svetsen ofta används med en skyddsgas bör svetsen inte användas utomhus. Vinden kan nämligen blåsa bort gasen vilket resulterar i en förorenad svetspöl.
 • Inte optimal för tjockare metall. Det är svårt att använda en MIG-svets för metallsvetsning i tjocklekar över 1,2 centimeter.

Köp din MIG-svets hos Proffsmagasinet

Vanliga frågor och svar

Det är ett svetsverktyg som för MIG-svetsning. Vid MIG-svetsning matas en trådelektrod fram kontinuerligt fram till ett ”pistolhandtag”. När en ljusbåge etablerats smälts trådelektroden och skyddas samtidigt av en skyddsgas vilken förhindrar kontaminering.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan svetsmetoderna är att man använder olika typer av skyddsgas. Vid MIG-svetsning använder man oftast argon och vid MAG-svetsning använder man en blandning av argon och stora mängder koldioxid. 

Vanligtvis använder man en så kallad inert gas, vilket är en skyddsgas. Oftast använder man argon eller helium. Gasen skyddar svetstråden mot syre, vilket annars förstör tråden.

Relaterade artiklar